Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: έναρξη λειτουργίας της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση  

Σήμερα, τα μέλη της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών που αναγγέλθηκε στο Σχέδιο δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους συνεδρίασαν για πρώτη φορά προκειμένου να αρχίσουν να καταρτίζουν το πρόγραμμα εργασίας τους για την περίοδο 2022-2024, το οποίο αποσκοπεί στην υποστήριξη της εφαρμογής του σχεδίου δράσης. Η πλατφόρμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: « Η ρύπανση αποτελεί το κύριο περιβαλλοντικό αίτιο ασθενειών και πρόωρων θανάτων παγκοσμίως και επηρεάζει το κλίμα, τα οικοσυστήματα, το δομημένο περιβάλλον και τις τοπικές οικονομίες μας. Η ρύπανση δεν γνωρίζει σύνορα και πλήττει την υγεία και την ευεξία των τοπικών μας κοινοτήτων. Αναλαμβάνοντας τη συμπροεδρία της Πλατφόρμας ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση, δεσμευόμαστε να κάνουμε την ΕΕ να υποστηρίξει κάθε πόλη, περιφέρεια ή χωριό. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές της Ευρώπης ενεργούν για την προστασία των πολιτών τους και του περιβάλλοντος, ωστόσο χρειάζονται πλέον άμεση τεχνική και δημοσιονομική στήριξη από την ΕΕ για την επιτάχυνση των προσπαθειών τους με στόχο την επίτευξη μηδενικής ρύπανσης».

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius πρόσθεσε: « η Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για μηδενική ρύπανση καλείται να επιτελέσει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης μας. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναπτύξουν και να μοιραστούν ορθές πρακτικές και να αναζητήσουν συνέργειες με άλλες σχετικές πρωτοβουλίες, είτε πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, είτε για την Πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την κυκλική οικονομία ή άλλες πρωτοβουλίες».

Η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση θα συμβάλει στην υλοποίηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών και δράσεων που ορίζει το Σχέδιο δράσης για τη μηδενική ρύπανση:

  • φέρνοντας σε επαφή φορείς από διαφορετικές κοινότητες και τομείς εξειδίκευσης προκειμένου να αντιμετωπίσουν αλληλένδετες προκλήσεις, π.χ. την ενίσχυση ενός κοινού θεματολογίου για το περιβάλλον και την υγεία·
  • καθορίζοντας κοινή θεώρηση για την επίτευξη των στόχων μηδενικής ρύπανσης· 
  • Marieke Schouten (NL/Πράσινοι), δημοτική σύμβουλος Nieuwegein και εισηγήτρια της ΕτΠ με θέμα το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους , και ο Patrick Child , Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής στη ΓΔ «Περιβάλλον» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γενικές πληροφορίες:

Η Πλατφόρμα ενδιαφερομένων μερών για μηδενική ρύπανση αποσκοπεί στην αποτελεσματική ενσωμάτωση του θεματολογίου μηδενικής ρύπανσης και της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης της ΕΕ για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα, και του εδάφους στην ημερήσια διάταξη. Θα συγκεντρώσει ενδιαφερόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες από διαφορετικούς τομείς πολιτικής, όπως η υγεία, η γεωργία, η έρευνα και καινοτομία, οι μεταφορές, η ψηφιοποίηση και το περιβάλλον. Η πλατφόρμα θα δημιουργήσει συνοικειοποίηση, θα προωθήσει τη συνεργασία και θα ενθαρρύνει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μεγιστοποίηση συνεργειών με τις προσπάθειες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και μεταπανδημικής ανάκαμψης. Η πλατφόρμα αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Πάνω από 100 πόλεις στην ΕΕ εξακολουθούν να μην πληρούν τα ενωσιακά πρότυπα ποιότητας του αέρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΕΟΠ , 307 000 άνθρωποι πέθαναν πρόωρα λόγω της έκθεσής τους στη ρύπανση από λεπτά σωματίδια στην ΕΕ το 2019. Τουλάχιστον 58%, ήτοι 178 000 θάνατοι, θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί αν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν επιτύχει το νέο συνιστώμενο επίπεδο ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα του ΠΟΥ, ήτοι 5mg ανά κυβικό μέτρο.

Όσον αφορά τα ύδατα, 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες δεν πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας των υδάτων. Η εξασφάλιση της δέουσας επεξεργασίας λυμάτων θα απαιτήσει επενδύσεις άνω των 200 δισ. ευρώ τα επόμενα χρόνια ( Επιτροπή ).

Επικοινωνία:

David Crous

+32 (0) 470 88 10 37

David.Crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NATURE-RESTORATION-LAW.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZERO-POLLUTION-STAKEHOLDER-PLATFORM-.ASPX

EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
EU's Nature Restoration Law: unlocking cities and regions' potential to put nature on the path to recovery
10.02.2023