Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Πρέπει να δράσουμε τώρα, ενωμένοι» ‎ Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες καταθέτουν το όραμά τους για την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας  
Η ΕτΠ θα δρομολογήσει φόρουμ για τους δήμους και τις περιφέρειες, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) παρουσίασε τα αιτήματά της για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία προκειμένου η Ευρώπη να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η ΕτΠ υποστηρίζει ότι η Πράσινη Συμφωνία χρειάζεται ένα σαφές σχέδιο δράσης με μετρήσιμους στόχους, στοχοθετημένες δράσεις και κατάλληλη χρηματοδότηση σε τομείς όπως η ενέργεια και η κινητικότητα, η γεωργία, η βιοποικιλότητα, η ψηφιοποίηση και η κοινωνική οικονομία, το οποίο θα εκπονηθεί από κοινού με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, προκειμένου η Ευρώπη να ανταποκριθεί στην κλιματική έκτακτη ανάγκη.

Σε συζήτηση με τον Frans Timmermans, τον νεοδιορισθέντα εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η ΕτΠ κάλεσε την ΕΕ να συγκρατήσει την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 1,5°C προτείνοντας μια φιλόδοξη νομοθετική και χρηματοδοτική δέσμη μέτρων, η οποία θα παρέχει στήριξη σε όλους τους δήμους και όλες τις περιφέρειες για την επίτευξη των μεταβάσεων, θέτοντας τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο όλων των πολιτικών. Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε στις Βρυξέλλες λίγο πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώσει τα σχέδιά της για την Πράσινη Συμφωνία στις 11 Δεκεμβρίου, η ΕτΠ καλεί την ΕΕ να κατοχυρώσει σε νόμο τη δέσμευσή της να καταστεί ουδέτερη, από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών, έως το 2050, να αναβαθμίσει τους ενεργειακούς, κλιματικούς και περιβαλλοντικούς της στόχους και να παρέχει επαρκή χρηματοδότηση για τη στήριξη των δήμων και των περιφερειών.

Ο Karl-Heinz Lambertz , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Δεν μπορούμε πλέον να εθελοτυφλούμε απέναντι στην κλιματική έκτακτη ανάγκη. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί την τελευταία ευκαιρία της Ευρώπης να είναι αξιόπιστη, να τηρήσει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να καθορίσει μια σαφή πορεία για την επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Η ΕΕ πρέπει να καταστήσει όλες τις πολιτικές και τις επενδύσεις της οικολογικές, διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση που θα στηρίζει κάθε δήμο και περιφέρεια. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα πρέπει να καταστούν πραγματικοί εταίροι και να συμμετέχουν ισότιμα, υποστηριζόμενες από πραγματικές επενδύσεις. Οι τρέχουσες προτάσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περικοπών στην πολιτική συνοχής, θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες των δήμων και των περιφερειών για την επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα. Ο χρόνος τελειώνει. Δεν πρέπει να διστάζουμε, αλλά να δράσουμε ενωμένοι. Εάν η οικολογική μετάβαση δεν ξεκινήσει τώρα στους δήμους και τις περιφέρειές μας, δεν θα υλοποιηθεί ποτέ.»

Ο Frans Timmermans , εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προειδοποίησε για τους κινδύνους της αδράνειας και δήλωσε: «Όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης θα πρέπει να επιτελέσουν τον ρόλο τους προκειμένου να διαμορφώσουμε το συλλογικό μας μέλλον –αυτό δεν είναι κάτι που μπορούν να το πραγματοποιήσουν μόνες τους οι εθνικές κυβερνήσεις. Οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να διαδραματίσουν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στον θεμελιώδη μετασχηματισμό που θα επιφέρει η Πράσινη Συμφωνία στην κοινωνία μας, σε τομείς όπως η απαλλαγμένη από εκπομπές κινητικότητα, η προστασία της βιοποικιλότητας, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, το «πρασίνισμα» των δήμων μας και η αναδάσωση. Χρειαζόμαστε κάθε έναν από εσάς. Δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας χωρίς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές.»

Οι νέοι εκλεγμένοι πολιτικοί παρουσιάζουν τα αιτήματά τους

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια, ομάδα νέων εκλεγμένων πολιτικών υπέβαλε τα αιτήματά της για την Ευρώπη στον εκτελεστικό αντιπρόεδρο κ. Timmermans και στον πρόεδρο κ. Lambertz. Η Martina Grech, δημοτική σύμβουλος Qormi στη Μάλτα και εκπρόσωπος του προγράμματος Young Elected Politician (YEPs) United 4 Climate (Νέοι εκλεγμένοι πολιτικοί - ενωμένοι για το κλίμα), δήλωσε: «Εμείς, οι νέοι ηγέτες, εργαζόμαστε σκληρά στις τοπικές μας κοινότητες για να δημιουργήσουμε ένα αξιοπρεπές και βιώσιμο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Ενωμένοι, εργαζόμαστε από κοινού, πέρα από παρατάξεις και εθνικά σύνορα. Εάν εγώ σε ηλικία 19 ετών αναλαμβάνω δράση και βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εκφράσω τις απόψεις μας, τότε μπορείτε κι εσείς.»

Η ΕτΠ θα συμμετέχει στην COP25 στη Μαδρίτη αυτήν την εβδομάδα για να αναδείξει τον ρόλο των δήμων και των περιφερειών στην επιτάχυνση της δράσης για το κλίμα.

Παρακολουθείστε ολόκληρη τη συζήτηση. Εδώ θα βρείτε φωτογραφίες της συνόδου ολομέλειας.

Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: Βασικές συστάσεις

Ενίσχυση των στόχων και της φιλοδοξίας της ΕΕ

Συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε 1,5°C· νομική δέσμευση της ΕΕ για επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050 και αύξηση σε τουλάχιστον 55% του στόχου της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· αύξηση του στόχου ενεργειακής απόδοσης σε 40% και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 40% έως το 2030.

Στόχοι για τα απόβλητα έως το 2030: ανακύκλωση των αστικών λυμάτων κατά 70%, μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά 50% και υγειονομική ταφή των αποβλήτων έως 5% κατ’ ανώτατο όριο.

Η βιωσιμότητα στο επίκεντρο: συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές

Σαφές σχέδιο: μια Πράσινη Συμφωνία με μετρήσιμους στόχους και στοχευμένες δράσεις και χρηματοδότηση, η οποία θα εκπονηθεί από κοινού με τους δήμους και τις περιφέρειες στο πλαίσιο της υλοποίησης των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. Η πρόοδος θα πρέπει να παρακολουθείται μέσω της διαδικασίας της ΕΕ για την κατάσταση της Ένωσης.

Δρομολόγηση πολυεπίπεδων διαλόγων για το κλίμα και την ενέργεια: συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα με παράλληλη ανάπτυξη τοπικά και περιφερειακά καθορισμένων συνεισφορών.

Νέο φόρουμ για τη Πράσινη Συμφωνία: η ΕτΠ θα δρομολογήσει φόρουμ για τη συνεργασία των τοπικών και των περιφερειακών αρχών με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίβλεψη της εφαρμογής της Πράσινης Συμφωνίας.

Αειφόρος ΕΕ: ενσωμάτωση της πτυχής της αειφορίας σε όλες τις πολιτικές, τις μακροοικονομικές προτεραιότητες και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020.

Εμπόριο: αξιολόγηση των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με γνώμονα την επίτευξη του στόχου της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της αειφορίας.

Βιώσιμη γεωργία: ενίσχυση της χρηματοδότησης για πρακτικές επωφελείς για το περιβάλλον στο πλαίσιο και των δύο πυλώνων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής.

Κινητικότητα: λήψη μέτρων από την ΕΕ για τη διασφάλιση καλύτερων όρων ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της επανεξέτασης των φορολογικών ρυθμίσεων για ορισμένα καύσιμα.

Περιβαλλοντική μετάβαση: αίτημα για ένα 8ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον, το οποίο ευθυγραμμίζεται με την Πράσινη Συμφωνία· η ΕΕ χρειάζεται πιο φιλόδοξες πολιτικές για την ποιότητα του αέρα και των υδάτων, καθώς και για τα επικίνδυνα χημικά και τα φυτοφάρμακα, προκειμένου να επιτύχει τον στόχο της μηδενικής ρύπανσης στην ΕΕ.

Χρηματοδότηση της Πράσινης Συμφωνίας

Νέοι πόροι: θέσπιση συνοριακής φορολόγησης άνθρακα, ενίσχυση του συστήματος εμπορίας εκπομπών και της φορολόγησης των αεροπορικών καυσίμων.

Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης: νέοι πόροι συμπληρωματικοί στα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.

Οικολογικός προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020: τουλάχιστον το 30% του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020 να προορίζεται για τη δράση για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα· σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα· τα κονδύλια για την πολιτική συνοχής να παραμείνουν τα ίδια.

Αποθεματικό: χρηματοδοτική στήριξη για την Πράσινη Συμφωνία, εφόσον ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν έχει συμφωνηθεί έως το 2020.

Κρατικές ενισχύσεις: αύξηση των επιτρεπόμενων κρατικών ενισχύσεων· Οδηγία φορολόγησης της ενέργειας υπέρ των καυσίμων χαμηλών εκπομπών.

Οι επιδοτήσεις, οι ενισχύσεις και τα προγράμματα στήριξης της ΕΕ που βλάπτουν το περιβάλλον θα πρέπει να καταργηθούν.

Χρηματοδότηση για τις ανακαινίσεις κατοικιών: κατάρτιση σχεδίου δράσης της ΕΕ για οικονομικά προσιτή στέγαση με στόχο την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, καθώς και φιλόδοξο σχέδιο χρηματοδότησης για την ανακαίνιση κατοικιών.

Επικοινωνία με τους πολίτες

Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να συνδιοργανώσει με την ΕτΠ τους διαλόγους με τους πολίτες, με εστίαση στα ζητήματα της Πράσινης Συμφωνίας και της κλιματικής αλλαγής.

Επικοινωνία: PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-MUST-ACT-NOW-TOGETHER-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023