Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει τις νέες προτεραιότητες των δήμων και των περιφερειών  
Η επιτροπή ENVE, υπό τη νέα της σύνθεση, θα επικεντρωθεί στις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη οξύνει τα κλιματικά ζητήματα.

Στις 27 Φεβρουαρίου, ο δήμαρχος Σεβίλλης Juan Espadas (ES/PES) έλαβε μέρος στην πρώτη του συνεδρίασή ως πρόεδρος της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ). Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί μία εκ των προτεραιοτήτων της νέας θητείας της επιτροπής ENVE. Οι προσεχείς γνωμοδοτήσεις της εν λόγω επιτροπής πραγματεύονται τα ύδατα, τον καθαρό αέρα, το υδρογόνο και τη βιοποικιλότητα. Νέοι εισηγητές έχουν οριστεί για τις γνωμοδοτήσεις με θέμα τον 'Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα', 'το Σύμφωνο για το Κλίμα' και το 'Νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία'.

Η δεύτερη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE ξεκίνησε με συζήτηση επί της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ο πρόεδρος της επιτροπής ENVE και δήμαρχος Σεβίλλης Juan Espadas (ES/PES) δήλωσε τα εξής: «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί τεράστια πρόκληση, αλλά και μια τεράστια ευκαιρία που δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να πάει χαμένη. Πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμαχία μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η φωνή των δήμων και των περιφερειών στις επικείμενες νομοθετικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να είμαστε ενεργοί ώστε να φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία να αποφέρει απτά οφέλη στους πολίτες μας με νέες θέσεις εργασίας, καλύτερη ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε, οικονομικά προσιτή ενέργεια και μη ρυπογόνες λύσεις μετακινήσεων για όλους. Ως τοπικοί και περιφερειακοί αντιπρόσωποι, πρέπει να δεσμευτούμε και να μεριμνήσουμε έτσι ώστε η οικολογική μετάβαση να είναι μια αλλαγή επωφελής για όλους.»

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής Pierre Larrouturou τόνισε την ανάγκη «να πολλαπλασιαστούν οι διαθέσιμοι χρηματοδοτικοί πόροι ως ο μόνος τρόπος επιτυχούς μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» . Ο γενικός εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό του 2021 συνέστησε να θεσπιστούν κανόνες διαφάνειας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καταργήσουν σταδιακά τις επενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα, τονίζοντας: «Μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά πρέπει τώρα να θέσουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα».

Ο εισηγητής της ΕτΠ για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης Vojko Obersnel (HR/PES) , υπενθύμισε ότι « εάν η ΕΕ δεσμευτεί πραγματικά να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, τότε θα χρειαστεί η κατάλληλη χρηματοδότηση, η οποία πάντως δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της πολιτικής συνοχής . Σε περιόδους οξυνόμενου λαϊκισμού, δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ότι πρέπει να περικοπούν τα προγράμματα της αγοράς εργασίας σε μία περιφέρεια για να υποστηριχθεί η οικολογική μετάβαση μίας άλλης περιφέρειας. Χρειαζόμαστε πρόσθετη χρηματοδότηση για το νέο αυτό ταμείο. Με την πρόκληση αυτή δοκιμάζεται η αξιοπιστία της ΕΕ!» Η γνωμοδότηση του κ. Obersnel αναμένεται να υιοθετηθεί κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 25-26 Μαρτίου 2020.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τις εξής προσεχείς γνωμοδοτήσεις:

Υδρογόνο: «Προς έναν χάρτη πορείας για το καθαρό υδρογόνο – Η συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προσπάθεια για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» , εισηγήτρια: Birgit Honé (DE/PES). «Χρειαζόμαστε επειγόντως μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το οικολογικό υδρογόνο, σε συνδυασμό με ένα ενωσιακό πλαίσιο που θα δώσει ώθηση στη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομίας υδρογόνου. Η εν λόγω πηγή ενέργειας προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες καινοτομίας, δημιουργίας αξίας και απασχόλησης σε πολλές περιφέρειες της ΕΕ· αποτελεί δε βασικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και την κλιματική ουδετερότητα» , δήλωσε η υπουργός Ομοσπονδιακών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Κάτω Σαξονίας. Η γνωμοδότηση αναμένεται να υιοθετηθεί στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 13-14 Μαΐου 2019.

Ύδατα: Γνωμοδότηση με θέμα «Έλεγχος καταλληλότητας της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα και της οδηγίας για τις πλημμύρες» , εισηγητής: Piotr Całbecki  (PL/EPP). «Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καινοτόμα μέσα διαχείρισης των υδάτων, με βάση την έρευνα, τη διεπιστημονικότητα και τις λύσεις που βασίζονται στη φύση. Σκοπός της παρούσας γνωμοδότησης είναι η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση και την απλούστευση της νομοθεσίας με παράλληλη αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας των υδάτων στους τόπους μας» , δήλωσε ο περιφερειάρχης Κουγιαβίας-Πομερανίας. Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 13-14 Μαΐου.

Καθαρός αέρας: «Η κακή ποιότητα του αέρα προκαλεί πρόωρους θανάτους και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα, επιταχύνει την απώλεια της βιοποικιλότητας και επηρεάζει αρνητικά την πολιτισμική μας κληρονομιά. Μόνο με τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες και ρηξικέλευθα έργα, χρηματοδοτούμενα από ενωσιακά κονδύλια, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας του αέρα προς όφελος των πολιτών μας» , δήλωσε ο János Ádám Karácsony (HU/EPP), δημοτικός σύμβουλος Ταχιτοτφάλου και εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Η μελλοντική πολιτική της ΕΕ για καθαρό αέρα στο πλαίσιο του φιλόδοξου στόχου της μηδενικής ρύπανσης» . Η γνωμοδότηση πρόκειται να υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί στις 1-2 Ιουλίου 2020.

Βιοποικιλότητα: «Η πλούσια και η θαυμάσια βιοποικιλότητα του πλανήτη μας κινδυνεύει. Είναι, επομένως, απαραίτητο να δράσουμε άμεσα για να προστατεύσουμε και να αποκαταστήσουμε τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα σε όλα τα επίπεδα, από το τοπικό έως το παγκόσμιο. Για την ευόδωση της νέας στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, πρέπει οι δήμοι και οι περιφέρειες να συμμετέχουν στην εκπόνηση και την εφαρμογή —επαρκώς χρηματοδοτούμενων— φιλόδοξων πολιτικών εγχειρημάτων» , τόνισε ο εισηγητής Roby Biwer (LU/PES), δημοτικός σύμβουλος Μπετεμπούρ, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής απόψεων επί της γνωμοδότησης με θέμα «Δήμοι και περιφέρειες με βιοποικιλότητα μετά το 2020 στη 15η UN CBD COP του ΟΗΕ για τη βιολογική ποικιλότητα και στην επόμενη στρατηγική της ΕΕ» . Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο της ολομέλειας στις 13-14 Μαΐου.

Τα μέλη της επιτροπής ENVE όρισαν τους ακόλουθους εισηγητές:

Ο Juan Manuel Moreno Bonilla (ES/EPP), περιφερειάρχης Ανδαλουσίας, ορίστηκε εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα για την κατοχύρωση του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050».

Ο Tjisse Stelpstra  (NL/ECR), μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Επαρχίας Ντρέντε, ορίστηκε εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία».

Ο δε Rafał Trzaskowski (PL/EPP), δήμαρχος Βαρσοβίας ορίστηκε εισηγητής της γνωμοδότησης με θέμα «Σύμφωνο για το κλίμα».

Εδώ έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης.

Υπεύθυνος επικοινωνίας: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-SEMINAR-IN-TALLINN-ON-CIRCULAR-ECONOMY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
Local and regional representatives gather in Tallinn to accelerate the transition towards circular economy
07.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/THE-EUROPEAN-GREEN-DEAL-FRAMES-CITIES-AND-REGIONS-NEW-PRIORITIES-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023