Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 6 της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων και τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά ενημερωτικά δελτία με θέμα τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το έκτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου​​ SEDEC.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνση: sedec@cor.europa.eu.​​

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PARTNERSHIPS-FOR-REGIONAL-INNOVATION-IN-DALARNA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
Local and regional leaders gathered in Dalarna to share and discuss the achieved results of the Partnerships for Regional Innovation (PRI)
01.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-06.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023