Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ενημερωτικό δελτίο αριθ. 5 της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ: Τελευταία ενημέρωση σχετικά με την κρίση COVID-19  

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με την απώλεια χιλιάδων ανθρώπων και τις πρωτοφανείς επιπτώσεις της σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή «Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση, απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός» (SEDEC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά ενημερωτικά δελτία με θέμα τους τομείς πολιτικής που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της και αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τις διάφορες δράσεις και τα μέτρα αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πέμπτο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου SEDEC.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνση: sedec@cor.europa.eu.​​

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CRIMES-HATE-CRIME-HATE-SPEECH.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-05.ASPX

Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
Regional and local leaders demand extending the list of EU crimes to all forms of hate crime and hate speech
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CHARTER-YOUTH-DEMOCRACY-BOOST-YOUTH-PARTICIPATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-05.ASPX

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της συμμετοχής των νέων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για την τόνωση της συμμετοχής των νέων
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/VIOLENCE-AGAINST-WOMEN-NO-PLACE-ANYWHERE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-05.ASPX

Violence against women has no place anywhere!
Violence against women has no place anywhere!
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PLENARY-ANNOUNCEMENT-NOVEMBER-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-05.ASPX

European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
European Committee of the Regions plenary: energy crises, food security and youth top agenda
25.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-22112022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-RESPONSES-AT-LOCAL-LEVEL-COVID-19-CRISIS-05.ASPX

Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
Low carbon agriculture, Health Data Space and pesticides on the agenda of the CoR NAT meeting
22.11.2022