Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
CoR SEDEC Bulletin No. 2: Updates on the COVID-19 crisis  

Covid-19 impact and response measures

The SEDEC Commission of the European Committee of the Regions prepared the second edition of the SEDEC Bulletin.

The document includes the latest developments in the fight against COVID-19 and examples of measures at local and regional level.

Tips and contributions tosedec@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση: