Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Δελτίο της επιτροπής SEDEC της ΕτΠ: Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19  

​​​​​​​​

Επιπτώσεις και μέτρα αντιμετώπισης της νόσου Covid-19

Η πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει δραματικά τον κόσμο μας και τον τρόπο ζωής μας με οδυνηρές απώλειες και σημαντικές επιπτώσεις σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η επιτροπή SEDEC της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καταρτίζει τακτικά οικονομικά δελτία με θέμα πρόσφατες έρευνες, δημοσιεύσεις άρθρων και συζητήσεις σχετικά με τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην Ευρώπη και τα διάφορα μέτρα οικονομικής αντιμετώπισής της που σχεδιάζονται και υλοποιούνται σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Αποστολή συμβουλών και προτάσεων στη διεύθυνση: sedec@cor.europa.eu.Κοινοποίηση: