Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει «να αποτελέσει τμήμα του DNA της ΕΕ»  

Οι δήμοι και οι περιφέρειες προσμένουν την παρουσίαση του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 3 Μαρτίου. Το σχέδιο θα πρέπει να στέλνει ηχηρό μήνυμα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων που θα συναντηθούν στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου προκειμένου να εντείνουν τις φιλοδοξίες τους και να διασφαλίσουν δίκαιες μεταβάσεις μετά την πανδημία COVID-19, τόνισαν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον εκπρόσωπο της πορτογαλικής Προεδρίας του Συμβουλίου.

Η πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ζήτησε από την επιτροπή SEDEC της ΕτΠ να καταρτίσει γνωμοδότηση με θέμα την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων από τοπική και περιφερειακή σκοπιά. Η γνωμοδότηση θα αναδείξει τον καίριο ρόλο του πυλώνα στην ανάκαμψη και την προσαρμογή της Ευρώπης στην πράσινη, την ψηφιακή και τη δημογραφική μετάβαση. Έχει δε προγραμματιστεί προς έγκριση στη σύνοδο ολομέλειας του Μαΐου λίγο πριν από την κοινωνική σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο.

Η πρόεδρος της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES),δημοτική σύμβουλος Kerava και εισηγήτρια της επικείμενης γνωμοδότησης, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να αποτελέσει τμήμα του DNA της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την καταπολέμηση της κοινωνικής αδικίας, την οικοδόμηση ανθεκτικότητας απέναντι σε κρίσεις και την παροχή βοήθειας προς τους πολίτες ώστε να αντεπεξέλθουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Είναι πλέον καιρός να τον θέσουμε έμπρακτα σε εφαρμογή με συντονισμένο τρόπο και σε ολόκληρη την Ένωση. Το σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του πυλώνα θα πρέπει να είναι σαφές και φιλόδοξο και να περιλαμβάνει δεσμευτικούς στόχους για την αποτελεσματική παρακολούθηση της προόδου. Θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει πλήρως τη συμβολή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην έμπρακτη εφαρμογή των αρχών του πυλώνα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ισότητα και την ένταξη».

Ο Gabriel Bastos , υφυπουργός κοινωνικής ασφάλισης της πορτογαλικής κυβέρνησης, δήλωσε: «Δεδομένης της εγγύτητας της ΕτΠ προς τους πολίτες και της κατανόησης της πραγματικής επιτόπιας κατάστασης, η συμβολή και η συνεισφορά της θα είναι το κλειδί για την εξεύρεση του ενδεδειγμένου τρόπου υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και προσαρμογής και τελειοποίησης των κοινωνικών πολιτικών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 3 Μαρτίου. Ο Joost Korte , γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τόνισε ότι ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των συντονισμένων προσπαθειών ανάκαμψης της ΕΕ και να συνοδεύει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο δράσης θα περιλαμβάνει ποσοτικοποιημένους στόχους για τα κράτη μέλη με ορίζοντα το 2030, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και μέσω βελτιωμένου πίνακα κοινωνικών αποτελεσμάτων.

Τα μέλη της επιτροπής SEDEC εξέτασαν επίσης την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκών κατώτατων μισθών για όλους τους εργαζόμενους στην ΕΕ, η οποία αποτελεί μία από τις 20 αρχές του κοινωνικού πυλώνα. Ο Peter Kaiser (AT/PES) , κυβερνήτης Καρινθίας και εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης της ΕτΠ, δήλωσε: «Οι χαμηλόμισθοι, ιδίως οι νέοι, οι ανειδίκευτοι και οι επισφαλώς απασχολούμενοι, έχουν δεχθεί σοβαρότατο πλήγμα από την κρίση του κορονοϊού, η οποία επηρέασε επίσης αρνητικά και στους μισθούς. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να υποστηριχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους κατώτατους μισθούς, με στόχο τη μελλοντική βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την πρόληψη τόσο της φτώχειας των εργαζομένων όσο και της διαρροής επιστημόνων από περιοχές με εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς».

Ο Emil Boc (RO/EPP), δήμαρχος Cluj-Napoca, παρουσίασε το σχέδιο γνωμοδότησής του με θέμα τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης , την υλοποίηση του οποίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί επιθυμητή έως το 2025. Η γνωμοδότηση εφιστά την προσοχή στην ανάγκη προσδιορισμού των περιφερειακών εκπαιδευτικών αναγκών και μείωσης των υφιστάμενων εκπαιδευτικών ανισοτήτων μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για ποιοτικότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας για τον περιορισμό της μισαλλοδοξίας, τη βελτίωση της αποδοχής και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Θα καταστήσει την Ευρώπη ισχυρότερη από τη βάση προς την κορυφή και, εν τέλει, ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη βελτίωση της δημοκρατίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε ο κ. Boc.

Αμφότερες οι γνωμοδοτήσεις θα υιοθετηθούν κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 17-19 Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες:

Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής SEDEC στις 17 Φεβρουαρίου, η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου ψηφιακά λόγω της πανδημίας COVID-19, υποβλήθηκαν προς έγκριση δύο επιπλέον σχέδια γνωμοδότησης:

Μια Ένωση ισότητας: σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση του ρατσισμού 2020-2025

Η εισηγήτρια Yoomi Renström (SE/PES), δημοτική σύμβουλος Ovanåker, δήλωσε: «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προάσπιση των ευρωπαϊκών αξιών και βρίσκονται στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και των εγκλημάτων μίσους, την προστασία των ευάλωτων ομάδων και των μειονοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής συνοχής· Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να αναγνωριστούν πλήρως ως στρατηγικοί εταίροι στη μάχη κατά του ρατσισμού. Επιπλέον, οι αρχές αυτές έχουν επίσης καθοριστική συμβολή στην κατάρτιση τοπικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης τα οποία μπορούν, επιπροσθέτως των εθνικών σχεδίων, να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του διαρθρωτικού ρατσισμού μέσω μιας τοποκεντρικής προσέγγισης που παρέχει δυνατότητα σχεδιασμού και εφαρμογής μέτρων προσαρμοσμένων στις πραγματικές επιτόπιες συνθήκες».

Τα μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία: Σχέδιο δράσης

Ο εισηγητής Jan Trei (EE/EPP), δημοτικός σύμβουλος Viimsi, τόνισε: «Η κρίση COVID-19 αναδεικνύει σαφέστατα την ανάγκη ισχυρού Τύπου, ως θεσμού που θα παρέχει στην κοινωνία ισορροπημένη και τεκμηριωμένη ενημέρωση και θα διευκολύνει τον ανοικτό διάλογο. Ταυτόχρονα, η οικονομική ύφεση που προκλήθηκε από την κρίση έθεσε σε κίνδυνο την ικανότητα των μέσων ενημέρωσης να επιτελούν υπεύθυνο ρόλο. Για τη διατήρηση ισχυρού και ποιοτικού Τύπου σε όλα τα επίπεδα, απαιτούνται μέτρα στήριξης, ιδίως με στόχο να διασφαλιστεί η επιβίωση των τοπικών και των περιφερειακών επιχειρήσεων ΜΜΕ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδειχθεί στην κατάσταση των μικρών χωρών όπου οι πόροι για τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης είναι περιορισμένοι λόγω του περιορισμένου μεγέθους της αγοράς».

Τα μέλη ενέκριναν επίσης το πρόγραμμα εργασίας για το 2021 της επιτροπής SEDEC και όρισαν την Daniela Ballico (IT/ECR), δήμαρχο Ciampino, γενική εισηγήτρια της γνωμοδότησης με θέμα «Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 2021-2030».

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SEDEC-SOCIAL-PILLAR.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023