Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Περιφέρειες εν δράσει: από την κλιματική ουδετερότητα έως την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας  
Ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής ουδετερότητας και ενωσιακοί στόχοι για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας μεταξύ των προτεινόμενων από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές μέτρων για την επίτευξη κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης έως το 2050

Η ενεργειακή φτώχεια και η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρωταγωνίστησαν στην 23η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Η υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα σε τοπικό επίπεδο, καθώς και η έμπρακτη στήριξη στις περιφέρειες εξόρυξης άνθρακα τέθηκαν επίσης στο τραπέζι της συζήτησης. Ενόψει των ευρωεκλογών του Μαΐου, ο Πρόεδρος της επιτροπής ENVE Cor Lamers τόνισε την ανάγκη «να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των νέων μας στην κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε».

Προλογίζοντας την 23η συνεδρίαση της Επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE), ο Πρόεδρός της Cor Lamers (NL/EPP) , Δήμαρχος Σχίνταμ, δήλωσε: « Οι ευρωπαίοι νέοι μας υπενθυμίζουν κάθε εβδομάδα την κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης που βιώνουμε, και πρέπει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες τους. Πρέπει να λάβουμε νέα καινοτόμα μέτρα για να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της μετουσίωσης της μετάβασης της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας σε βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Όντας η συνέλευση των δήμων και περιφερειών της ΕΕ, δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καθιέρωση επίσημων μηχανισμών για τη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια».

Τα μέλη υιοθέτησαν σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία ». Ο εισηγητής Michele Emiliano (IT/PES) , Περιφερειάρχης Πούλιας, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε νέα μέτρα και καλύτερη στόχευση της δημόσιας χρηματοδότησης σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να επιτύχουμε τόσο μια οικονομία μηδενικών καθαρών εκπομπών όσο και την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Η ουδέτερη, από πλευράς άνθρακα, μετάβαση αποτελεί ευκαιρία παροχής κινήτρων για καθαρές τεχνολογίες, νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Η κατάλληλη τιμολόγηση της ενέργειας από ορυκτές πηγές μέσω των δικαιωμάτων εκπομπών και της φορολογίας είναι καθοριστικής σημασίας για τη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Οδηγία φορολόγησης της ενέργειας και οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις πρέπει να μειώσουν τη φορολογία επί των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προκειμένου να ενθαρρύνουν την αποδοχή τους από την αγορά».

Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν την αύξηση των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού για το κλίμα σε τουλάχιστον 30%, σε συνδυασμό με φοροελαφρύνσεις στο πλαίσιο κλιματικά ουδέτερων προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ. Η γνωμοδότηση του κ. Emiliano επαναλαμβάνει την έκκληση της ΕτΠ στα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θεσπίσουν μόνιμη πολυεπίπεδη πλατφόρμα διαλόγου για την ενέργεια, να θεσμοθετήσουν τις Τοπικά Καθορισμένες Συνεισφορές στο πλαίσιο των εθνικών ενεργειακών και κλιματικών σχεδίων και να θεσπίσουν ένα Ευρωπαϊκό παρατηρητήριο κλιματικής ουδετερότητας το οποίο θα χαρτογραφεί και θα συνδράμει τις ευπαθείς κλιματικά περιοχές. 

Η γνωμοδότηση ζητεί επίσης τη συστηματική συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην υλοποίηση των ΣΒΑ, της Συμφωνίας του Παρισιού και των προπαρασκευαστικών εργασιών της COP25, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης καθεστώτος παρατηρητή σε όλα τα προπαρασκευαστικά όργανα της UNFCCC σε εκπρόσωπο της ΕτΠ. Η γνωμοδότηση, που θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου, συνεισφέρει στη στρατηγική κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 , που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2018.

Τα μέλη υιοθέτησαν ομόφωνα γνωμοδότηση με θέμα « Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας ». Η εισηγήτρια Kata Tüttő (HU/PES) , Μέλος του Συμβουλίου του 12ου δημοτικού διαμερίσματος Βουδαπέστης, δήλωσε: « Πάνω από 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη θέρμανση των σπιτιών τους το χειμώνα λόγω των υψηλών ενεργειακών τιμών, των χαμηλών εισοδημάτων και των γεμάτων υγρασία, ανθυγιεινών κατοικιών.  Υπερβολικά πολλοί Ευρωπαίοι αναγκάζονται να επιλέξουν μεταξύ της τροφής και της θέρμανσης το χειμώνα. Η ΕΕ έχει ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους για την ενέργεια και το περιβάλλον. Έφτασε η στιγμή για έναν ευρωπαϊκό στόχο για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας».  

Η εισηγήτρια Tüttő υπερασπίζεται το οικουμενικό δικαίωμα σε οικονομικά προσιτή ενέργεια και προτείνει «την παύση της διακοπής παροχής δημοσίων υπηρεσιών λόγω αδυναμίας εξόφλησης» ώστε «κανένα νοικοκυριό να μην μείνει χωρίς στοιχειώδη θέρμανση και ψύξη». Η γνωμοδότηση θα τεθεί σε ψηφοφορία κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη συμφώνησαν στην κατάρτιση γνωμοδότησης πρωτοβουλίας σχετικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων μετά το 2020 και όρισαν εισηγήτρια την Benedetta Brighenti (IT/PES) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου Καστελνουόβο Ρανγκόνε στην περιφέρεια Εμίλια-Ρομάνια.

Τα μέλη της ENVE θα συνεδριάσουν στις 12-14 Ιουνίου 2019 στο Βουκουρέστι σε Κοινή Διάσκεψη με το 12ο σχέδιο Στρατηγικής ενεργειακής τεχνολογίας (ΣΕΤ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με συνδιοργανωτές την Ένωση Δήμων της Ρουμανίας και τη ρουμανική Προεδρία το Συμβουλίου της ΕΕ, η εκδήλωση θα εξετάσει τα τεχνολογικά και χρηματοπιστωτικά μέσα που μπορούν να ενισχύσουν την αποδοχή καινοτόμων οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών από την αγορά και να καταστήσουν εφικτή την ενεργειακή μετάβαση σε τοπικό επίπεδο.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

Προς μια βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030: συνέχεια που δόθηκε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, στην οικολογική μετάβαση και στη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή , με εισηγήτρια την Sirpa Hertell (FI/EPP). Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν στόχους και δείκτες προόδου της υλοποίησης των ΣΒΑ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού μέσω μιας καινοτόμου και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης σε τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο , με εισηγητή τον Witold Stępień (PL/EPP) Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Εφαρμογή της δέσμης μέτρων «Καθαρή ενέργεια»: Τα ενοποιημένα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (INECP) ως εργαλείο μιας προσέγγισης του κλίματος και της ενεργού και παθητικής ενέργειας , με εισηγητή τον József Ribanyi (HU/EPP). Η γνωμοδότηση θα υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2019.

Σημείωμα υπόψη της συντακτικής ομάδας:

Φωτογραφίες της συνεδρίασης της επιτροπής ENVE είναι διαθέσιμες εδώ.

Εδώ έχετε πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα της συνεδρίασης της επιτροπής ENVE.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έχει απαντήσει στις διαφορετικές πτυχές της Δέσμης για την Καθαρή Ενέργεια στις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:  

Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας , εισηγητής: Michel Lebrun (BE/EPP), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Viroinval (Απρίλιος 2016).

Διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και καθαρή ενέργεια , εισηγητής: Bruno Hranić (HR/EPP), Δήμαρχος Vidovec (Ιούλιος 2017).

Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων , εισηγητής: Michiel Rijsberman (NL/ALDE), μέλος του επαρχιακού Συμβουλίου Flevoland (Ιούλιος 2017).

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας , εισηγήτρια: Daiva Matonienė (LT/ECR), μέλος του δημοτικού συμβουλίου Šiauliai.

Ιανουάριος 2019 - Δελτίο Τύπου της Επιτροπής . «Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» Η πλήρης στρατηγική .

Ιανουάριος 2019 - Τρίτη έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-WORKING-GROUP-ON-MULTIGOVERNANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
Multilevel governance is key to EU's climate ambitions
31.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-TARGETS-FOR-WASTEWATER-TREATMENT-AND-AIR-QUALITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-IN-ACTION-FROM-CLIMATE-NEUTRALITY-TO-ERADICATING-ENERGY-POVERTY.ASPX

Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
Regions and cities need support to comply with ambitious EU targets for wastewater treatment and air quality
11.05.2023