Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Περιφερειακοί και τοπικοί ηγέτες: επανεξέταση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση της πανδημίας  

Ένα εκατομμύριο περιφερειακοί και τοπικοί αιρετοί πολιτικοί πρέπει να έχουν πλήρη συμμετοχή στην εξεύρεση συγκεκριμένων απαντήσεων στις ανησυχίες των πολιτών

Στις 11 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του Προεδρείου* της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) συζήτησαν τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειες και την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πρωθυπουργός του ομόσπονδου γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Armin Laschet και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Maroš Šefčovič συμμετείχαν επίσης σε αυτή τη διαδικτυακή εκδήλωση.

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η πανδημία COVID-19 εγείρει ερωτήματα που δεν αφορούν μόνο την ανθεκτικότητα της ΕΕ, αλλά και την αποτελεσματικότητα των αρμοδιοτήτων της και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων που διαθέτει για την αντιμετώπιση σοβαρών κρίσεων. Χιλιάδες δήμαρχοι, περιφερειάρχες και σύμβουλοι λειτουργούν ως δίχτυ ασφαλείας στην Ευρώπη και θα αποτελέσουν καθοριστικούς συντελεστές της υλοποίησης των ενωσιακών και των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης. Η επερχόμενη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης** συνιστά χρονικά πρόσφορη ευκαιρία συλλογικής συζήτησης των εν λόγω ζητημάτων, στο πλαίσιο των οποίων η συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών θα είναι ουσιώδης για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πολιτών.

«Κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, οι κεντρικές κυβερνήσεις και η ΕΕ βασίζονται και πάλι στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την παροχή υπηρεσιών, την προστασία ανθρώπινων ζωών και τη διάσωση θέσεων εργασίας. Από τη διαχείριση της επιστροφής στο σχολείο έως την αντιμετώπιση των πιέσεων που ασκούνται στις υπηρεσίες υγείας, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη στήριξη των ΜΜΕ, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά τη διάρκεια αυτής της τραγικής πανδημίας», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας , ο οποίος πρόσθεσε επίσης: «Το κλείσιμο των εθνικών συνόρων δεν αποτελεί λύση. Η απάντηση της Ευρώπης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους μηχανισμούς διασυνοριακής περιφερειακής συνεργασίας για την υγεία και άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Εάν επιθυμούμε να δράσουμε αποτελεσματικά για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, οφείλουμε να αποφύγουμε τα γραφειοκρατικά στεγανά ή την υπερβολική συγκέντρωση αρμοδιοτήτων και να ενθαρρύνουμε τον περαιτέρω πανευρωπαϊκό συντονισμό. Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποτελεί καλή ευκαιρία για τη βελτίωση της λειτουργίας της δημοκρατίας στην ΕΕ. Η ΕτΠ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τα ομόσπονδα κρατίδια της Γερμανίας για να προβάλει τις απόψεις του ενός εκατομμυρίου τοπικών και περιφερειακών αιρετών εκπροσώπων της ΕΕ. Είναι πλέον καιρός να διασφαλίσουμε ότι, παράλληλα με τις εθνικές και τις ενωσιακές αρχές, οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές θα αναγνωριστούν μια για πάντα ως μία από τις τρεις συνιστώσες του δικού μας Ευρωπαϊκού Οίκου της Δημοκρατίας» .

«Για την καταπολέμηση του κορονοϊού και τη διαμόρφωση του μελλοντικών εξελίξεων μετά την κρίση, πρέπει να συνεργαστούμε σε όλα τα επίπεδα στην Ευρώπη. Οι περιφέρειες διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο εν προκειμένω. Χρειάζεται να βρούμε ευρωπαϊκές λύσεις με περιφερειακές αρμοδιότητες. Ακριβώς όπως ο ιός διασχίζει τα σύνορα, έτσι κι εμείς πρέπει να αναλάβουμε διασυνοριακή δράση για την καταπολέμησή του », δήλωσε ο Armin Laschet , Πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η πανδημία άσκησε και εξακολουθεί ακόμη να ασκεί πίεση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης προκειμένου να συνεργαστούν και να δράσουν αποτελεσματικά. Ο προσδιορισμός του βέλτιστου επιπέδου διακυβέρνησης για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ ―διαδικασία που είναι γνωστή ως επικουρικότητα― με ταυτόχρονη συνεκτίμηση του οικονομικού και διοικητικού αντικτύπου ―διαδικασία που ονομάζεται αναλογικότητα― αποτελούν τους πυλώνες του Θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας που καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτοί οι δύο πυλώνες χρησιμοποιούνται για την τόνωση του ανοιχτού χαρακτήρα και της διαφάνειας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της νέας ενωσιακής νομοθεσίας.

«Ήδη πριν από την πανδημία, η Επιτροπή von der Leyen είχε ανανεώσει τη δέσμευσή της για τη βελτίωση της νομοθεσίας και επισημάνει τη συνεχιζόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, πράγμα το οποίο αποκτά ακόμη πιο προφητική χροιά στον σημερινό αλλαγμένο κόσμο. Η παροχή ευκαιριών συμμετοχής στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, ασφάλειας δικαίου και υψηλών προτύπων προστασίας τόσο στους πολίτες όσο και στις επιχειρήσεις είναι υψίστης σημασίας για την Επιτροπή, αλλά δεν μπορεί να επιτευχθεί σε κανένα μεμονωμένο επίπεδο. Αντιθέτως, οι τοπικοί, οι περιφερειακοί, οι εθνικοί και οι ευρωπαϊκοί φορείς οφείλουν να συνδυάσουν τις προσπάθειές τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε όχι μόνο ότι θα ανακάμψουμε από την κρίση, αλλά και ότι θα εκτιναχθούμε προς τα εμπρός, οικοδομώντας μια οικολογική, ψηφιακή και δίκαιη Ευρώπη. Με βάση τα ανωτέρω, χαιρετίζω την πρόσφατη συμβολή της Επιτροπής των Περιφερειών στο θεματολόγιό μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας, ιδίως μέσω της δημιουργίας περιφερειακών κόμβων και της υποστήριξής της κατά τη διενέργεια διαβουλεύσεων και επιλεγμένων αξιολογήσεων », τόνισε ο Maroš Šefčovič , Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών, σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, τα μέλη του Προεδρείου υπογράμμισαν ότι η παροχή τεχνικής ανατροφοδότησης σε πρώιμο στάδιο σχετικά με την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο είναι καίριας σημασίας για την επιτυχία, ιδίως κατά την πανδημία COVID-19. Το 2018, η ΕτΠ εγκαινίασε το δίκτυο περιφερειακών κόμβων (RegHub) για τη συλλογή τοπικών και περιφερειακών δεδομένων σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ μέσω στοχευμένων διαβουλεύσεων. Το δίκτυο RegHub είναι άρτια εξοπλισμένο για να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επανεξέταση και την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19.

Ιστορικό:

*Το Προεδρείο της ΕτΠ είναι αρμόδιο για την προετοιμασία του πολιτικού θεματολογίου της Ολομέλειας και απαρτίζεται από δύο ή τρία μέλη της ΕτΠ από κάθε κράτος μέλος. Εκ παραδόσεως, το Προεδρείο συνεδριάζει κάθε εξάμηνο στη χώρα που ασκεί την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η συνεδρίαση του Προεδρείου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Ντίσελντορφ, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου λόγω της πρόσφατης αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 σε ολόκληρη την Ευρώπη.

**Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης αποσκοπεί στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα δημοκρατικά δρώμενα της ΕΕ, πέραν των εκλογών, και στη διασφάλιση της καλύτερης διατύπωσης και συνεκτίμησης των απόψεών τους. Η διάσκεψη επρόκειτο να αρχίσει κατά την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου 2020, και να έχει διετή διάρκεια, αλλά η κρίση της νόσου COVID-19 προκάλεσε καθυστερήσεις. Η γερμανική Προεδρία της ΕΕ δεσμεύτηκε να δρομολογήσει τη διάσκεψη το συντομότερο δυνατόν.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ. +32 (0)2 282 2366

Κινητό: +32 (0)494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-RETHINK-EU-DECISION-MAKING-TO-BETTER-RESPOND-TO-THE-PANDEMIC.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023