Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η μεταρρύθμιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης πρέπει να επιτρέπει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επενδύουν στο μέλλον της Ευρώπης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ, υιοθέτησε τη θέση της για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) στις 30 Νοεμβρίου, μετά από συζήτηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων Pierre Moscovici. Η σταθεροποίηση, η σύγκλιση, η ανθεκτικότητα στη διαχείριση κρίσεων και η ευελιξία στους δημοσιονομικούς κανόνες τέθηκαν ως προτεραιότητες από τους τοπικούς και περιφερειακούς εκπροσώπους της ΕΕ προκειμένου να ανακάμψουν οι επενδύσεις και να στηριχθεί η παροχή ποιοτικών δημοσίων υπηρεσιών.

Το μέλλον της ΟΝΕ θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην επενδυτική ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και συνεπώς στην ικανότητά τους να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες. Για αυτό η ΕΟΚΕ, στη γνωμοδότηση με εισηγητή τον Christophe Rouillon (FR/PES), Αντιπρόεδρο της Γαλλικής Ένωσης Δημάρχων και Δήμαρχο Coulaines, ζητεί την ενίσχυση της αντοχής της Ευρωζώνης μέσω της εξασφάλισης της επαρκούς χρηματοδότησής της.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της συζήτησης στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της ΕτΠ Karl-Heinz Lambertz επεσήμανε ότι «η ιστορία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης δεν μπορεί να είναι μια ιστορία λιτότητας. Πρέπει να τονωθεί η ανοδική σύγκλιση, να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές στην Ευρωζώνη, να ενισχυθούν τα κοινωνικά δικαιώματα και να στηριχθεί η ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών μας. Για αυτό οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ στηρίζουν το έργο του Επιτρόπου Moscovici που θα δώσει στις χώρες της ευρωζώνης νέα εργαλεία σταθεροποίησης και επενδύσεων, υποστηριζόμενα από ικανό προϋπολογισμό. Προκειμένου οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να παρέχουν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και οι πολίτες να αισθανθούν την προστιθέμενη αξία της ΕΕ, πρέπει να τονωθεί η ικανότητα υλοποίησής τους.»

Συζητώντας με τους τοπικούς ηγέτες της ΕΕ για τα δομικά στοιχεία των προτάσεων μεταρρύθμισης της μελλοντικής ΟΝΕ, που θα παρουσιαστούν στις 6 Δεκεμβρίου, ο Επίτροπος Moscovici δήλωσε: «Η Ευρωζώνη παρουσιάζει σήμερα ισχυρή ανάπτυξη, ωστόσο εξακολουθεί να πλήττεται από χρονίζουσες οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις. Αυτές δεν είναι βιώσιμες, απειλούν δε να πυροδοτήσουν πολιτικό διχασμό. Στόχος μας δεν είναι να οικοδομήσουμε μια ένωση μεταβιβάσεων, αλλά μια ένωση σύγκλισης - μια ένωση που θα συνδυάζει αποτελεσματικότερα την υπευθυνότητα και την αλληλεγγύη, το διαμοιρασμό και τη μείωση κινδύνων. Είμαι πεπεισμένος ότι πρόκειται για δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.»

Η ΕτΠ στηρίζει το μετασχηματισμό του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης (ΕΜΣ) σε ταμείο με επαρκείς πόρους για τη στήριξη των κρατών μελών που υφίστανται αναταράξεις ή κρίσεις. Ωστόσο, οι δήμοι και οι περιφέρειες τονίζουν ότι το νέο ταμείο πρέπει να επιταχύνει τη σύγκλιση και να συμπληρώνει την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την τόνωση των τοπικών και περιφερειακών επενδύσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης πρέπει να είναι πιο ευέλικτο ώστε να επιτρέπει την επανέναρξη των επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα. Οι επενδύσεις των τοπικών και περιφερειακών αρχών δεν πρέπει να προσμετρώνται στο διαρθρωτικό έλλειμμα για τους μεσοπρόθεσμους στόχους, ενώ οι εθνική και περιφερειακή συγχρηματοδότηση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων της ΕΕ πρέπει να εξαιρείται από τον υπολογισμό των διαρθρωτικών δαπανών.

Η μελλοντική ΟΝΕ, συνεπώς, δεν πρέπει να οδηγεί στη συγκέντρωση των επενδύσεων της ΕΕ: « Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η σύγκλιση δεν θα περιορίζεται σε εθνικές μακροοικονομικές ερμηνείες και θα συνάδει με τη θεώρηση της συνοχής που προωθούν τα ταμεία περιφερειακής πολιτικής. Με άλλα λόγια, ένας προϋπολογισμός της Ευρωζώνης δεν πρέπει να χρηματοδοτείται από την περικοπή των δαπανών για την πολιτική συνοχής », υποστήριξε ο εισηγητής, προσθέτοντας ότι « οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την έκκληση των πολιτών για μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση της δημοκρατίας και της διαφάνειας της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής της ΕΕ. Για αυτό η ΟΝΕ χρειάζεται ένα πραγματικό σύστημα δημοκρατικής διακυβέρνησης, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτελεί πιο εξέχοντα ρόλο».

Η γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε σήμερα αποτελεί την συμβολή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στο στρατηγικό σχεδιασμό που εγκαινίασε το έγγραφο προβληματισμού για την εμβάθυνση της ΟΝΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Μάιο.

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Pierluigi Boda

Τηλ.: +32 (0)473 851 743

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/OVER-CENTRALISED-RECOVERY-PLANS-RISK-INCREASING-DISPARITIES-BETWEEN-TERRITORIES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
Over-centralised Recovery Plans risk increasing disparities between territories
09.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBLE-FISCAL-RULES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν να παραμείνουν σε ισχύ οι ευέλικτοι δημοσιονομικοί κανόνες έως ότου μεταρρυθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
Οι τοπικοί ηγέτες ζητούν να παραμείνουν σε ισχύ οι ευέλικτοι δημοσιονομικοί κανόνες έως ότου μεταρρυθμιστεί η οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ
28.04.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-SUMMIT-MARSEILLE-DAY1.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
Marseille Summit - Day 1 - EU’s cities, regions need to help Ukraine “now, not in 10 or 20 days”
03.03.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SLOVENIA-PM-JANSA-TO-EU-LOCAL-LEADERS-CALLS-GREATER-INCLUSION-REGIONS-IN-EU-DIGITAL-GREEN-RECOVERY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REFORM-OF-THE-ECONOMIC-AND-MONETARY-UNION-SHOULD-ENABLE-LOCAL-AND-REGIONAL-AUTHORITIES-TO-INVEST-IN-EUROPES-FUTURE.ASPX

Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
Slovenia PM Janša to EU local leaders: calls for a greater inclusion of regions in the EU's digital and green recovery will not go unheeded
13.10.2021