Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Public consultation on sustainable blue economy open for contributions until 7 December 2020  

​​​​​The Commission would like to hear your views on the future of the blue economy

​The European Commission started a public consultation in October​.  The goal is to aid economic recovery and tackle climate change, by promoting sustainable products and services – e.g. marine renewable energy – that preserve the marine environment and maintain ocean health.​ ​The online feedback form is open and the EC shows real interest in input from LRAs.​ It will result in a communication planned for 2021.​ ​​​NAT commission invites Members and stakeholders to take part in the initiative.​ ​​There is still time to contribute:

Maritime sector – a green post-COVID fut​​​​​​ure

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOOD-CRISIS-EU-REGIONAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PUBLIC-CONSULTATION-ON-SUSTAINABLE-BLUE-ECONOMY-OPEN-FOR-CONTRIBUTIONS-UNTIL-7-DECEMBER-2020.ASPX

Επισιτιστική κρίση: οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ προκρίνουν επενδύσεις στην τοπική παραγωγή για βιώσιμα και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
Επισιτιστική κρίση: οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες της ΕΕ προκρίνουν επενδύσεις στην τοπική παραγωγή για βιώσιμα και οικονομικά προσιτά τρόφιμα
30.11.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/NAT-NEW-CHAIR.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PUBLIC-CONSULTATION-ON-SUSTAINABLE-BLUE-ECONOMY-OPEN-FOR-CONTRIBUTIONS-UNTIL-7-DECEMBER-2020.ASPX

Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
Isilda Gomes elected new chair of the Commission for Natural Resources of the European Committee of the Regions
05.10.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ORGANIC-FARMING-STRONGER-ROLE-IMPLEMENTATION-EVALUATION-ACTION-PLAN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PUBLIC-CONSULTATION-ON-SUSTAINABLE-BLUE-ECONOMY-OPEN-FOR-CONTRIBUTIONS-UNTIL-7-DECEMBER-2020.ASPX

Organic farming: local leaders call for a stronger role in the implementation and evaluation of the action plan
Organic farming: local leaders call for a stronger role in the implementation and evaluation of the action plan
03.12.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-MORE-SUSTAINABLE-FARMING-AND-FISHING-IN-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PUBLIC-CONSULTATION-ON-SUSTAINABLE-BLUE-ECONOMY-OPEN-FOR-CONTRIBUTIONS-UNTIL-7-DECEMBER-2020.ASPX

Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
Local and regional authorities call for a more sustainable farming and fishing in Europe
30.09.2021