Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πρώτη ομιλία του Προέδρου Lambertz για την «Κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των πόλεων και των περιφερειών»  

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), κ. Karl-Heinz Lambertz, θα εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία με θέμα «Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των πόλεων και των περιφερειών», κατά τη διάρκεια της συνόδου Ολομέλειας της ΕτΠ, στις 10 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Donald Tusk, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και με τοπικούς ηγέτες της ΕΕ με θέμα το μέλλον της Ευρώπης. Ο Miguel Arias Cañete, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα, θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες που θα επιδιώξει η ΕΕ στις συνομιλίες του ΟΗΕ στη Βόννη για το κλίμα, σε μια συγκυρία αναζωογόνησης της κλιματικής συμμαχίας των πόλεων και των περιφερειών της ΕΕ με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ και του Καναδά.

#SOTREG «Η κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η άποψη των πόλεων και των περιφερειών» #CoRplenary, 10 Οκτωβρίου, 14:30

Καθώς συνεχίζονται οι συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης, η ομιλία του Προέδρου της ΕτΠ θα συμβάλει στη διαμόρφωση του θεματολογίου της ΕΕ και θα παρουσιάσει την άποψη των πόλεων και των περιφερειών για την κατάσταση της Ένωσης. Επίσης, θα εξετάσει τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές τα προσεχή έτη σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η απασχόληση, η ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η κοινωνική και η εδαφική συνοχή.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο EbS, διαδικτυακά στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και στο Facebook.

#EURegionsWeek, 9-12 Οκτωβρίου

Η εναρκτήρια συνεδρίαση της ολομέλειας θα δώσει και την εκκίνηση για την 15η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των δήμων και των περιφερειών, κατά την οποία πάνω από 5.000 τοπικές αρχές, εμπειρογνώμονες και αρμόδιοι περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου. Το 130 εργαστήρια θα προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τρία κύρια ζητήματα: «Οικοδόμηση ανθεκτικών περιφερειών και πόλεων» – #LocalResilience, «Οι περιφέρειες και οι πόλεις ως παράγοντες αλλαγής» – #TakeAction και «Ανταλλαγή γνώσεων για την επίτευξη αποτελεσμάτων» – #SharingKnowledge. Οι δημοσιογράφοι έχουν πρόσβαση σε ειδικό πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης. Η εναρκτήρια συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ

Εγκαίνια #CohesionAlliance: 9 Οκτωβρίου

Η εναρκτήρια συνεδρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των δήμων και των περιφερειών (#EURegionsWeek) θα σημάνει και την επίσημη δρομολόγηση της #CohesionAlliance: Η συμμαχία για τη συνοχή είναι ένας συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει και στο μέλλον ένας πυλώνας της ΕΕ. Η συμμαχία συστάθηκε από πρωτοπόρες ευρωπαϊκές ενώσεις πόλεων και περιφερειών και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και προωθεί το αίτημα να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020 μια πολιτική συνοχής πιο ισχυρή και πιο αποτελεσματική καθώς και ορατή και προσιτή για κάθε περιφέρεια της ΕΕ. Η συμμαχία είναι ανοιχτή σε εθνικές κυβερνήσεις, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, ΜΜΕ, ΜΚΟ, σχολεία, πανεπιστήμια, πολιτιστικές οργανώσεις και σε όποιον πιστεύει στην πολιτική συνοχής της ΕΕ. Ο δικτυακός τόπος www.cohesionalliance.eu θα είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο από την 9η Οκτωβρίου.

Πόλεις και περιφέρειες για το κλίμα . Η #COP23 πλησιάζει

Κατά τη διάρκεια της ολομέλειας της ΕτΠ, ένα μόλις μήνα πριν από τις συνομιλίες του ΟΗΕ στη Βόννη σχετικά με το κλίμα, ο επίτροπος Arias Cañete θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ΕΕ που στοχεύουν στην επιτάχυνση της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Επιδίωξη είναι η πλήρης συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη νέα παγκόσμια κλιματική διακυβέρνηση και στην ανανέωση της διατλαντικής συμμαχίας για το κλίμα μεταξύ πόλεων από την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Η βασική πρόκληση - η διευκόλυνση της πρόσβασης των πόλεων και των περιφερειών στη χρηματοδότηση για το κλίμα – αποτελεί το θέμα της γνωμοδότησης του Marco Dus (IT/PES) Χρηματοδότηση για το κλίμα: βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού.

Δρομολόγηση της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τα ευρυζωνικά δίκτυα , 12 Οκτωβρίου

Στις 12 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος Lambertz και η επίτροπος της ΕΕ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία κ. Mariya Gabriel, θα διευθύνουν την εναρκτήρια συνεδρίαση της πλατφόρμας για τα ευρυζωνικά δίκτυα που συστάθηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕτΠ. Η πλατφόρμα θα ξεκινήσει έναν τακτικό διάλογο μεταξύ εμπειρογνωμόνων και τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη ταχύτερων, καλύτερων και βιώσιμων ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ.

Διαχείριση των φυσικών καταστροφών στις περιφέρειες της ΕΕ , #IDDR2017, 12 Οκτωβρίου

Η μείωση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων — ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται από την κλιματική αλλαγή — καθώς και διάφορες άλλες καταστροφές αποτελούν το αντικείμενο διάσκεψης που συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και τα Ηνωμένα Έθνη. Ο Πρόεδρος κ. Lambertz, η Corina Crețu,επίτροπος της ΕΕ για τα περιφερειακά ταμεία και ο Robert Glasser, ειδικός αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών, θα κηρύξουν την έναρξη της διάσκεψης την παραμονή της . Ακόμη, στις 11 Οκτωβρίου, η ΕτΠ θα υιοθετήσει γνωμοδότηση πρωτοβουλίας με θέμα «Μια ευρωπαϊκή πολιτική για τη σεισμική αναβάθμιση των κτιρίων και των υποδομών» του εισηγητή Vito Santarsiero (IT/PES).

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:

ΚΓΠ - Επισκόπηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, του εισηγητή Andrew Varah Cooper (UK/EA)

Μέλλον του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» – Μεταφορές, του εισηγητή Ximo Puig i Ferrer (ES/PES)

Ευρωπαϊκή στρατηγική για συνεργατικά και ευφυή συστήματα μεταφορών, του εισηγητή Bouke Arends (NL/PES)

Μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ μετά το 2020 της εισηγήτριας Isabelle Boudineau (FR/PES)

Μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ, του εισηγητή Marcin Ociepa (PL/ECR)

ΚΓΠ - Μια διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη, του εισηγητή Andres Jaadla (EE/ALDE)

Η προστασία των παιδιών-μεταναστών, της εισηγήτριας Yoomi Renström (SV/PES)

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων και το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την κοινωνική διάσταση της Ευρώπης, του εισηγητή Mauro D'Attis (IT/EPP)

Οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων του εισηγητή Kieran McCarthy, IE/EA).

Δέσμη μέτρων για τις υπηρεσίες: Μια οικονομία των υπηρεσιών που λειτουργεί για τους Ευρωπαίους του εισηγητή Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE)

Ενίσχυση της εδαφικής ανθεκτικότητας: ενίσχυση της θέσης των περιφερειών και των πόλεων για την αντιμετώπιση της παγκοσμιοποίησης της εισηγήτριας Micaela Fanelli (IT/PES)

Πρακτικές πληροφορίες :

Εναρκτήρια συνεδρία ( #CoRplenary και #EURegionsWeek ):

Τόπος διεξαγωγής: Ημικύκλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 60 rue Wiertz

Ημερομηνία/ώρες διεξαγωγής: Δευτέρα 9 Οκτωβρίου (14.30 - 16.30)

o Η εναρκτήρια συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ

o Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων: πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης

#CoRplenary (Σύνοδος Ολομέλειας):

Τόπος διεξαγωγής : Κτίριο Charlemagne (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Rue de la Loi, Βρυξέλλες

Ημερομηνία/ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 10 Οκτωβρίου (15.00 - 21.00) και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου (9.00 - 13.00)

o Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας.

o Η σύνοδος ολομέλειας θα μεταδοθεί ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ.

o Πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας για τα ΜΜΕ

Επικοινωνία : PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-LAMBERTZ-STATE-OF-UNION.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023