Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Partner search tool for #EURegionsWeek 2020 Regional Partnerships is open until 19 February  

​Are you interested in becoming a member of a Regional Partnership at the #EURegionsWeek 2020 but you have not found your partner regions or cities yet? Or are you looking for a region or a city to complete your partnership?

Regions and cities looking for partners, with whom they can set up a Regional Partnership, can use the partner search tool.

The survey should be completed by 19 February at the latest. The list of entries will be published on the event website.