Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους δήμους και τις περιφέρειες στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Μπρέξιτ  
Ο Michel Barnier εξέφρασε τη στήριξή του στις προσπάθειες για την εξασφάλιση τακτικής αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου σε συζήτηση που ανέδειξε τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για τους πολίτες και την οικονομία.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες κάλεσαν, στις 6 Δεκεμβρίου, την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα για το μετριασμό του αντικτύπου της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και για έναν προϋπολογισμό της ΕΕ που θα τονώνει τις περιφερειακές οικονομίας. Οι εκκλήσεις διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια συζήτησης στις Βρυξέλλες με τον Michel Barnier, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο επιδοκιμάστηκε για την εξασφάλιση συμφωνίας που περιορίζει τους κινδύνους για την ΕΕ και ειδικότερα για τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, καθώς και για την επικοινωνία του με τους δήμους και τις περιφέρειες κατά την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Ο κ. Barnier μίλησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) - τη συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ - λίγες μέρες αφότου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών ενέκριναν τη Συμφωνία Αποχώρησης, που θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου του ΗΒ για το πρώτο βήμα της κύρωσής της στις 11 Δεκεμβρίου. Η συμφωνία αποτελεί τον προπομπό διαπραγματεύσεων για τις μακροπρόθεσμες σχέσεις μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, οι οποίες, όπως ανέφερε ο κ. Barnier στην ΕτΠ το Μάρτιο του 2017 , θα πρέπει να είναι «φιλόδοξες» όσον αφορά το εμπόριο, την έρευνα και καινοτομία, τη δράση για το κλίμα, τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη και την ασφάλεια.

Ο κ. Barnier, Επικεφαλής διαπραγματευτής της ΕΕ και πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος περιφερειακής ανάπτυξης, δήλωσε : «Είναι μια ισορροπημένη συμφωνία· η μόνη συμφωνία και η καλύτερη δυνατή συμφωνία. Η συμφωνία σέβεται τις αρχές της ΕΕ, ενώ λαμβάνει υπόψη τις κόκκινες γραμμές του Ηνωμένου Βασιλείου. Όσον αφορά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 της ΕΕ, συμφωνήσαμε ότι όλες οι δεσμεύσεις των 28 θα τηρηθούν από τους 28, παρέχοντας έτσι δημοσιονομική σταθερότητα. Η συμφωνία θα διατηρήσει τον θεμιτό ανταγωνισμό και τις ευκαιρίες συνεργασίας με τους δήμους, τις περιφέρειες και τα πανεπιστήμια του ΗΒ. Θα διατηρήσει τον οικονομικό δυναμισμό των χωρών μας, κάποιες εκ των οποίων διατηρούν στενές εμπορικές σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, χωρίς κύρωση δεν θα υπάρξει συμφωνία αποχώρησης ή μεταβατική περίοδος. Το σενάριο «μη συμφωνίας» δεν μπορεί να αποκλειστεί, για αυτό πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι όλοι οι δήμοι και περιφέρειες».

Ο Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Πρόεδρος της ΕτΠ και μέλος της Βελγικής Γερουσίας όπου εκπροσωπεί τη γερμανόφωνη κοινότητα, δήλωσε: «Η συμφωνία αποχώρησης παρέχει τον καλύτερο δυνατό συμβιβασμό σε μια πολύπλοκη διαπραγμάτευση, ωστόσο ο αντίκτυπός της θα παραμείνει αισθητός στις περιφέρειες της ΕΕ27 και του ΗΒ. Δεν θα υπάρξουν νικητές από το Μπρέξιτ, και η ΕΕ πρέπει πλέον να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμβλυνση των απωλειών. Η ετοιμότητα προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των επιπέδων διακυβέρνησης. Η ΕΕ πρέπει πλέον να συμφωνήσει έναν μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό που θα είναι πιο φιλόδοξος και, για τη μείωση της αβεβαιότητας, να εξασφαλίσει την υπογραφή του πριν από τις Ευρωεκλογές. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος ενάντια στις περικοπές στους πόρους περιφερειακής ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020. Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να ακούσουν προσεκτικά την έκκληση των περιφερειών για πιο συμμετοχικές διαπραγματεύσεις, ιδίως δεδομένου ότι πολυάριθμα περιφερειακά κοινοβούλια θα συμμετάσχουν στην κύρωση κάθε τυχόν μελλοντικής εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου».

Από την ομιλία του κ. Barnier στην ΕτΠ το Μάρτιο του 2017, η ΕτΠ έχει πραγματοποιήσει χαρτογράφηση έτσι ώστε να εξακριβώσει τον ενδεχόμενο αντίκτυπο της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου για τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ συναντήθηκε με εκπροσώπους των αποκεντρωμένων διοικήσεων και τοπικών κυβερνήσεων του ΗΒ. Διεξήγαγε επίσης οικονομική έρευνα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και τα τοπικά εμπορικά επιμελητήρια, ενώ παρήγγειλε μελέτη αξιολόγησης του αντικτύπου του Μπρέξιτ σε συγκεκριμένες περιφέρειες (στο Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Πολωνία και την Ισπανία) και σε σειρά τομέων σε όλη την ΕΕ (μεταφορές, μηχανήματα, ηλεκτρονικά είδη, τρόφιμα, χημικά, υφαντουργία και επιπλοποιία). Τον Μάιο του 2018, η ΕτΠ εξέδωσε πολιτικό ψήφισμα στο οποίο ζητείτο από την ΕΕ να μεριμνήσει έτσι ώστε να μην αφεθούν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να αντιμετωπίσουν μόνες τους τις προκλήσεις που δημιουργεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Η ΕτΠ ζήτησε ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 να ισούται με 1,3% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της ΕΕ μετά την αποχώρηση του ΗΒ.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ.: +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :