Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Meeting with Baltic regions  

​RegHub was presented at a board meeting of the Baltic Sea States' Subregional Co-operation (BSSSC) at the Helsinki Office in Brussels. Three BSSSC regions are already represented in the RegHub network: Brandenburg (Germany), West-Pomerania (Poland) and Helsinki-Uusimaa (Finland).

The work of the RegHub network so far was commented very positively in the following discussion and many BSSSC regions showed interest in a future co-operation in the network.​

Κοινοποίηση :