Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες επιδοκιμάζουν την ενίσχυση του ταμείου διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ με ποσό ύψους 2 δισ. ευρώ και ζητούν άμεση πρόσβαση στην ευρωπαϊκή στήριξη  

Κατά τη γνώμη του Προέδρου Απόστολου Τζιτζικώστα, «η νόσος COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της προετοιμασίας, του συντονισμού και του εξοπλισμού της Ευρώπης, παρέχοντας στις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές άμεση πρόσβαση στα κονδύλια της ΕΕ»

Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες επιδοκίμασαν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή πρόσθετου ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ στην ΕΕ προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα σε μελλοντικές κρίσεις. Αντλώντας διδάγματα από την πανδημία COVID-19 κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον αρμόδιο για τη διαχείριση κρίσεων Επίτροπο Janez Lenčič, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ζήτησαν επίσης τη θέσπιση νέων κανόνων για την παροχή άμεσης ενωσιακής στήριξης στις περιφέρειες και τους δήμους σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών —της πολιτικής συνέλευσης των ηγετών των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ— χαιρέτισαν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Επιπλέον υποστήριξαν τις πρόσφατες προτάσεις για την ενίσχυση του RescEU ―που αποτελεί τμήμα του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ένωσης ― ο οποίος παρέχει μέσα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στην ΕΕ, όπως αεροπλάνα και ιατρικό εξοπλισμό, για την αρωγή των κοινοτήτων που πλήττονται από κρίσεις.

Ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Η πανδημία COVID-19 κατέδειξε την ανάγκη βελτίωσης της προετοιμασίας, του συντονισμού και του εξοπλισμού της ΕΕ. Η ΕΕ χρειάζεται επιπλέον πόρους και περισσότερες αρμοδιότητες ώστε να μπορεί να ενεργεί ταχύτερα σε περιόδους κρίσης. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χορήγηση πρόσθετου ποσού ύψους 2 δισ. ευρώ στο RescEU δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Το RescEU πρέπει να αποτελεί μόνιμο ταμείο της ΕΕ και όχι έκτακτο αποθεματικό. Χρειάζεται επίσης να εισαχθούν διαρθρωτικές αλλαγές για την παροχή άμεσης πρόσβασης στα κονδύλια και τις ενισχύσεις της ΕΕ στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές, οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όταν ξεσπά μια κρίση. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των περιφερειών, των πόλεων και των χωριών μας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Janez Lenčič , Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της ΕτΠ: «Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί φορείς είναι ζωτικής σημασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ως οι κατά κανόνα πρώτοι παρεμβαίνοντες που διαδραματίζουν επίσης βασικό ρόλο στην υλοποίηση δράσεων πρόληψης. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών είναι καθοριστικής σημασίας. Ως Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ακούμε τη φωνή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών όταν υποβάλλουμε μια νέα νομοθετική πρόταση στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Οι νέοι νόμοι για την πολιτική προστασία της ΕΕ επηρεάζουν το περιφερειακό και το τοπικό επίπεδο, που βάλλονται περισσότερο από τέτοιου είδους κρίσεις με εκτεταμένες συνέπειες, όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε όσον αφορά την πανδημία COVID-19».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δρομολόγησε τον Μάρτιο μια διαδικτυακή πλατφόρμα επικοινωνίας που δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και να αξιολογούν την αντίδραση της ΕΕ. Πρότεινε επίσης τη δημιουργία ενός μηχανισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ στον τομέα της υγείας , με σκοπό να βοηθηθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες προκειμένου να προσλάβουν πρόσθετο ιατρικό προσωπικό, να αγοράσουν περισσότερα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα, να χρηματοδοτήσουν μονάδες εντατικής θεραπείας και να προσφέρουν υγειονομικό εξοπλισμό σε σχολεία και νοσοκομεία, πρόταση η οποία έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη στα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0)473 524115
mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/MEDIA-FREEDOM-PLURALISM-IN-THE-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
Media: local and regional governments highlight their important role in ensuring media freedom and pluralism in the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENER-SAFER-FREER-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
Greener, safer and freer Europe – shared goal of EU regions and Swedish presidency
15.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP30-THE-DANGER-OF-A-TALENT-TRAP.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

EU's regions: the danger of a talent trap
EU's regions: the danger of a talent trap
13.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-AND-BERTELSMANN-STIFTUNG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-BACK-BOOST-TO-EU-CRISIS-FUND-AND-DEMAND-DIRECT-ACCESS-TO-EUROPEAN-SUPPORT.ASPX

​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
​Co​​R and Bertelsmann Stiftung launch new project to strengthen ​​future citizen participation in EU decision-making ​
09.03.2023