Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες και ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Oettinger ζητούν την έγκριση του προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές για τη διασφάλιση της συνέχισης των επενδύσεων  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί και ο αρμόδιος για τον προϋπολογισμό Επίτροπος της ΕΕ κ. Günther Oettinger ζήτησαν την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) ―το οποίο καθορίζει τα ετήσια ανώτατα όρια δαπανών για όλες τις πολιτικές της ΕΕ κατά την περίοδο 2021-2027― πριν από τις επόμενες ευρωπαϊκές εκλογές του 2019 προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχιση της στήριξης της ΕΕ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ στηρίζουν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση των επενδύσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας, της νεολαίας και της μετανάστευσης, καθώς και τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της εξάρτησης του ενωσιακού προϋπολογισμού από τις χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι των περιφερειών και των δήμων επισημαίνουν ότι η προτεινόμενη περικοπή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής κατά 10% θα υπονομεύσει την ικανότητά τους να προβαίνουν στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στη διάδοση της καινοτομίας σε όλες τις τοπικές κοινότητες της Ένωσης.

Παράλληλα με τη διαθεσιμότητα επαρκούς χρηματοδότησης, οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ τόνισαν ότι απαιτείται να προσδιοριστεί δεόντως ο ρόλος των περιφερειών και των δήμων κατά την υλοποίηση της επόμενης γενιάς όλων των πολιτικών της ΕΕ, με σκοπό τη βελτίωση των συνεργειών και των επιδράσεων των εν λόγω πολιτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους νέους κανονισμούς για τα κονδύλια της ΕΕ που αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη Μαΐου και στις αρχές Ιουνίου θα αποτελέσουν καθοριστική εξέλιξη.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κ. Karl-Heinz Lambertz επεσήμανε τα εξής: «Οι προτεραιότητες που καθορίζονται στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ είναι μεν ορθές, αλλά αυτό που καθίσταται πραγματικά αναγκαίο είναι ένας υψηλότερος ενωσιακός προϋπολογισμός με στόχο ένα πιο φιλόδοξο μέλλον της ΕΕ και, γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, η ΕτΠ ζητεί την αύξηση του ΑΕΕ της ΕΕ των 27 στο 1,3%. Είναι σαφές ότι η Ευρώπη οφείλει να διευθετήσει νέες προκλήσεις, όπως η μετανάστευση και η άμυνα, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί εις βάρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Το ζήτημα που έχει καθοριστική σημασία επί του παρόντος είναι να διερευνηθεί ο τρόπος διαχείρισης των κονδυλίων και να επιτευχθεί η έγκαιρη σύναψη συμφωνίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα είναι σε θέση να κάνουν σχέδια για το μέλλον».

Ο Επίτροπος κ. Oettinger έλαβε υπόψη του τις ανησυχίες των περιφερειών και κάλεσε τους τοπικούς ηγέτες να κινητοποιηθούν μαζί με τις εθνικές κυβερνήσεις τους προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής στήριξη για έναν ενδεδειγμένο ενωσιακό προϋπολογισμό. Κάλεσε επίσης τα μέλη της ΕτΠ να εξετάσουν την πρόταση της Επιτροπής επιδεικνύοντας τη δέουσα προσοχή στα νέα προγράμματα: «Τα ταμεία συνοχής είναι σημαντικά, αλλά όχι μοναδικά. Διενεργείται έρευνα στις περιφέρειες όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, την προστασία των συνόρων ή τη μετανάστευση. Ο διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος Erasmus+ αφορά τα δικά σας παιδιά, όχι τα παιδιά της Επιτροπής! Έτσι λοιπόν, όταν κάνετε τους υπολογισμούς σας, προσπαθήστε να μην βασίζεστε μόνο στα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά να εξετάζετε και άλλα προγράμματα που επίσης παρουσιάζουν ενδιαφέρον και είναι σημαντικά την καθημερινή σας δραστηριότητα».

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ

Για να υποστηρίξει την ανάγκη ισχυρότερης πολιτικής συνοχής μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες εδαφικές ενώσεις της ΕΕ, δρομολόγησε την #CohesionAlliance: ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όσους πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την εγκαινίασή της τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, η Συμμαχία συνέχισε να προσελκύει καθημερινά νέα μέλη, συμπεριλαμβανομένων περιφερειακών και τοπικών αρχών, επιχειρηματικών ενώσεων, του πανεπιστημιακού κόσμου, συνδικαλιστικών οργανώσεων και ομάδων προβληματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες, τις δηλώσεις και τα έγγραφα θέσης της #CohesionAlliance στον ιστότοπο https://cohesionalliance.eu.

Ημερήσια διάταξη της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάιο

Στοιχεία επικοινωνίας:

Pierluigi Boda

Σταθερό τηλ.: +32 2 282 2461

Κινητό τηλ.: +32 473 85 17 43

pierluigi.boda@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-AND-EU-COMMISSIONER-OETTINGER.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023