Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικές αρχές ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους από την κρίση του κορωναϊού  

Η επιτροπή ΝΑΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών ξεκίνησε τη νέα της θητεία εξετάζοντας με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας το ζήτημα του κορωναϊού και του αντικτύπου του στις τοπικές κοινότητες. Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου, τα μέλη υιοθέτησαν επίσης γνωμοδότηση σχετικά με τη δασοκομία και συζήτησαν σχετικά με τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, τον βιώσιμο τουρισμό και την πολιτική για τα τρόφιμα. Η αγροτική ανάπτυξη, η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), η αλιεία, η δασοκομία, η παραγωγή τροφίμων και η δημόσια υγεία συγκαταλέγονται στα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (ΝΑΤ) για τη νέα αυτή εντολή. 

Με τον αυξανόμενο αριθμό λοιμώξεων στην Ευρώπη, οι οποίες αφορούν και άτομα που δεν είχαν επαφές με την κινεζική επαρχία της Wuhan, ο κορωναϊός —COVID-19— αποτελεί πλέον σημαντικό ζήτημα ανησυχίας για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι δήμαρχοι, οι σύμβουλοι και οι περιφερειάρχες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις νόσους, προετοιμάζουν μέτρα έκτακτης ανάγκης και αντιμετωπίζουν τις βασικές ελλείψεις εξοπλισμού και την αύξηση του φόβου που διακατέχει τον πληθυσμό.

«Ο ιός COVID-19 είναι υπεύθυνος για την απώλεια πολλών ζωών στην Ευρώπη. Η κατάσταση εξελίσσεται ταχέως και οι ανακοινώσεις και τα μέτρα επικαιροποιούνται καθημερινά. Εμείς, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, οφείλουμε να βοηθήσουμε, να προστατεύσουμε και να περιθάλψουμε τους πολίτες μας», δήλωσε η Ulrika Landergren (SE/Renew Europe) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Kungsbacka, Σουηδία, και πρόεδρος της επιτροπής ΝΑΤ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Ο Leen Meulenbergs , εκπρόσωπος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) του ΟΗΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε: «Το μήνυμά μας προς όλες τις χώρες και τις περιφέρειες είναι ότι μπορούμε να απωθήσουμε αυτόν τον ιό, και ότι ο καίριος ρόλος των τοπικών αρχών είναι η ενημέρωση των πολιτών. Πρόκειται για έναν ιό με σοβαρές επιπτώσεις για τη δημόσια υγεία, την οικονομία και τα κοινωνικά και τα πολιτικά θέματα. Δεν υπάρχει κοινή λύση για όλα τα ζητήματα. Διάφορες χώρες και διάφορες περιφέρειες εντός της ίδιας χώρας αντιμετωπίζουν διαφορετικά σενάρια».

«Μια επιδημία δεν μπορεί να αναχαιτιστεί. Αντίθετα, η τάση μετάδοσης μπορεί να επιβραδυνθεί. Με το σύστημα υγείας μας, πρωτοστατούμε στη διαχείριση του μηχανισμού έκτακτης ανάγκης στην περιφέρεια Βένετο», τόνισε ο Roberto Ciambetti (IT/ECR) , περιφερειάρχης του Βένετο και επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, ο οποίος συνέβαλε στη συζήτηση της επιτροπής ΝΑΤ σχετικά με τον κορωναϊό μέσω μαγνητοσκοπημένης παρέμβασης από τη Βενετία.

Τα μέλη της επιτροπής NAT υιοθέτησαν επίσης τη γνωμοδότηση που εισηγήθηκε ο Roby Biwer (LU/PES) , δημοτικός σύμβουλος Bettembourg, Λουξεμβούργο, με τίτλο «Εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών του πλανήτη» . Στην εν λόγω γνωμοδότηση, εξετάζεται ο τρόπος ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας και της συνεργασίας με τις χώρες εταίρους για την προώθηση δράσεων κατά της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών, ιδίως λόγω της γεωργικής παραγωγής. Τα δάση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον περιορισμό της κλιματικής κρίσης χάρη στην ικανότητά τους να απορροφούν τα αέρια του θερμοκηπίου. Η αύξηση του πληθυσμού και η αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα οδηγούν τόσο στη μετατροπή των δασών σε γεωργικές εκτάσεις όσο και σε μεγαλύτερη έμφαση στη γεωργική παραγωγικότητα. Προβλεπόμενη υιοθέτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 13-14 Μαΐου 2020.

Ο Roby Biwer δήλωσε: «Τα δάση είναι οι πράσινοι πνεύμονες του πλανήτη. Δεν θα επιτύχουμε τους στόχους μας για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα εάν δεν εντείνουμε τις προσπάθειες για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών στον κόσμο. Καλούμε την Επιτροπή να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία. Η ενθάρρυνση δεν αρκεί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι στην ΕΕ καταναλώνουμε προϊόντα που προέρχονται από αλυσίδες εφοδιασμού μηδενικής αποψίλωσης εκτός ΕΕ, δεδομένου ότι σημαντικό μέρος των πρωτογενών δασών βρίσκεται εκτός της ΕΕ. Η πρόληψη της απώλειας δασών μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη για τους ανθρώπους και τα οικοσυστήματα συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της μείωσης των εκπομπών μέσω της απορρόφησης άνθρακα και της παροχής υπηρεσιών οικοσυστημάτων που μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη ανάπτυξη».

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις για τις ακόλουθες επερχόμενες γνωμοδοτήσεις:

«Διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» του εισηγητή Karsten Uno Petersen (DK/PES) , περιφερειακός σύμβουλος της Περιφέρειας της Νότιας Δανίας. Περίπου 150 εκατομμύρια Ευρωπαίοι ζουν σε παραμεθόριες περιοχές. Για πολλούς, το πλησιέστερο νοσοκομείο ή απλώς ένας επαγγελματίας του τομέα υγείας βρίσκεται εκτός των συνόρων. Οι βασικοί άξονες της γνωμοδότησης είναι οι εξής: η δυνατότητα πρόσβασης των πολιτών σε -όσο το δυνατόν γεωγραφικά πλησιέστερες- υπηρεσίες υγείας και η διασφάλιση των περιφερειακών και των εθνικών συστημάτων υγείας. Η γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών έχει ζητηθεί από τον Frans Timmermans, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλεπόμενη υιοθέτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 1-2 Ιουλίου 2020. «Οι παραμεθόριες περιοχές αποτελούν το 40 % του εδάφους της ΕΕ. Για τους πολίτες που ζουν σε αυτές τις περιοχές, η αναζήτηση θεραπείας σε γειτονική χώρα έχει καταστεί μείζον πρόβλημα. Αν και η ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία έχει επιτρέψει κάποια πρόοδο στην ήπειρό μας, θα πρέπει να γίνουν περισσότερα για να εξασφαλιστεί η οικονομική βεβαιότητα για τους πολίτες που νοσηλεύονται εκτός των συνόρων της χώρας τους, όπως απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών και βελτίωση της ουσιαστικής επιστροφής των δαπανών των Ευρωπαίων πολιτών» τόνισε ο Karsten Uno Petersen.

«Προς έναν πιο βιώσιμο τουρισμό για τους δήμους και τις περιφέρειες της ΕΕ» , με εισηγητή τον Manuel Alejandro Cardenete Flores (ES/Renew Europe) , αναπληρωτή υπουργό Τουρισμού, Αναζωογόνησης, Δικαιοσύνης και Τοπικής αυτοδιοίκησης της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο τουρισμός δημιουργεί θέσεις εργασίας και πλούτο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί, ωστόσο, να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον ή την κοινωνία, εάν δεν γίνει σωστή διαχείρισή του. Η γνωμοδότηση εξετάζει τη θετική συμβολή των τουριστικών δραστηριοτήτων τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική άποψη, και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικοί ηγέτες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και να προωθήσουν το θεματολόγιο για έναν βιώσιμο και εκσυγχρονισμένο τουρισμό. Προβλεπόμενη υιοθέτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 12-14 Οκτωβρίου 2020

«Από το αγρόκτημα στο τραπέζι – η τοπική και η περιφερειακή διάσταση» , με εισηγητή τον Guido Milana (IT/PES) , δημοτικός σύμβουλος του Olevano Romano (Ρώμη). Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι» για βιώσιμα τρόφιμα αποτελεί σημαντικό μέρος της εμβληματικής πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η στρατηγική θα καλύπτει κάθε στάδιο της τροφικής αλυσίδας, από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα είναι φημισμένα ως ασφαλή, θρεπτικά και υψηλής ποιότητας. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Πράσινη Συμφωνία του Δεκεμβρίου 2019 επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι» θα δημοσιευθεί έως το τέλος Μαρτίου 2020 .

Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσουν το περιβάλλον και να διατηρήσουν τη βιοποικιλότητα και, παράλληλα, να τονώσουν την βιώσιμη κατανάλωση τροφίμων και να προωθήσουν οικονομικά προσιτά και υγιεινά τρόφιμα για όλους.Προς τούτο απαιτείται συνεργασία μεταξύ πολλών παραγόντων, θεσμικών και άλλων.

Ο εισηγητής υπενθυμίζει ότι η πρωτοβουλία «Από το αγρόκτημα στο τραπέζι» μπορεί να δώσει την ευκαιρία για αλλαγή του συστήματος τροφίμων μας λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης. Πολιτικές όπως η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να αλλάξουν ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Οι πόλεις και οι περιφέρειες αποτελούν καίριους παράγοντες της διατροφικής μετάβασης· ζητούμε, λοιπόν, μια φιλόδοξη στρατηγική που να στηρίζει τον κεντρικό ρόλο των παραγωγών και των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού, να ενθαρρύνει την καλύτερη διανομή των τροφίμων και να προωθεί την υπεύθυνη και λελογισμένη κατανάλωση».

«Η φιλοδοξία μας είναι να καταστεί το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα Τρόφιμα μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα για συζητήσεις σχετικά με την πολιτική για τα τρόφιμα. Όλα αυτά, τα χρειαζόμαστε σήμερα. Χρειάζεται να βγούμε έξω από τον κλειστό κύκλο των διαφόρων κοινοβουλευτικών επιτροπών ή οργάνων και να συζητήσουμε μαζί για την πολιτική τροφίμων. Χρειάζεται να συνεργαστούμε για τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων, την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα των τροφίμων και την προστασία του περιβάλλοντος» τόνισε η Róża Thun und Hohenstein, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα Τρόφιμα. Τέλος, η Róża Thun und Hohenstein τόνισε τη σημασία της συνεργασίας για το θέμα αυτό με την ΕτΠ, καλώντας την να συμμετάσχει στο φόρουμ ως ειδικό μέλος.

Προβλεπόμενη υιοθέτηση κατά τη σύνοδο ολομέλειας στις 9-10 Δεκεμβρίου 2020

Webstreaming (ζωντανή μετάδοση μέσω διαδικτύου)

Έγγραφα συνεδριάσεων

Βασικές πληροφορίες για τον κορωναϊό

Μήνυμα για τον COVID-19 προς όλους τους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις στην ΕτΠ

Επικοινωνία:

Wioletta Wojewodzka

Τηλ. +32 (0)2 282 2289

Κινητό: +32 (0)473 843 986

wioletta.wojewodzka@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LAUNCH-CALL-APPLICATIONS-EU-ORGANIC-AWARDS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-GOVERNMENTS-SHARE-EXPERIENCES-OF-THE-CORONAVIRUS-CRISIS-.ASPX

Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
Άνοιξε η περίοδος υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Βιολογικής Παραγωγής!
27.03.2023