Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ: Η ΕτΠ εγκαινιάζει το έργο «Περιφερειακοί κόμβοι 2.0» για την παρακολούθηση της επιτόπιας επίδρασης των πολιτικών της ΕΕ  

Στον απόηχο της κρίσης COVID-19, οι πολίτες αναμένουν από την ΕΕ να δώσει αποτελεσματικές απαντήσεις: το έργο «Περιφερειακοί κόμβοι 2.0» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συμβάλλει στην αξιολόγηση των δράσεων της ΕΕ μέσω ενός ανανεωμένου δικτύου που απαρτίζεται από 46 μέλη, 10 παρατηρητές και έναν συνεργαζόμενο φορέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε σήμερα μια νέα γενιά περιφερειακών κόμβων με στόχο την επιτόπια παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ και τη διασφάλιση της συνεκτίμησης των απόψεων εκατοντάδων περιφερειακών και τοπικών φορέων κατά την αξιολόγηση των πολιτικών της ΕΕ. Οι νέοι κόμβοι περιλαμβάνουν 46 μέλη, 10 παρατηρητές και έναν συνεργαζόμενο φορέα και έχουν συγκροτηθεί ως υποομάδα της πλατφόρμας Fit For Future (F4F) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στα εγκαίνια συμμετείχε επίσης ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών Maroš Šefčovič . Προηγήθηκε πιλοτική φάση που κατέδειξε την αποτελεσματικότητα των περιφερειακών κόμβων για την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας σε πέντε πολιτικές της ΕΕ και την κοινοποίηση των ευρημάτων τους μέσω της ΕτΠ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας , Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, δήλωσε: «Καλωσορίζω θερμά τη νέα γενιά περιφερειακών κόμβων. Τα σημεία επαφής του δικτύου RegHub αποδείχθηκαν εξαιρετικά αποτελεσματικά για τη γεφύρωση του χάσματος διαβούλευσης μεταξύ των Βρυξελλών και των περιφερειών μας. Λαμβάνουν άμεση ανατροφοδότηση από εκείνους που βιώνουν καθημερινά την επίδραση των πολιτικών της ΕΕ στη ζωή των ανθρώπων και μπορούν να προσφέρουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύτιμες πληροφορίες και στοιχεία για τον τρόπο βελτίωσης της αποτελεσματικότητάς τους. Για παράδειγμα, χάρη στα σημεία επαφής μας, η Επιτροπή θα έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει την αξιολόγησή της σχετικά με τις οδηγίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, αντλώντας πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία του προσωπικού των περιφερειακών νοσοκομείων από την Ανατολική Σλοβενία έως το Alentejo».

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διερεύνηση προοπτικών Maroš Šefčovič , ο οποίος προλόγισε τα εγκαίνια, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω το RegHub 2.0 στη νέα πλατφόρμα Fit For Future, η οποία έχει σχεδιαστεί για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ΕΕ, με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο, δεδομένου ότι διαθέτουν μοναδική εικόνα της κατάστασης εκείνων που επηρεάζονται αμεσότερα. Η συμβολή τους σε θέματα σχεδιασμού και αδειοδότησης των υποδομών του 21ου αιώνα θα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Καθώς προσπαθούμε να δώσουμε νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία μέσω επενδύσεων σε οικολογικές, ψηφιακές, αλλά και ιατρικές υποδομές, η συμβολή αυτή μπορεί να έχει πραγματικό επιτόπιο αντίκτυπο».

Ο Michael Murphy (IE/EPP) , μέλος του κομητειακού Συμβουλίου του Tipperary και πρόεδρος της επιτροπής «Οικονομική πολιτική» (ECOΝ) της ΕτΠ, δήλωσε: «Από τη στιγμή της ίδρυσής του πριν από μία διετία, το δίκτυο RegHub τελεί υπό τη διαχείριση της επιτροπής ECON της οποίας προεδρεύω. Παρακολουθώ με τεράστια ικανοποίηση την εγκαινίαση του δικτύου RegHub 2.0 και τα μέχρι στιγμής επιτεύγματα του δικτύου. Οι σημερινές συζητήσεις επιβεβαιώνουν ότι η βελτίωση της νομοθεσίας και η χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής θα πρέπει να μην είναι απλώς κούφιες λέξεις της μόδας στον μικρόκοσμο των Βρυξελλών. Θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών κανόνων και να συνεκτιμούν την εμπειρία των δήμων και των περιφερειών μας. Χαίρομαι που μπορώ να συμβάλω σε αυτήν την προσπάθεια και προσβλέπω στο έργο που θα αναληφθεί κατά τους επόμενους μήνες για την επίτευξη του εν λόγω στόχου».

Ο Mark Speich (DE/EPP) , Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας και πρόεδρος της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» ( CIVEX ) της ΕτΠ δήλωσε: «Οι διαβουλεύσεις του δικτύου RegHub παρέχουν στους πολίτες, στις επιχειρήσεις, ιδίως στις ΜΜΕ, και στις δημόσιες υπηρεσίες την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που έχουν αντλήσει από την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το δίκτυο ισχυροποιεί τη φωνή των πολιτών και των οικονομικών φορέων σε ενωσιακό επίπεδο. Πλέον, το δίκτυο RegHub αναγνωρίζεται επίσημα ως συνιστώσα της πλατφόρμας Fit for Future της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πράγμα που θα έχει ως αποτέλεσμα να ενισχυθεί η άμεση επιρροή και επίδραση στην ευρωπαϊκή νομοθεσία όχι μόνο του δικτύου RegHub, αλλά και του συνόλου των πολιτών και των οικονομικών φορέων. Ταυτόχρονα, οι διαβουλεύσεις του δικτύου RegHub θα ενισχύσουν και θα διευρύνουν τη βάση τεκμηρίωσης των γνωμοδοτήσεων της πλατφόρμας.»

Το πρόγραμμα εργασίας της νέας γενιάς του δικτύου RegHub 2.0 και οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης του θα διευκρινιστούν μετά την Ολομέλεια της πλατφόρμας F4F που θα διεξαχθεί στις 4 Μαρτίου και θα προσδιορίσει τις προς διερεύνηση πολιτικές της ΕΕ.

Γενικές πληροφορίες:

Όσον αφορά το «Δίκτυο περιφερειακών κόμβων» (RegHub) : το 70% του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ εφαρμόζεται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Κατά συνέπεια, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία από πρώτο χέρι στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, σε στενή επαφή με τις τοπικές επιχειρήσεις, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία πολιτών και τους πολίτες. Μέσω των γνωμοδοτήσεών της, η ΕτΠ εκφράζει επισήμως τη θέση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών επί των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ. Παρά ταύτα, είναι αναγκαία η αξιοποίηση τόσο της γνώσης των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε πρωιμότερο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ, όσο και της εμπειρίας τους όσον αφορά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας. Το δίκτυο RegHub ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη συλλέγοντας τις σχετικές τεχνικές γνώσεις «επί τόπου» και διαβιβάζοντάς τες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους δύο νομοθέτες για την τεκμηρίωση των αναθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ελέγχων καταλληλότητας που διενεργούν. Όντας η θεσμική φωνή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ, η ΕτΠ βρίσκεται στην ιδανική θέση προκειμένου να συνενώνει τις συμβολές όλων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών επί τούτου. Γι’ αυτό, το 2019 η ΕτΠ δρομολόγησε πιλοτικό σχέδιο που συνίσταται σε ένα περιφερειακό δίκτυο για την αξιολόγηση της υλοποίησης της πολιτικής της ΕΕ. Η πρωτοβουλία υπήρξε μία από τις συστάσεις της ειδικής ομάδας για την επικουρικότητα που συγκρότησε ο τότε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018. Το δίκτυο απαρτίζεται από ειδικά «σημεία επαφής», τα οποία είναι εργαζόμενοι τοπικής ή περιφερειακής αρχής που συλλέγουν τεχνική ανατροφοδότηση από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την «επιτόπια» εμπειρία υλοποίησης των υφιστάμενων πολιτικών της ΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο προσθέτει την τοπική και περιφερειακή οπτική στη χάραξη πολιτικών της ΕΕ και διευρύνει τη βάση τεκμηρίωσής της.

Όσον αφορά την πλατφόρμα Fit For Future (F4F) : η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις απόψεις της πλατφόρμας προκειμένου να διασφαλίσει ότι η νομοθεσία της ΕΕ βοηθά ―αντί να παρεμποδίζει― τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το έργο της πλατφόρμας θα εστιάζει σε θέματα που επισημαίνονται σε ετήσιο πρόγραμμα εργασίας. Για κάθε θέμα, η πλατφόρμα θα συλλέγει στοιχεία από ποικίλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σχετικά με τη δυνατότητα απλούστευσης και μείωσης του περιττού κόστους συγκεκριμένων νομοθετικών πράξεων της ΕΕ χωρίς να υπονομεύεται η υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων. Στη συνέχεια, η πλατφόρμα θα εκδίδει γνωμοδοτήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις ευκαιρίες ψηφιοποίησης και τη νομοθετική πυκνότητα. Οι προσπάθειες αυτές συνιστούν μέρος του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών συμμετέχει στην ομάδα εκπροσώπων κυβερνήσεων της πλατφόρμας F4F με τρεις από τους έξι προέδρους των επιτροπών της μαζί με 27 εκπροσώπους κυβερνήσεων από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Επικοινωνία:

Marie-Pierre Jouglain

Κινητό: +32 (0)473 52 41 15

mariepierre.jouglain@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :