Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μεγάλο το ενδιαφέρον για τις δημόσιες συζητήσεις της ΕτΠ όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης  

 

Λίγους μήνες από την έναρξή της, η εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) « Προβληματισμός για την Ευρώπη » με στόχο την καταγραφή των ανησυχιών και των προσδοκιών των πολιτών σε επίπεδο βάσης, κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος. Όπως επισημάνθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της Επιτροπής των Περιφερειών, από τον Μάρτιο του 2016 διεξήχθησαν σε 19 κράτη μέλη της ΕΕ περισσότεροι από 50 διάλογοι πολιτών και δημόσιες συζητήσεις. Στις εν λόγω συζητήσεις συμμετείχαν περίπου 170 μέλη της ΕτΠ και περίπου 20 000 άτομα σε 160 περιφέρειες και πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Προβλέπονται ακόμη 90 τοπικές εκδηλώσεις το 2017, οι οποίες θα ανεβάσουν σε 135 τον αριθμό των τοπικών συζητήσεων κατά την περίοδο 2016-2017. Τα αποτελέσματα θα τροφοδοτήσουν τη συνεισφορά της ΕτΠ στον τρέχοντα πολιτικό προβληματισμό για το μέλλον της Ευρώπης.

 

Στο πλαίσιο του τρέχοντος πολιτικού προβληματισμού σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Tusk ζήτησε από την ΕτΠ να διατυπώσει συστάσεις από την πλευρά των πόλεων και των περιφερειών, δηλώνοντας ότι «σκοπός της αίτησης γνωμοδότησης είναι μια ρεαλιστική αντίληψη της πραγματικότητας από βαθμίδες διακυβέρνησης που είναι πλησιέστερα στους πολίτες». Η θέση της ΕτΠ θα έχει ως αφετηρία την πρωτοβουλία της «Προβληματισμός για την Ευρώπη», η οποία παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για τη συμμετοχή των πολιτών στη συνεχιζόμενη συζήτηση. Στόχος είναι η δράση σε τοπικό επίπεδο, η ακρόαση και η συγκέντρωση των απόψεων και των προτάσεων των πολιτών και των περιφερειακών και τοπικών αρχών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθεί η ΕΕ κατά την επόμενη δεκαετία. Η επιτροπή CIVEX συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία, ιδίως με την υποστήριξη του έργου των εισηγητών, του Προέδρου της ΕτΠ, κ. Markku Markkula, και του Αντιπροέδρου, κ. Karl-Heinz Lambertz, σχετικά με αυτό το θέμα.

 

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής CIVEX, ο Πρόεδρος Markkula δήλωσε: «βαδίζουμε ολοένα και περισσότερο προς την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης - με βάση την αμοιβαία και κοινή ευθύνη σε ολόκληρη την ΕΕ και σε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Από τη δήλωση της Ρώμης μέχρι τις μακρόπνοες δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Emmanuel Macron, γνωρίζουμε ότι πρέπει να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις. Πρέπει να επιδείξουμε ότι οι πολιτικοί ηγέτες, ιδίως εκείνοι που βρίσκονται πλησιέστερα στους πολίτες, μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις ανησυχίες τους και ότι με τη βοήθεια των πόλεων και των περιφερειών μπορούμε να κάνουμε την ΕΕ πιο ανθρώπινη, απλούστερη και εγγύτερη στους πολίτες. Έχοντας επισκεφθεί τα 28 κράτη μέλη κατά τη διάρκεια της θητείας μου, είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με πολίτες από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είμαι πολύ υπερήφανος που οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε κάθε γωνιά της Ευρώπης με πρωτοστάτες τα μέλη της ΕτΠ».

 

Ο κ. Markkula αναφέρθηκε στη συμμετοχή του στους πρόσφατους διαλόγους πολιτών που πραγματοποιήθηκαν στην Cluj-Napoca (13 Ιουνίου) μαζί με τον Emil Boc, Δήμαρχο της Cluj-Napoca, πρώην Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και μέλος της ΕτΠ, στην Αθήνα (19 Ιουνίου) με τον κ. Γιώργο Καμίνη, δήμαρχο της ελληνικής πρωτεύουσας, όπου οι πολίτες εξέφρασαν τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους για το μέλλον της Ευρώπης και παρουσίασαν συλλογικές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή τους. Ο Πρόεδρος Markku Markkula συμμετείχε επίσης σε διάλογο πολιτών στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουνίου, που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της ΕτΠ κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, στον οποίο έλαβε μέρος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Περισσότεροι από 400 πολίτες συμμετείχαν στη συζήτηση, συζητώντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου παράγοντα, της ολοκλήρωσης της ΕΕ, του τουρισμού, της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας.

 

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος Lambertz παρατήρησε: «Η ενθουσιώδης ανταπόκριση τόσων τοπικών και περιφερειακών ηγετών να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή καταδεικνύει ότι οι πολίτες τους θέλουν να ακουστούν. Θέλουν να μοιραστούν τις ανησυχίες, τις απόψεις και το όραμά τους για το μέλλον της Ευρώπης, για το μέλλον τους. Για να μπορέσει η ΕΕ να ξεπεράσει την κρίση εμπιστοσύνης πρέπει να ακούσει με προσοχή το τοπικό επίπεδο και να προσφέρει λύσεις σε αυτό το επίπεδο για κάθε πολίτη. Το μέλλον της Ευρώπης έγκειται στην προβολή των απόψεων των περιφερειών της, των πόλεών της και των χωριών της».

 

«Προβληματισμός για την Ευρώπη»: Έρευνα των πολιτών και διαδραστικός χάρτης

 

Έχει αναπτυχθεί ένα πλήρες σύνολο εργαλείων για την προώθηση της δημόσιας διαβούλευσης «Προβληματισμός για την Ευρώπη», τη συλλογή απόψεων των συμμετεχόντων και την υποστήριξη των μελών της ΕτΠ στην διοργάνωση τοπικών συζητήσεων.

 

Το κύριο εργαλείο συλλογής των απαντήσεων των πολιτών είναι η ηλεκτρονική έρευνα «Προβληματισμός για την Ευρώπη»που είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ. Η έρευνα αποτελείται από μια σειρά κλειστών και ανοιχτών ερωτήσεων σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και επιτρέπει την αποστολή σχολίων προς τους ερωτώμενους ώστε να διασφαλιστεί ότι ενημερώνονται με συνέπεια για τη δράση της ΕτΠ όσον αφορά την περαιτέρω προβολή των απόψεών τους. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί πάνω από 2160 απαντήσεις στην έρευνα.

Ένας διαδραστικός χάρτης, που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τις συνεχιζόμενες τοπικές συζητήσεις ανά χώρα, είναι διαθέσιμος στο διαδίκτυο, με λεπτομέρειες για τα μέλη της ΕτΠ που συμμετέχουν, τους εταίρους, το πρόγραμμα εργασιών και τις εκθέσεις.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος της ΕτΠ με θέμα «Προβληματισμός για την Ευρώπη»

Λάβετε μέρος στη συζήτηση — Ηλεκτρονική έρευνα

Ημερήσια διάταξη της 14ης συνεδρίασης της επιτροπής CIVEX

Φωτογραφίες από τη συνεδρίαση της επιτροπής CIVEX

 

Επικοινωνία:
Nathalie Vandelle
Τηλ.: +32 (0)2 282 24 99

nathalie.vandelle@cor.europa.eu

 

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
Γίνετε μέλος του δικτύου #EUCouncillors
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGE-TAKE-UP-FOR-COR-GRASSROOTS-DEBATES-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023