Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι Πρόεδροι της ΕΕ κκ. Juncker και Tajani συζητούν με τοπικούς ηγέτες για το μέλλον της Ευρώπης  
Ο πρόεδρος της ΕτΠ κ. Lambertz θα απευθύνει την ομιλία του με θέμα την « Κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων »

Στις Βρυξέλλες, στις 8 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων θα ξεκινήσει με συζήτηση με τίτλο « Το μέλλον της Ευρώπης είναι η συνοχή », όπου θα συμμετάσχουν ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker, η Ευρωπαία Επίτροπος Corinna Creţu και ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pavel Telicka. Την επομένη, παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος Lambertz θα εκθέσει το όραμά του για το μέλλον της ΕΕ, κατά την ετήσια ομιλία του με θέμα « Κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων ». Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειάς της, η ΕτΠ θα υιοθετήσει επίσης τη θέση της για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ και για θέματα όπως η μετανάστευση, η έρευνα, η δράση για το κλίμα και τα πλαστικά μίας χρήσης.

8-11 Οκτωβρίου 16η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων (#EURegionsWeek)

Με κεντρικό σύνθημα « Για μια ισχυρή Πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020 » η #EURegionsWeek θα συγκεντρώσει πάνω από 6 000 εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. Ο Πρόεδρος Juncker θα παραστεί μαζί με τον Πρόεδρο Lambertz , την Επίτροπο Creţu και τον Αντιπρόεδρο Telicka στην εναρκτήρια συνεδρία, από τις 14.30 την Δευτέρα 8 Οκτωβρίου. Τα εργαστήρια και οι συζητήσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο της Εβδομάδας θα εξετάσουν την ανάγκη για μια ισχυρή πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Δείτε το ειδικό πρόγραμμα για τα ΜΜΕ : η εναρκτήρια συνεδρία θα μεταδοθεί ζωντανά στον ιστότοπο της ΕτΠ.

Εκδηλώσεις #CohesionAlliance

Η #CohesionAlliance , ο συνασπισμός όσων πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να παραμείνει πυλώνας του μέλλοντος της ΕΕ, θα συζητήσει για τα πρώτα της επιτεύγματα και για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις σε σειρά εκδηλώσεων #EURegionsWeek αφιερωμένων στο μέλλον της πολιτικής συνοχής , καθώς και σε « συζητήσεις αγοράς » με τη συμμετοχή οργανώσεων εταίρων και εμπειρογνωμόνων.

Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση : www.cohesionalliance.eu .

9 Οκτωβρίου, 15.00: Η κατάσταση της Ένωσης: η άποψη των περιφερειών και των πόλεων

Η ομιλία του Προέδρου Lambertz θα ανοίξει τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ και θα επικεντρωθεί στα πιο πιεστικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις και οι περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ (η γνωμοδότηση της ΕτΠ θα υιοθετηθεί την ίδια ημέρα), το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ (πολιτική συνοχής), η ένταξη, η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημοκρατία της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή των περιφερειών και των πόλεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ τις πρωτοβουλίες σε τοπικό επίπεδο για την επανασύνδεση των πολιτών με την Ευρώπη.

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί συζήτηση μεταξύ των μελών της ΕτΠ και του Προέδρου Tajani, με την οποία θα ξεκινήσει η πρώτη ημέρα της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ. Τη συζήτηση θα ακολουθήσει η υιοθέτηση της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Προβληματισμοί για την Ευρώπη: η φωνή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών », όπως ζήτησε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Donald Tusk . Η γνωμοδότηση αποτελεί το επιστέγασμα διετούς διαλόγου με πάνω από 40 000 πολίτες και 110 τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Η ομιλία του Προέδρου Lambertz και η συζήτηση με τον Πρόεδρο Tajani θα μεταδοθούν ζωντανά στο διαδίκτυο: www.cor.europa.eu/sotreg.go  

9-10 Οκτωβρίου: Επίσης στην ημερήσια διάταξη της #CoRplenary

Ο μελλοντικός προϋπολογισμός 2021-2027 της ΕΕ

Ο προϋπολογισμός και οι προτεραιότητες της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία θα συζητηθούν σε συζήτηση για τη θέση της ΕτΠ όσον αφορά τη Δέσμη μέτρων για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 , με τον εισηγητή Nikola Dobroslavić (HR/EPP). Η συνέλευση θα εξετάσει επίσης λεπτομερέστερα τις ακόλουθες προτάσεις για τον προϋπολογισμό της ΕΕ:

«Ορίζων Ευρώπη»: το ένατο πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία , εισηγητής: Christophe Clergeau (FR/PES)

Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» , εισηγήτρια: Isabelle Boudineau (FR/PES)

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) , εισηγήτρια: Nathalie Sarrabezolles (FR/PES)

Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» , εισηγητής: François Decoster (FR/ALDE)

Πρόταση για Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης , εισηγητής: Peter Bossman (SI/PES)

Το μέλλον του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) , εισηγητής: Marco Dus (IT/PES)

Άλλες γνωμοδοτήσεις που θα υιοθετηθούν κατά τη διάρκεια της #CoRplenary:

Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας , εισηγήτρια: Doris Kampus (AT/PES)

Συμβολή των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ στη 14η σύνοδο της Διάσκεψης των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD COP 14) , εισηγητής: Roby Biwer (LU/PES)

Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία , εισηγητής: André van de Nadort (NL/PES)

Πρόταση οδηγίας για τα πλαστικά μιας χρήσης , εισηγήτρια: Sirpa Hertell (FI/EPP)

Η ενσωμάτωση του αθλητισμού στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, εισηγητής: Roberto Pella (IT/EPP)

Καθαροί λιμένες και θάλασσες: λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση των αποβλήτων από πλοία , εισηγητής: Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP)

Δέσμη μέτρων για τη δίκαιη φορολόγηση , εισηγητής: Paul Lindquist (SE/EPP)

Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση , εισηγητής: Domenico Gambacorta (IT/EPP)

Χτίζοντας μια ισχυρότερη Ευρώπη: ο ρόλος των πολιτικών για τη νεολαία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό , εισηγήτρια: Gillian Ford (UK/EA)

Αξιολόγηση κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων , εισηγητής: Miloslav Repaský (SK/EA)

Μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές , εισηγητής: Samuel Azzopardi (MT/EPP)

Χρήσιμες πληροφορίες:

Εναρκτήρια συνεδρία #EURegionsWeek

Πού: Square Conference Centre, Rue Mont des Arts – 1000 Βρυξέλλες

Πότε: Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, 14.30

Ζωντανή μετάδοση στον ιστότοπο της ΕτΠ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων: πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης

#SOTREG & #CoRplenary :

Πού: Κτίριο Charlemagne (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Rue de la Loi, Βρυξέλλες

Πότε: Τρίτη 9 Οκτωβρίου, 15.00-21.00· Τετάρτη 10 Οκτωβρίου, 09.00-13.00.

Ημερήσια διάταξη & έγγραφα της συνόδου ολομέλειας

Η σύνοδος ολομέλειας θα μεταδοθεί ζωντανά στον ιστότοπο της ΕτΠ.

Σύνοδος ολομέλειας: Πρόγραμμα για τα μέσα ενημέρωσης

Επικοινωνία: PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-SIDE-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

 EURegionsWeek side events have started!
EURegionsWeek side events have started!
07.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGISTRATIONS-OPEN-EU-REGIONS-WEEK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JUNCKER-AND-TAJANI-DEBATE-FUTURE-OF-EUROPE-WITH-LOCAL-LEADERS.ASPX

Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
Registration to #EURegionsWeek 2023 is open
31.07.2023