Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕτΠ στηρίζει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια στην πρακτική της εκτροφής ζώων σε κλουβιά  

Ο Guillaume Cros συμμετείχε στην παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ο εισηγητής των γνωμοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και την Αγροοικολογία Guillaume Cros συμμετείχε σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «Τέλος στα κλουβιά», όπου επανέλαβε τη θέση της ΕτΠ κατά της πρακτικής της εκτροφής πτηνών και ζώων σε κλουβιά, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ που εκδόθηκε το 2018.

Η πρωτοβουλία « Τέλος στα κλουβιά » παρουσιάστηκε την Πέμπτη 15 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ομάδα οργανώσεων για την καλή μεταχείριση των ζώων. Το 2019, η πρωτοβουλία έφτασε το κατώτατο όριο του 1 εκατομμυρίου υπογραφών που απαιτείται προκειμένου να παρουσιαστεί μια πρωτοβουλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να υποχρεωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συζητήσει σχετικά με την ανάληψη δράσης επί του θέματος.

Ο Guillaume Cros (FR/Πράσινοι), Αντιπεριφερειάρχης Οξιτανίας και εισηγητής των γνωμοδοτήσεων της ΕτΠ με θέμα «Μεταρρύθμιση της ΚΓΠ» και « Αγροοικολογία » (που εκδόθηκε από την ΕτΠ το Μάρτιο του 2020) δήλωσε πως: « η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών έλαβε θέση υπέρ του τερματισμού της πρακτικής της εκτροφής ζώων σε κλουβιά σε όλη την Ευρώπη. Οι αρνητικές εξωτερικές επιπτώσεις της βιομηχανικής κτηνοτροφίας στο περιβάλλον, το κλίμα και την υγεία δεν μπορούν πλέον να αγνοούνται. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και η νέα ΚΓΠ πρέπει να τις προάγει ».

Κατά την παρέμβασή του, ο Guillaume Cros εξέφρασε την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία πολιτών και διαβεβαίωσε πως « η απαγόρευση της εκτροφής σε κλουβιά θα συμβάλει στη μείωση της συγκέντρωσης της κτηνοτροφίας σε συγκεκριμένες περιοχές και στη διατήρηση και ανάπτυξη εκτατικής και ανθρώπινης κτηνοτροφίας σε άλλες περιοχές ». Πρότεινε επίσης να καταστεί η επισήμανση της μεθόδου εκτροφής « σαφής και υποχρεωτική, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς, προκειμένου να αναγνωριστεί η βελτίωση των πρακτικών των παραγωγών και να επιτραπεί στους καταναλωτές η επιλογή προϊόντων που συνάδουν με τις απαιτήσεις τους ».

Τον Δεκέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών δεσμεύθηκε να στραφεί σε πιο εκτατικές μορφές παραγωγής που θα αποφεύγουν τη χρήση κλουβιών έως το 2027 «για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων, αλλά και με τη δημόσια υγεία», στη γνωμοδότησή της με θέμα «Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής».

Ο Guillaume Cros εξέφρασε ήδη τη στήριξή του στους διοργανωτές της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Τέλος Στα Κλουβιά» το 2019, όταν συνέλεξαν 1 εκατομμύριο υπογραφές.

Η πρακτική της εκτροφής ζώων και πτηνών σε κλουβιά χρησιμοποιείται ευρέως στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο, πάνω από 300 εκατομμύρια εκτρεφόμενα ζώα κρατούνται σε κλουβιά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την οργάνωση « Compassion in World Farming » (Συμπόνοια στην παγκόσμια γεωργία), το 94% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η προστασία της ευημερίας των εκτρεφόμενων ζώων είναι σημαντική και το 82% πιστεύει ότι τα εκτρεφόμενα ζώα πρέπει να προστατεύονται καλύτερα.

Επικοινωνία:

Berta López Domènech

Τηλ.: +32 (0)2 282 2170

Berta.LopezDomenech@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/WE-NEED-TO-BUILD-A-RESILIENT-AGRICULTURAL-SYSTEM-EU-REGIONAL-AND-LOCAL-LEADERS-URGE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
We need to build a resilient agricultural system, EU regional and local leaders urge
02.06.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-POLICIES-FOR-SUSTAINABLE-FOOD-SYSTEMS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
Local and regional leaders want a stronger role and more coherence in EU policies for sustainable food systems
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INITIATIVE-AGAINST-PRACTICE-REARING-ANIMALS-IN-CAGES.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023