Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών στα μέλη της και σε νέους αιρετούς πολιτικούς (ΝΑΠ) προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι ο δήμος ή η περιφέρειά σας πρωταθλητής στον τομέα της βιωσιμότητας; Σας γεμίζουν υπερηφάνεια τα έργα που υλοποιείτε στην κοινότητά σας και συνδέονται με τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας; Εάν ναι, τότε αυτή η πρόσκληση απευθύνεται σε εσάς.

Οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι φορείς αλλαγής που μπορούν να επιτελέσουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και στην ώθηση της ΕΕ πιο κοντά στην κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο της νόσου COVID-19, η ανάδειξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών οφελών των πρωτοβουλιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών είναι σημαντικότερη από ποτέ.

Προς τούτο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών απευθύνει πρόσκληση υποβολής βέλτιστων πρακτικών στα μέλη της και σε νέους αιρετούς πολιτικούς (ΝΑΠ) προκειμένου να συλλέξει, να αναδείξει, να προωθήσει και να τονώσει την αναπαραγωγή έργων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα τοπικά και περιφερειακά έργα θα τροφοδοτήσουν με στοιχεία μια πλατφόρμα που θα παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο οι δήμοι και οι περιφέρειες υλοποιούν ήδη τις προτεραιότητες της Πράσινης Συμφωνίας σε τοπικό επίπεδο και συνεισφέρουν σε μια πράσινη ανάκαμψη με στόχο την επίτευξη μιας πιο βιώσιμης, χωρίς αποκλεισμούς και ανθεκτικής κοινωνίας.

Τα έργα θα δημοσιευθούν στο διαδραστικό χάρτη της ΕτΠ και θα προβληθούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, στους ενδιαφερόμενους φορείς και στον Τύπο, ιδίως κατά τη διάρκεια της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών που θα διεξαχθεί τον Οκτώβριο του 2020. Οι βέλτιστες πρακτικές θα τροφοδοτήσουν επίσης έκθεση για την Πράσινη Συμφωνία, την οποία η γερμανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών να εκπονήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.

Με τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ επί τάπητος, στο πλαίσιο του μέσου ανάκαμψης «Next Generation EU» (Επόμενη γενιά ΕΕ), ύψους 750 δισ. ευρώ, και ενόψει των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας των κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα καταδείξει γιατί οι δήμοι και οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα της στρατηγικής ανάκαμψης και πού χρειάζεται να επικεντρωθούν κατά προτεραιότητα οι επενδύσεις.

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα «Νέοι Αιρετοί Πολιτικοί» (ΝΑΠ) της ΕτΠ .

Ποια έργα είναι επιλέξιμα;

Τα μέλη και οι ΝΑΠ καλούνται να μοιραστούν τα προσφάτως υλοποιηθέντα ή εν εξελίξει έργα και τις πρωτοβουλίες τους που συμβάλλουν στην υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στην κλιματική ουδετερότητα: από την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων έως την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την καθαρή κινητικότητα, την προστασία της βιοποικιλότητας ή την ανάληψη πρωτοβουλιών κυκλικής οικονομίας. Τα επιλέξιμα έργα πρέπει να συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στους τομείς που καλύπτει η Πράσινη Συμφωνία, η νέα αναπτυξιακή στρατηγική της ΕΕ για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050:

  • Καθαρή ενέργεια και ενεργειακή απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ανακαίνισης των κτιρίων)
  • Βιώσιμες μεταφορές
  • Διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας της Ευρώπης
  • Βιώσιμη χρηματοδότηση και πράσινη βιομηχανία
  • Μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·
  • Ευρώπη μηδενικής ρύπανσης
  • Τρόφιμα & γεωργία

Πώς μπορώ να συμμετάσχω; Παρακαλείστε να συμπληρώσετε το ακόλουθο διαδικτυακό έν​τυπο αίτησης .

Υπάρχει προθεσμία; Παρακαλείστε να υποβάλετε το έντυπο αίτησής σας πριν από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020.

Επικοινωνία: enve@cor.europa.eu

Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές: πατήστε εδώ για να ανακαλύψετε την πύλη και την ομάδα εργασίας της ΕτΠ για την Πράσινη Συμφωνία.

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL-CALL-FOR-BEST-PRACTICES.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023