Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Γερμανίδα Καγκελάριος Angela Merkel θα παραστεί στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις 13 Οκτωβρίου  

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας θα υποδεχθεί την Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Angela Merkel στη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (#CoRplenary) στις 13 Οκτωβρίου. Η Καγκελάριος κ. Merkel θα εκθέσει τις προτεραιότητες της γερμανικής Προεδρίας της ΕΕ, θα συζητήσει σχετικά με τον ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στα σχέδια ανάκαμψης της ΕΕ και θα εγκαινιάσει προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης.

Η συζήτηση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου στις 13 Οκτωβρίου και ώρα 14.30 (παρακολουθήστε τη συζήτηση σε απευθείας μετάδοση μέσω της ιστοσελίδας της ΕτΠ ή του διαύλου Europe by Satellite/EbS ).

Μετά τη δήλωση θα διεξαχθεί συζήτηση διάρκειας μίας ώρας με μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών –τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες προερχόμενους από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ– μεταξύ άλλων σχετικά με τη συνοχή ως θεμελιώδη αξία για την ανάκαμψη της Ευρώπης, βάσει των πορισμάτων του Ετήσιου περιφερειακού και τοπικού βαρομέτρου . Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστιθέμενη αξία που προσδίδει στην ΕΕ το ένα εκατομμύριο τοπικά και περιφερειακά εκλεγμένων πολιτικών και στον ρόλο που διαδραματίζουν οι εν λόγω πολιτικοί στο πλαίσιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα συζητηθεί επίσης η συμβολή των δήμων και των περιφερειών στην προώθηση ανθεκτικών, βιώσιμων και πράσινων κοινοτήτων.

Ιστορικό:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών είναι η συνέλευση των εκπροσώπων των τοπικών και των περιφερειακών αρχών από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ, με αποστολή να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ, καθώς και την ενημέρωσή τους για τις πολιτικές της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Τόσο τα 329 τακτικά όσο και τα 329 αναπληρωματικά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών πρέπει να έχουν εκλεγεί ή να λογοδοτούν πολιτικά σε μια αιρετή συνέλευση της περιφέρειας ή του δήμου προέλευσής τους.

Επικοινωνία:

Michele Cercone

Εκπρόσωπος Τύπου του Προέδρου

Τηλ. +32 (0)498 9823 49

michele.cercone@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :