Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Πράσινη Συμφωνία: οι δήμοι και οι περιφέρειες ορίζουν τον χάρτη πορείας του 2021  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) κατέθεσε χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας για το 2021. Στην 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση», οι τοπικοί ηγέτες συμφώνησαν επί των πολιτικών στόχων και των προτεραιοτήτων για την επιτάχυνση της μετάβασης στην ανθρακική ουδετερότητα θέτοντας τους δήμους και τις περιφέρειες στην καρδιά της ανάκαμψης από τη νόσο COVID-19. Η καλλιέργεια ενεργού επικουρικότητας, η ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας και η διευκόλυνση της απευθείας πρόσβασης στα ταμεία της ΕΕ αποτελούν βασικούς στόχους. Η ανακαίνιση των κτιρίων, η ενίσχυση της οικολογικής διάστασης των αστικών περιοχών και η απαλλαγή των μεταφορών από τις ανθρακούχες εκπομπές ξεχωρίζουν μεταξύ των τομέων εστίασης. Η συνεδρίαση περιελάμβανε συζητήσεις σχετικά με την πρόκληση «Έξυπνες Πόλεις» και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης . Οι εν λόγω πρωτοβουλίες κατέχουν αμφότερες εξέχουσα θέση στην υλοποίηση του θεματολογίου της Πράσινης Συμφωνίας.

Ανοίγοντας τη συζήτηση σχετικά με τους πολιτικούς στόχους, τα ορόσημα και τους τομείς εστίασης της ομάδας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» κατά το 2021, ο Juan Espadas (ES/PES) , πρόεδρος της ομάδας εργασίας και της επιτροπής ENVE σχολίασε τις δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος Σεβίλλης δήλωσε «Όταν λέμε ότι δεν νοείται Πράσινη Συμφωνία χωρίς τοπική διάσταση, δεν πρόκειται για ένα απλό σύνθημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιτύχει ποτέ την κλιματική ουδετερότητα αν οι επιμέρους περιοχές της δεν μοιράζονται τους ίδιους φιλόδοξους στόχους. Έργα όπως η Πρόκληση «Έξυπνες πόλεις» και η Πλατφόρμα Δίκαιης Μετάβασης αποτελούν παράδειγμα επιτόπιας υλοποίησης της Πράσινης Συμφωνίας, οικοδόμησης της αναγκαίας στήριξης και εξεύρεσης συνεργιών που θα συνδράμουν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η κλιματική κρίση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που μας περιμένει και χρειαζόμαστε καινοτόμους τρόπους συνεργασίας προς την επίτευξη ενός κοινού στόχου».

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με δύο εμβληματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στηρίζουν την μετάβαση της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα. Η Πρόκληση «Έξυπνες Πόλεις» παρουσιάστηκε από την Ιορδάνα Ελευθεριάδου , εκπρόσωπο της ΓΔ GROW , ενώ η Myriam Boveda , εκπρόσωπος της ΓΔ REGIO , συνόψισε τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης . Οι δύο πρωτοβουλίες αποσκοπούν στην υποστήριξη της υλοποίησης τοπικών και περιφερειακών Πράσινων Συμφωνιών.

Ο Michael Murphy (IE/EPP) , μέλος του κομητειακού Συμβουλίου του Tipperary και πρόεδρος της επιτροπής ECON της ΕτΠ , δήλωσε «Πιστεύω ακράδαντα πως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία πρέπει να βαδίζουν παράλληλα προκειμένου να εξαλείψουμε τη φτώχεια σεβόμενοι τα όρια του πλανήτη μας .

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης σχετικά με τις προτεραιότητες της ομάδας εργασίας, η Isabelle Boudineau (FR/PES) , αντιπρόεδρος της περιφέρειας Νέας Ακουιτανίας και πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και Προϋπολογισμός της ΕΕ» της ΕτΠ ( COTER ) δήλωσε: «Η μελλοντική στρατηγική Βιώσιμης και Έξυπνης Κινητικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες των διαφόρων περιοχών όσον αφορά την εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Η σημασία των διασυνοριακών συνδέσμων, η εσωτερίκευση του εξωτερικού κόστους και, πιο συγκεκριμένα, η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", η θέση των δημοσίων συγκοινωνιών στις πόλεις και στην ύπαιθρό μας, η σημασία της καθημερινής κινητικότητας και η στροφή από τις οδικές και τις αεροπορικές μεταφορές προς τον σιδηρόδρομο αποτελούν αντικείμενα επί των οποίων πρέπει να εισακουστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα επιτύχει τους στόχους της χωρίς εμάς!». Ο Δήμαρχος Σεβίλλης Juan Espadas θα παρουσιάσει την πρόοδο των εργασιών της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση» κατά την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής COTER στις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Ο Rafal Trzaskowski (PL/EPP) , δήμαρχος Βαρσοβίας, μοιράστηκε την εμπειρία του από την πρώτη συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε ως μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του Συμφώνου των Δημάρχων . Ο δήμαρχος κ. Trzaskowski δήλωσε: «Στην τελευταία συνεδρίαση εγκρίναμε τη νέα Δέσμευση για ένα "Σύμφωνο των Δημάρχων για μια δικαιότερη και κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη", που αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση του Συμφώνου με την Πράσινη Συμφωνία και στη μετατροπή του σε πρώτης τάξεως εργαλείο για την υλοποίηση της μετάβασης στην ανθρακική ουδετερότητα. Όλοι πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να υλοποιήσουμε την Πράσινη Συμφωνία σε τοπικό επίπεδο. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσφέρει χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική στήριξη στους τοπικούς και τους περιφερειακούς ηγέτες προκειμένου η Πράσινη Συμφωνία να γίνει πραγματικότητα επί τόπου και να προαχθεί η κοινωνική αποδοχή της κλιματικής μετάβασης. Η χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ταμείων Συνοχής, πρέπει να διατίθεται απευθείας στους δήμους και τις περιφέρειες κατά τρόπο διαφανή και δίκαιο. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο».

Κατά την επόμενη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάρτιο, η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ θα συζητήσει με την Kadri Simson , Ευρωπαία Επίτροπο Ενέργειας, σχετικά με το Κύμα Ανακαινίσεων , το τεράστιο σχέδιο της ΕΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος στην ΕΕ. Η ΕτΠ έχει καταθέσει σειρά ολοκληρωμένων μέτρων για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των κτιρίων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας σε σχέδιο γνωμοδότησης με εισηγητή τον Enrico Rossi (IT/PES), δημοτικό σύμβουλο Σίνια (Φλωρεντία) και πρώην Περιφερειάρχη Τοσκάνης (2010-2020).

Η ομάδα εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 και αποτελείται από δεκατρία μέλη ης Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Η τελική έκδοση του χάρτη πορείας της ομάδας εργασίας «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» για το 2021 θα είναι διαθέσιμη σύντομα στην ειδική δικτυακή πύλη της ΕτΠ.

Περισσότερες πληροφορίες:

Ως συνιστώσα της προτεραιότητας της ΕτΠ για την οικοδόμηση ανθεκτικών κοινοτήτων , η « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών που έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε τόπο. Προκειμένου να εμπνεύσει και να επιταχύνει την ανάληψη δράσης, η πρωτοβουλία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» περιλαμβάνει έναν διαδικτυακό χάρτη με 200 βέλτιστες πρακτικές .

Ενόψει της COP26, η ΕτΠ προετοιμάζει σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26 και εισηγητή τον Vincent Chauvet , δήμαρχο Autun.

Όσον αφορά την κινητικότητα, η ΕτΠ καταρτίζει επί του παρόντος σχέδιο γνωμοδότησης για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα, με εισηγητή τον Robert Van Asten  (NL/Renew Europe), δημοτικός σύμβουλος Χάγης.

Τον Ιούλιο του 2020 , η ΕτΠ εξέδωσε τις συστάσεις της για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης , σε γνωμοδότηση με εισηγητή τον Vojko Obersnel (HR/PES) , Δήμαρχο Ριέκα.

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP94---ENVE-MALAGA-COP28-STATEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
Local and regional governments across the world join forces ahead of COP28 to strengthen their leadership in climate action
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL47---INTERVIEW-KLISOVIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
Making the Green Deal accessible and affordable for all is the real challenge, says CoR rapporteur Joško Klisović
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-SEPTEMBER-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Green Deal Funding Alert - September 2023
Green Deal Funding Alert - September 2023
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-COMMISSION-IN-MALAGA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
ENVE in Málaga debates on green hydrogen, governance of Green Deal and its impact on coastal areas
28.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-GOING-LOCAL.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023