Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης με τοπικούς και περιφερειακούς ηγέτες  

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας António Costa και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans θα μοιραστούν τις απόψεις τους για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιφερειακούς και τοπικούς ηγέτες σε ξεχωριστές συζητήσεις στις 31 Ιανουαρίου. Οι ομιλίες τους θα αποτελέσουν τους πολιτικούς ακρογωνιαίους λίθους της πρώτης συνόδου ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) όπου η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ θα καταθέσει επίσης τις απόψεις της για το μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και - μεταξύ άλλων - για την πολιτική συνοχής και την πολιτική μεταφορών της ΕΕ.

Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας μιλάει για το μέλλον της Ευρώπης και για το πώς θα ανοίξει ο δρόμος για την οικονομική ανάπτυξη

Ο Πρωθυπουργός António Costa, πρώην Δήμαρχος Λισαβόνας και μέλος της ΕτΠ από το 2010 έως το 2015, θα συζητήσει για τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καθώς οι εθνικοί ηγέτες εισέρχονται σε μια χρονιά που θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία της ΕΕ. Ο Πρωθυπουργός είναι υπέρμαχος της μεταρρύθμισης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης στην Ευρώπη. Τους τελευταίους μήνες, ζήτησε μια νέα γενιά ευρωπαϊκής πολιτικής για τη σύγκλιση, όπου μείζονες επενδύσεις σε παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές προκλήσεις - όπως η ενεργειακή μετάβαση, η κυκλική οικονομία και η ψηφιακή κοινωνία - συνδέονται με ειδικές ανά χώρα μεταρρυθμίσεις με στόχο την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή.

Η ΕτΠ θα υιοθετήσει επίσης ψήφισμα για την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2018, το οποίο αναμένεται να υποστηρίξει ότι η οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εμποδίζεται από την υποτίμηση των περιφερειών και των περιφερειακών ανισοτήτων και να τονίσει την ανάγκη οι περιφερειακές επενδύσεις της ΕΕ - η πολιτική συνοχής - να παραμείνουν το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ. Άλλη μία πολιτική που έχει τονιστεί από τον Πρωθυπουργό Costa - η Ψηφιακή ενιαία αγορά - θα αποτελέσει αντικείμενο αξιολόγησης από την ΕτΠ, με εισηγητή τον Alin-Adrian Nica (RO/EPP) από την επαρχία Dudeștii Noi Timiș.

Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο; Το μέλλον της Ευρώπης και η βελτίωση της νομοθεσίας

Ο Frans Timmermans θα μιλήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στις 31 Ιανουαρίου, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρώτη συνεδρίαση της νέας «Επιχειρησιακής ομάδας για την επικουρικότητα και την αναλογικότητα». Η επιχειρησιακή ομάδα, υπό την ηγεσία του Επιτρόπου, εργάζεται για τον εντοπισμό των αρμοδιοτήτων που η ΕΕ μπορεί να εκχωρήσει εκ νέου στις εθνικές κυβερνήσεις και για την εξέταση τρόπων βελτίωσης της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ. Η ΕτΠ εκπροσωπείται στην Επιχειρησιακή ομάδα με τρία μέλη της, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου της. Ο Επίτροπος Timmermans θα παρουσιάσει το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συζητήσει για τους τομείς όπου είναι εφικτές τοπικές, περιφερειακές και εθνικές λύσεις και για αυτούς όπου απαιτούνται ευρωπαϊκές λύσεις.

Σε σύνδεση με τη συζήτηση, η ΕτΠ έχει καταθέσει ψήφισμα για την επομένη, το οποίο ενδέχεται να δείξει «πολιτική κόκκινη κάρτα επικουρικότητας» στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες συνδέουν τα ευρωπαϊκά ταμεία με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και οι περιφερειακές επενδύσεις μετά το 2020: η θέση των περιφερειών και των πόλεων

Η ΕτΠ θα καταλήξει στη θέση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης επί του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο μετά το 2020 - του δημοσιονομικού προγράμματος για την επόμενη γενιά πολιτικών της ΕΕ ενόψει των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αναμένονται το Μάιο. Ο Marek Woźniak (PL/EPP), Περιφερειάρχης Βιελκοπόλσκα, θα παρουσιάσει τη γνωμοδότησή του με θέμα το «Έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ», παρουσία του Tomislav Donchev, Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της βουλγαρικής Προεδρίας της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας, τα μέλη της ΕτΠ θα υιοθετήσουν επίσης άλλες γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής:

• «Ψήφισμα με θέμα την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων των ΕΔΕΤγια την υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»·

• «Προς μια πλήρη εφαρμογή της ανανεωμένης ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές», εισηγητής: Fernando Clavijo Batlle (ES/ALDE), Πρόεδρος Καναρίων Νήσων·

• «Ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις – μια πρόκληση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020», εισηγητής: Peter OSVALD (CZ/PES), Δημοτικός σύμβουλος Plzeň

• «Τα συμπεράσματα και οι συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου όσον αφορά την απλούστευση για την περίοδο μετά το 2020», εισηγητής: Oldřich Vlasák (CZ/ECR), Δημοτικός σύμβουλος Hradec Králové

Η Ευρώπη σε κίνηση

«Η Ευρώπη σε κίνηση» είναι ευρεία σειρά πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επιδιώκουν να εκσυγχρονίσουν την κινητικότητα και τις μεταφορές της ΕΕ. Τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν για τις τοπικές και περιφερειακές επιπτώσεις της πρώτης σειράς οκτώ νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούν συγκεκριμένα τις οδικές μεταφορές. Ο Ivan Žagar (SI/EPP), Δήμαρχος Slovenska Bistrica, θα παρουσιάσει το σχέδιο γνωμοδότησής του με θέμα «Προώθηση λύσεων απρόσκοπτης κινητικότητας» που επικεντρώνεται στην ανάγκη τα οδικά τέλη να ανακλούν καλύτερα το πραγματικό κόστος των οδικών μεταφορών. Η δεύτερη γνωμοδότηση, με εισηγητή τον Σπύρο Σπυρίδωνα (EL/EPP), Δημοτικό σύμβουλο Πόρου, εξετάζει τις «Εργασιακές πτυχές των οδικών μεταφορών».

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:

• «Το πρόγραμμα Erasmus για τους τοπικούς και περιφερειακούς αιρετούς αντιπροσώπους», εισηγητής: François Decoster (FR/ALDE), Δήμαρχος St. Omer

• «Πρωτοβουλία για τη βιώσιμη ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας στη δυτική Μεσόγειο», εισηγητής: Samuel Azzopardi (MT/EPP), Δημοτικός Σύμβουλος Ραμπάτ

• «Το μέλλον του προγράμματος COSME μετά το 2020: περιφερειακή και τοπική προοπτική», εισηγητής: Robert Negoiţă (RO/PES), δήμαρχος του τρίτου δημοτικού διαμερίσματος του Βουκουρεστίου

• «Προώθηση της συνύπαρξης με τα είδη που προκαλούν αντιπαραθέσεις στο πλαίσιο των οδηγιών της ΕΕ για τη φύση», εισηγητής: Csaba Borboly (RO/EPP), Πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου της Harghita

Πρακτικές πληροφορίες:

Πού: Κτίριο Paul Henri Spaak – Ημικύκλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πότε: 31 Ιανουαρίου, 15.00 - 21.00 - 1 Φεβρουαρίου, 9.00 - 13.00

• Συμβουλευτείτε την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας.

• Παρακολουθείστε ζωντανά τη σύνοδο ολομέλειας στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ.

Πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας για τα ΜΜΕ

Επικοινωνία: PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023