Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί ηγέτες ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη σλοβενική Προεδρία, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδίων ανάκαμψης της ΕΕ  

Στο πρώτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την περιφερειακή ανάκαμψη και ανθεκτικότητα κατατέθηκαν προτάσεις σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της διακυβέρνησης και αποφυγής αλληλεπικαλύψεων με την πολιτική συνοχής

Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες συναντήθηκαν στη Λίπιτσα (Σλοβενία) στις 24 Σεπτεμβρίου για να συζητήσουν σχετικά με τον τρόπο έγκαιρης υλοποίησης των επενδύσεων για την ανάκαμψη επί τόπου και αποφυγής καθυστερήσεων και αλληλεπικαλύψεων μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ. Ο Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni και ο Σλοβένος Υπουργός Οικονομικών Andrej Sircelj, καθώς και εξέχοντα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόνισαν πως μόνο μέσω της συνεργασίας με τους δήμους και τις περιφέρειες μπορούν να ευοδωθούν τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης.

Εγκαινιάζοντας τις εργασίες του φόρουμ υψηλού επιπέδου, που συνδιοργάνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Πρόεδρος της ΕτΠ Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: « Οι πόροι του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν αρχίσει να φτάνουν στα κράτη μέλη. Είναι πλέον κοινό μας καθήκον να αξιοποιήσουμε σωστά κάθε ευρώ των Ευρωπαίων φορολογούμενων που επενδύεται στην ανάκαμψή μας. Χρειαζόμαστε μια πραγματική εταιρική σχέση μεταξύ των ενωσιακών, των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών φορέων παρότι οι κανονισμοί δεν είναι αρκετά σαφείς όσον αφορά τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών. Η ΕτΠ παρακολουθεί με προσοχή την επιτόπια υλοποίηση του Μηχανισμού και τον συντονισμό του με την πολιτική συνοχής. Οι προσδοκίες και οι ανάγκες των πολιτών μας δεν μπορούν να παραβλέπονται με τη λήψη αποφάσεων από την κορυφή προς τη βάση ».

Ο Andrej Šircelj , Υπουργός Οικονομικών της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, δήλωσε: « Πιστεύω πως μπορούμε να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα με την επιτυχημένη υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Τα καλύτερα αποτελέσματα θα προέλθουν μόνο μέσα από συνεργασία χωρίς αποκλεισμούς. Η κρίση μάς δίδαξε πώς να συνεργαζόμαστε σε δύσκολους καιρούς, σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Ας φανταστούμε λοιπόν τι μπορούμε να πετύχουμε με τη συνεργασία σε πολλά υποσχόμενους καιρούς και ας κάνουμε ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση ».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Paolo Gentiloni υπογράμμισε τη « δημιουργική συμμετοχή της ΕτΠ στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας » και «τη ζωτική σημασία μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης στο επόμενο στάδιο». « Πάνω από δύο τρίτα του συνόλου των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πέρασαν ήδη στο στάδιο της υλοποίησης. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές θα είναι καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων και θα συνεχίσουμε να παροτρύνουμε τα κράτη μέλη να επιδιώκουν την αποτελεσματική συμμετοχή τους », ανέφερε. « Οι πόροι του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η πολιτική συνοχής πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι να υποκαθιστούν οι μεν τη δε: η προσθετικότητα και η απορρόφηση αποτελούν εν προκειμένω το βασικό ζητούμενο ».

Η συζήτηση στο φόρουμ θα τροφοδοτήσει τη γνωμοδότηση της ΕτΠ για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), με εισηγητή τον Rob Jonkman (NL/ECR), η οποία αναμένεται να εγκριθεί από την επιτροπή «Οικονομική Πολιτική» (ECON) στις 29 Σεπτεμβρίου. Η ΕτΠ πρόβη σε εκδώσει μια πρώτη αξιολόγηση της προετοιμασίας των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης και θα παρουσιάσει τα ευρήματά της ως προς τον αντίκτυπο της πανδημίας στις περιφερειακές και τις τοπικές κοινότητες στο Ετήσιο Τοπικό και Περιφερειακό Βαρόμετρο της ΕΕ για το 2021, που θα παρουσιαστεί στις 12 Οκτωβρίου κατά τη διάρκεια της 19ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών .

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την έναρξη και την πρώτη συζήτηση πάνελ του φόρουμ υψηλού επιπέδου για την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα εδώ .

Το φόρουμ υψηλού επιπέδου διεξήχθη με την ευκαιρία εκτός έδρας συνεδρίασης του Προεδρείου της ΕτΠ στη Λίπιτσα της Σλοβενίας. Πριν από τη συνεδρίαση, το Πρόγραμμα Νέων Αιρετών Πολιτικών (ΝΑΠ) της ΕτΠ διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα την πολιτική συνοχής, όπου συμμετείχαν νέοι τοπικοί ηγέτες από όλη την ΕΕ, αλλά και μέλη της ΕτΠ, η Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής της Σλοβενίας Monika Kirbiš Rojs, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλοι επιφανείς ομιλητές.

Μπορείτε να ξαναδείτε την εκδήλωση των ΝΑΠ με τίτλο « Η συνοχή ως αξία – Οφέλη και κόστος της μετάβασης σε έναν μεταπανδημικό κόσμο για τους νέους » εδώ .

ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(με χρονολογική σειρά των παρεμβάσεων)

Ο Aleksander Jevšek (SI/PES), αντιπρόεδρος της σλοβενικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και Δήμαρχος Μούρσκα Σόμποτα, δήλωσε: « Η αποδοτική χρήση κάθε ευρώ του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εταιρική σχέση με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων τόσο των μέσων ανάκαμψης όσο και των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να ακούν προσεκτικά τους δήμους και τις περιφέρειες και να τους εμπιστεύονται όσον αφορά τη δαπάνη των πόρων αυτών με τη δέουσα διαφάνεια».

Ο Michael Murphy (IE/EPP), Δήμαρχος Κλόνμελ και πρόεδρος της Επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON) της ΕτΠ, δήλωσε: « Οι προκλήσεις που βιώνουμε δεν είναι ομοιόμορφες: διαφέρουν ως προς το είδος και την ένταση μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών, πόλεων, κωμοπόλεων και αγροτικών περιοχών. Χρειαζόμαστε εξατομικευμένες λύσεις, που θα υλοποιούνται από κοινού με το τοπικό επίπεδο. Μια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση όσον αφορά την ανάκαμψη θα σήμαινε πως οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις πολύ απλά ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα των ευκαιριών και των προκλήσεων επί τόπου ».

Ο Rob Jonkman (NL/ECR), εισηγητής της ΕτΠ σχετικά με την Υλοποίηση του ΜΑΑ, δήλωσε: « Η ανάκαμψη της Ευρώπης, η ψηφιακή και η βιώσιμη μετάβαση εξαρτώνται από την άμεση συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Γι’ αυτό, πρέπει να συμμετέχουν δομικά στην υλοποίηση των σχεδίων ανάκαμψης. Καθώς η συμμετοχή διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας και να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον ».

Η Alexandra Geese (DE/Πράσινοι), μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισηγήτρια σχετικά με το Μέσο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI), δήλωσε: « Μια πράσινη και ψηφιακή μετάβαση χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς θέτει πολυσχιδείς προκλήσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν παρά μόνο με τον ενεργό ρόλο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Το Μέσο Τεχνικής υποστήριξης παρέχει στις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν εξατομικευμένη γνώση: καλώντας τους ειδήμονες να χαράξουν εξατομικευμένες στρατηγικές και οδικούς χάρτες, διοργανώνοντας σεμινάρια και εργαστήρια ή μαθαίνοντας από τις βέλτιστες πρακτικές των άλλων. Η παρακολούθηση του κλίματος, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και οι λύσεις ανοιχτού κώδικα για την προώθηση ψηφιοποιημένων και υψηλής προσβασιμότητας διοικήσεων αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα των πολυάριθμων εξατομικευμένων λύσεων που μπορεί να διευκολύνει το TSI ».

Η María Del Valle Miguelez Santiago , Αντιπρόεδρος της Διάσκεψης των Απομακρυσμένων Θαλάσσιων Περιφερειών ( ΔΑΘΠ ), Περιφερειακή Υπουργός Επιχειρηματικότητας, Απασχόλησης και Πανεπιστημίων και Εκπρόσωπος Τύπου της Περιφέρειας της Μούρθιας, δήλωσε: «Οι περιφέρειες αποτελούν βασικούς παράγοντες για την υλοποίηση των κλιματικών και των ψηφιακών προτεραιοτήτων της ΕΕ και οι αρμοδιότητές τους άπτονται πολλαπλών στόχων των σχεδίων ανάκαμψης. Η σαφής κατανόηση των επενδυτικών αναγκών σε εδαφικό επίπεδο καθιστά τις περιφέρειες άξιες να συμβάλουν στα σχετικά φόρουμ λήψης πολιτικών αποφάσεων για τον ορισμό και την εφαρμογή της χρηματοδότησης της ανάκαμψης. Γι’ αυτό το λόγο, τους επόμενους μήνες μπορούμε να παράσχουμε προστιθέμενη αξία για την αποδοτική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων και την επίτευξη των επιθυμητών στόχων ».

Η Hanna Zdanowska (PL/EPP), μέλος της ομάδας εργασίας «Η Πράσινη Συμφωνία σε συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές» της ΕτΠ, δήλωσε: « 75% των πολιτών της ΕΕ ζουν σε πόλεις που αποτελούν τους κύριους υπεύθυνους των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ωστόσο, αποτελούν επίσης πόλους και εφαλτήρια δράσης και καινοτομίας στους τομείς τόσο του μετριασμού όσο και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Το παγκόσμιο φόρουμ για τη δράση για το κλίμα που θα διεξαχθεί στη Γλασκόβη αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τους τοπικούς και τους περιφερειακούς ηγέτες προκειμένου να επιδείξουν τί μπορούν να κάνουν και τί κάνουν ήδη οι δήμοι και οι περιφέρειες για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ».

Ο Zvone Černač , Υπουργός Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής της Σλοβενίας, δήλωσε: « Ουσιαστικός στόχος και ταυτόχρονα πρόκληση είναι η θέσπιση πλαισίου που θα διασφαλίσει συνέργειες μεταξύ των βραχυπρόθεσμων και των μακροπρόθεσμων μηχανισμών, αφενός, και θα απλοποιήσει τις διαδικασίες εφαρμογής αφετέρου, με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να επιτελούν καθοριστικό ρόλο στο πλευρό των εθνικών κυβερνήσεων ».

Η Isabelle Boudineau (FR/PES), πρόεδρος της επιτροπής «Πολιτική εδαφικής συνοχής και προϋπολογισμός της ΕΕ» (COTER) της ΕτΠ, δήλωσε: « Η Ευρώπη κατέβαλε πρωτόγνωρες προσπάθειες για τον περιορισμό των κοινωνικών και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. Ωστόσο τα χρήματα δεν είναι το παν. Ας μην ξεχνάμε τη μέθοδο: η εταιρική σχέση και η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση απέδειξαν την αξία τους με την πολιτική συνοχής. Η επανεθνικοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης δεν αποτελεί τη λύση. Ας εμπιστευτούμε τις περιφέρειες για την προστασία των πολιτών και των ΜΜΕ ».

Ο Juraj Droba (SK/ECR), εισηγητής της ΕτΠ με θέμα «Αποτελεσματική συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2021-2027», δήλωσε: « Η εταιρική σχέση, μαζί με την επικουρικότητα, αποτελεί την πιο σημαντική αρχή από τη σκοπιά των δήμων και των περιφερειών και πρέπει να μεριμνήσουμε για την πλήρη εφαρμογή της σε όλα τα στάδια της νέας περιόδου προγραμματισμού ».

Η Ulrika Landergren (SE/Renew E.), πρόεδρος της επιτροπής «Φυσικοί πόροι» (ΝΑΤ) της ΕτΠ, δήλωσε: « Επί πολλά χρόνια βλέπουμε να διευρύνεται το χάσμα όσον αφορά την προσοχή που επιδεικνύεται και τους πόρους που διατίθενται στις αστικές και τις αγροτικές περιοχές. Δυστυχώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το μακροπρόθεσμο όραμά της για την αγροτική ανάπτυξη μόνο μετά τον καθορισμό των προγραμμάτων χρηματοδότησης έως το 2027. Η ΕτΠ θα στηρίξει την Επιτροπή σε αυτό το όραμα, αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε έως το 2028! Πρέπει να γεφυρώσουμε τώρα αμέσως το χάσμα μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών».

Ο Eddy van Hijum (NL/EPP), εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα «Στρατηγική για τις ΜΜΕ», δήλωσε: « Ως τοπικές και περιφερειακές αρχές, μπορούμε να αποτελέσουμε εταίρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερχόμενοι σε επαφή με τις ΜΜΕ μας και με τους τοπικούς οργανισμούς όπως τα εμπορικά επιμελητήρια. Αν επιθυμούμε να επιτύχουμε τους στόχους που τέθηκαν και να επανέλθουμε ισχυρότεροι μετά την πανδημία COVID-19, πρέπει να καταστούμε εταίροι σε αυτή τη μετάβαση. Από τις μικρότερες ΜΜΕ στις περιφέρειές μας μέχρι την Επιτροπή, όλοι επιτελούμε κάποιο ρόλο στην επιτυχία των μεταβάσεων ».

Επικοινωνία:

Matteo Miglietta

Τηλ.: +32 (0)470 895 382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG18-EUROPEAN-INNOVATION-DAYS-SILICON-VALLEY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
Local and regional leaders on board for the first European Innovation Days in Silicon Valley
21.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DIGITAL-SKILLS-CONNECTIVITY-SMART-VILLAGES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
Digital skills and connectivity are key to making rural villages 'smart' and attractive
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/STRONG-COHESION-POLICY-UNITED-FAIRER-FUTURE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
Only a strong Cohesion Policy can ensure a united and fairer future to the EU
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEPOPULATION-AND-BRAIN-DRAIN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FORUM-RECOVERY-SLOVENIA.ASPX

Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
Depopulation and brain drain: It's time to act, local leaders say
15.03.2023