Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων 2021: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για εκδηλώσεις  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί να υποβληθούν προτάσεις για εκδηλώσεις στο πλαίσιο του επίσημου προγράμματος του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων 2021. Ως προθεσμία για τον πρώτο γύρο υποβολής προτάσεων ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2020.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θέτει την αειφορία στο επίκεντρο της διαδικασίας χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Οι μεταφορές αντιστοιχούν σήμερα στο ένα τέταρτο του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ και είναι σαφές ότι οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να έχουν μεγάλο μερίδιο στο μελλοντικό μας μείγμα μεταφορών, τόσο επιβατών όσο και εμπορευμάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων , στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ να ηγηθεί της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων στον σιδηροδρομικό τομέα και πέραν αυτού θα είναι καίριας σημασίας για την ευόδωση του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων. Το επίσημο πρόγραμμα εκδηλώσεων προετοιμάζεται επί του παρόντος από τη ΓΔ MOVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή τόσο των τοπικών και των περιφερειακών αρχών όσο και άλλων περιφερειακών φορέων στη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, συζητήσεων και παρουσιάσεων έργων.

Εάν επιθυμείτε να «επιβιβαστείτε στο τρένο» και να συμμετάσχετε προγραμματίζοντας μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Σιδηροδρόμων, παρακαλείστε να συμπληρώσετε το υπόδειγμα εντύπου (ένα έντυπο για κάθε πρωτοβουλία) και να το αποστείλετε στη ΓΔ MOVE ( MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ) με κοινοποίηση στη γραμματεία της επιτροπής COTER ( COTER@cor.europa.eu ). Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για ενδεχόμενη συμπερίληψη στην πρώτη έκδοση του επίσημου προγράμματος λήγει στις 11 Δεκεμβρίου 2020.

Εάν έχετε άλλες ερωτήσεις,

μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στις ηλ. διευθύνσεις MOVE-C3-EUROPEAN-YEAR-RAIL-2021@ec.europa.eu ή COTER@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ARLEM-THIRD-MINISTERIAL-CONFERENCE-SUSTAINABLE-URBAN-DEVELOPMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-YEAR-OF-RAIL-2021.ASPX

ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
ARLEM at the Union for the Mediterranean's third Ministerial Conference on Sustainable Urban Development
15.05.2023