Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία παραμένει η πυξίδα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ από την κρίση COVID-19  

Δεδομένου ότι το τρίτο κύμα της νόσου COVID-19 δεν αφήνει άθικτο σχεδόν κανένα τόπο, κύριο μέλημα των τοπικών και περιφερειακών ηγετών για το 2021 θα είναι η επίτευξη βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής ανάκαμψης που δεν θα αφήνει κανέναν πολίτη στο περιθώριο.

Η επιτροπή ENVE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών παρουσίασε σήμερα το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021 . Κορυφαία προτεραιότητα των τοπικών και των περιφερειακών ηγετών είναι να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη από την κρίση COVID-19 θα μετατραπεί σε απτά έργα που θα επιταχύνουν τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα, προάγοντας παράλληλα τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική ένταξη σε κάθε τόπο. Η κλιματική φιλοδοξία, η ανακαίνιση του κτιριακού αποθέματος της ΕΕ, η βιοποικιλότητα και το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον συγκαταλέγονται στα θέματα που συζητήθηκαν σε συνεδρίαση κατά την οποία απηύθυνε χαιρετισμό η Florika Fink-Hooijer , η νέα γενική διευθύντρια της ΓΔ Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα μέλη αντάλλαξαν τις εμπειρίες και τα διδάγματα που άντλησαν κατά την κρίση COVID-19. Η ΕτΠ πραγματοποιεί σύνοδο ολομέλειας στις 3-5 Φεβρουαρίου 2021 .

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο δήμαρχος Σεβίλλης Juan Espadas (ES/PES) δήλωσε: « Οι δήμοι και οι περιφέρειες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και πρέπει πλέον να τεθούν στον πυρήνα της καλύτερης ανοικοδόμησης των περιοχών μας. Η δράση για το περιβάλλον και το κλίμα αποτελεί τον καλύτερο σύμμαχό μας ενόψει της ανάκαμψης, αλλά η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας με την κατάλληλη χρηματοδότηση είναι ουσιώδης για την επιτυχημένη υλοποίησή της. Μόνο με τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη χάραξη βιώσιμων στρατηγικών ανάκαμψης και μόνο με τη συνεκτίμηση των γεωγραφικών και των κοινωνικών χαρακτηριστικών κάθε τόπου θα καταφέρουμε να οικοδομήσουμε εύρωστες πόλεις ανθεκτικές στο χρόνο και ικανές να επιτύχουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την κλιματική ουδετερότητα και την προστασία του περιβάλλοντος». Ο Juan Espadas είναι πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση ».

«Έχουμε πλήρη επίγνωση της σημασίας της συνεργασίας με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές για την επιτυχημένη επιτόπια υλοποίηση των περιβαλλοντικών πολιτικών, την οποία αδυνατούμε να επιτύχουμε χωρίς συνεργασία με την ΕτΠ» , δήλωσε η Florika Fink-Hooijer , νέα γενική διευθύντρια της ΓΔ Περιβάλλοντος. «Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει η πυξίδα του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ» , πρόσθεσε η Florika Fink-Hooijer πριν αρχίσει την απαρίθμηση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής για το 2021, μεταξύ των οποίων το σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης (η σχετική διαβούλευση είναι ανοικτή έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021), η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα βιώσιμα προϊόντα , η νέα δασική στρατηγική και η ενίσχυση των φιλοδοξιών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα, ενόψει των σημαντικών παγκόσμιων συνόδων κορυφής που αναμένονται εντός του 2021. Η Florika Fink-Hooijer πρότεινε να φιλοξενήσει η ΕτΠ μια νέα πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για το επικείμενο σχέδιο δράσης μηδενικής ρύπανσης.

Κατά την παρέμβασή του, ο εισηγητής της ΕτΠ με θέμα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Andries Gryffroy (BE/EA) υπενθύμισε την πρόταση της ΕτΠ για την κατάρτιση περιφερειακού πίνακα αποτελεσμάτων με στόχο την αξιολόγηση της υλοποίησης της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο.

Ο Δημήτριος Κάρναβος (EL/EPP) παρουσίασε τα κύρια σημεία του σχεδίου γνωμοδότησής του με θέμα « Προς ένα 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον ». Ο δήμαρχος Καλλιθέας τόνισε ότι η έξαρση της νόσου COVID-19 ενέτεινε την ανάγκη για «καλύτερη σύνδεση μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος». Ο δήμαρχος κ. Κάρναβος είναι της γνώμης ότι το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον αποτελεί «εργαλείο για την προώθηση βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και οικολογικών επενδύσεων» . Η γνωμοδότηση του κ. Κάρναβου καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει την Τεχνική πλατφόρμα συνεργασίας για το περιβάλλον στην πρότασή της σχετικά με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον που αποτελεί επί του παρόντος αντικείμενο διοργανικών διαπραγματεύσεων. Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη γι’ αυτήν την εβδομάδα, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 3-5 Φεβρουαρίου 2021 . Η ευρωβουλεύτρια Grace O’Sullivan (IE/Πράσινοι) , εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2030, επανέλαβε κατά την παρέμβασή της τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με την ΕτΠ με στόχο την προώθηση του περιβαλλοντικού θεματολογίου.

Τα μέλη της επιτροπής ENVE ενέκριναν σχέδιο γνωμοδότησης με θέμα « Κύμα ανακαινίσεων για την Ευρώπη – οικολογικά κτίρια, θέσεις εργασίας, καλύτερη ζωή ». Ο εισηγητής Enrico Rossi (IT/PES) , πρώην περιφερειάρχης Τοσκάνης (2010-2020) και νυν δημοτικός σύμβουλος Σίνια (Φλωρεντία), δήλωσε: «Οι ευρωπαϊκοί πόροι που θα καταστούν διαθέσιμοι κατά τα επόμενα χρόνια είναι πρωτοφανείς. Η ενίσχυση των δημόσιων επενδύσεων στον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να διαδραματίσει συνοδευτικό ρόλο στην ανάκαμψη. Εμμένουμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης, ιδίως όσον αφορά ένα μηχανισμό τεχνικής βοήθειας προσβάσιμο σε όλες τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή του Κύματος ανακαινίσεων, καθώς και πιο ευέλικτους δημοσιονομικούς και τεχνικούς κανόνες για τους δήμους και τις περιφέρειες προκειμένου να υποστηριχθεί η ικανότητά τους να επενδύουν στην ανακαίνιση κτιρίων. Το Κύμα ανακαινίσεων αποτελεί ευκαιρία την οποία δεν μπορούμε να χάσουμε». Στις 27 Ιανουαρίου 2021 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Χρηματοδότηση του Κύματος ανακαινίσεων» . Το σχέδιο γνωμοδότησης του Enrico Rossi προβλέπεται να εγκριθεί στις 17-19 Μαρτίου 2021.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις ακόλουθες γνωμοδοτήσεις:

Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26 Εισηγητής: Vincent Chauvet (FR/RE) , δήμαρχος Autun. Το σχέδιο γνωμοδότησης προβλέπεται να εγκριθεί στις 26 Μαρτίου 2021 και η τελική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 30 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2021.

Ασφαλείς και βιώσιμες χημικές ουσίες για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης . Εισηγητής: Adam Struzik (PL/EPP) , περιφερειάρχης Μαζοβίας . Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη για τις 26 Μαρτίου 2021, ενώ η τελική ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 5-7 Μαΐου 2021.

Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές προστατεύουν το θαλάσσιο περιβάλλον , εισηγήτρια: Emma Nohrèn (SE/Πράσινοι) , αντιδήμαρχος Lysekil. Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη για τις 26 Μαρτίου 2021, ενώ η τελική ψηφοφορία προβλέπεται να διεξαχθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 5-7 Μαΐου 2021.

Η Επιτροπή ENVE χαιρέτισε τη συμμετοχή της Joke Schauvliege (BE/EPP) , μέλους του Φλαμανδικού Κοινοβουλίου και εισηγήτριας της ΕτΠ με θέμα « Εμπειρίες και διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά τη διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19 ». Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης είναι προγραμματισμένη για τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάρτιο του 2021.

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαρτίου 2021.

Γενικές πληροφορίες:

Στην έκθεση του 2020 για την κατάσταση του περιβάλλοντος , ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) προειδοποιεί ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει περιβαλλοντικές προκλήσεις πρωτοφανούς κλίμακας και επείγοντος χαρακτήρα.

Διαβάστε εδώ τη διαδικτυακή συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕτΠ ο Δημήτριος Κάρναβος (EL/EPP) σχετικά με το 8ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον (ΠΔΠ).

Ανακαλύψτε την πρωτοβουλία « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » και τον διαδικτυακό χάρτη βέλτιστων πρακτικών της ΕτΠ.

Επικοινωνία:

David Crous

david.crous@cor.europa.eu

+32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :