Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
European Parliament will award “European Democracy Sites”  

​The European Parliament has established a new award scheme, the European Democracy Sites, run by the House of European History. For 2022, the goal is to nominate one site per member state of the European Union. 

The scheme will support the visibility of a historical site and its efforts to connect with other historical sites and educational institutions. 

The deadline for the expression of interest is 20​ May, more here: https://historia-europa.ep.eu/en/european-democracy-sites ​​​

Κοινοποίηση :