Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εκλέγει νέο Πρόεδρο  
Επίσης στο χαστάγκ της συνόδου ολομέλειας (#CoRplenary) στις 12-13 Ιουλίου: Προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας της ΕΕ, αναθεώρηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020, αναθεώρηση της ΚΓΠ, δρομολόγηση της πρωτοβουλίας της ΕΕ για καθαρά λεωφορεία και «Χειμερινή δέσμη» μέτρων για την ενέργεια

Στις 12 Ιουλίου μετά από θητεία δυόμισι ετών ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ), ο κ. Markku Markkula (FI/EPP) αναμένεται να παραδώσει την Προεδρία της στον κ. Karl-Heinz Lambertz (BE/PES). Τα μέλη της ΕτΠ θα συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν σημαντικές πολιτικές της ΕΕ, όπως η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020 και η «Χειμερινή δέσμη μέτρων» της ΕΕ για την ενέργεια. Ο Επίτροπος της ΕΕ κ. Moedas θα διευθύνει τις συζητήσεις σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του ερευνητικού προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και η κ. Bulc, Επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές, θα συζητήσει με τα μέλη της ΕτΠ για το μέλλον της κινητικότητας χαμηλών εκπομπών και για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη». Η παγκόσμια δράση για τη βιωσιμότητα κατέχει επίσης σημαντική θέση στην ημερήσια διάταξη όπου θα συζητηθούν ιδέες για το πώς οι δήμοι και οι περιφέρειες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Η τελετή βράβευσης των τριών νικητών της Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας (ΕΕΠ) 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιουλίου.

Η Εσθονική Προεδρία της ΕΕ εκθέτει τις προτεραιότητες της

Ο Matti Maasikas, Αναπληρωτής Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εσθονίας, αναμένεται να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Εσθονικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, οι οποίες περιλαμβάνουν πολλούς τομείς προτεραιότητας για τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρώπης. Η Εσθονική Προεδρία ξεκίνησε την 1η Ιουλίου.

Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020

Οι συστάσεις για την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής μετά το 2020 διατυπώθηκαν από τον Guillaume Cros (FR/PES) και, μαζί με τη θέση της ΕτΠ που υιοθετήθηκε το Μάιο για την Πολιτική συνοχής της ΕΕ, συνιστούν την πρόταση της ΕτΠ για τον τρόπο μελλοντικής αναδιαμόρφωσης των σημαντικότερων κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ο Czesław Adam Siekierski, πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα συμμετάσχει στη συζήτηση.

«Ορίζοντας 2020»: μέλλον της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρώπη

Κατά την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Ορίζοντας 2020, η ΕτΠ θα τονίσει την καίρια σημασία της έρευνας και της καινοτομίας για τη μακροπρόθεσμη προοπτική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο Carlos Moedas, Επίτροπος αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, θα συζητήσει τις συστάσεις της ΕτΠ, τις οποίες έχει εισηγηθεί ο Christophe Clergeau (FR/PES).

Οι μεταφορές στην Ευρώπη: δρομολόγηση πρωτοβουλίας της ΕΕ «καθαρά λεωφορεία»

Η Επίτροπος της ΕΕ κ. Violeta Bulc θα συζητήσει με τα μέλη της ΕτΠ τις προκλήσεις στον τομέα των μεταφορών μετά την υιοθέτηση της γνωμοδότησης με θέμα Ευρωπαϊκή στρατηγική για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, του εισηγητή József Ribányi (HU/EPP). Μετά τη συζήτηση, η Επίτροπος Μεταφορών, από κοινού με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της ΕτΠ, θα κηρύξουν την έναρξη μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για πράσινα λεωφορεία για τους δήμους και τις περιφέρειες, με την οποία επιδιώκεται η θέση σε κυκλοφορία τουλάχιστον 2.000 λεωφορείων μηδενικών εκπομπών έως το τέλος του 2019. Η ανάγκη να ανακοπεί η κλιματική αλλαγή θα αποτελέσει μέρος έντονων συζητήσεων για τις τρεις γνωμοδοτήσεις της ΕτΠ σχετικά με τη «Χειμερινή δέσμη μέτρων» της ΕΕ για την ενέργεια: καθαρή ενέργεια, ενεργειακή απόδοση και προώθηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ανάπτυξη: 600 τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες από όλο τον κόσμο συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες

Τα Ηνωμένα Έθνη, μέσω των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης που εγκρίθηκαν το 2015, καθόρισε στόχους για κάθε χώρα του κόσμου. Στη γνωμοδότηση της ΕτΠ με τίτλο Ευρωπαϊκή δράση για τη βιωσιμότητα, ο εισηγητής Franco Iacop(IT/PES) αναφέρεται στις άμεσες και έμμεσες προκλήσεις που έχει θέσει ο ΟΗΕ στις ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η ευρωπαϊκή εστίαση της γνωμοδότησής του, θα συμπληρωθεί στις 10-11 Ιουλίου με σημαντική συγκέντρωση τοπικών και περιφερειακών πολιτικών από όλο τον κόσμο υπό τον τίτλο «Περιφέρειες και πόλεις για την ανάπτυξη» – «Διάσκεψη για την αποκεντρωμένη συνεργασία», η οποία συνδιοργανώνεται από την ΕτΠ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη στήριξη των πόλεων στη Λιβύη, η ΕτΠ θα υιοθετήσει επίσης συστάσεις σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης της μετανάστευσης και της διάσωσης ζωών κατά μήκος της μεταναστευτικής οδού μέσω της Κεντρικής Μεσογείου. Εισηγητής είναι ο Hans Janssen (NL/EPP)

Στις 12 Ιουλίου και ώρα 16.00, προβλέπεται Συνέντευξη Τύπου με τον νέο Πρόεδρο της ΕτΠ.

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης (εισηγήτρια: Ulrike Hiller, DE/PES).

Ονοματολογία και εδαφικές τυπολογίες, εισηγητής ο Mieczysław Struk (PL/EPP)

Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, εισηγητής ο Pavel Branda (CZ/ECR)

Η ενίσχυση των νεοφυών και των επεκτεινόμενων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, εισηγητής ο Tadeusz Truskolaski (PL/EA)

Έξυπνη νομοθεσία για τις ΜΜΕ, εισηγητής ο Christian Buchmann (AT/EPP)

Ενεργειακή Ένωση και καθαρή ενέργεια, εισηγητής ο Bruno Hranić (HR/EPP)

Οδηγία 2012/27/EΕ για την ενεργειακή απόδοση, εισηγητής ο Michiel Rijsberman (NL/ALDE)

Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας), εισηγήτρια η Daiva Matonienė (LT/ECR)

Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών, εισηγητής ο Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

Πρακτικές πληροφορίες:

Χώρος διεξαγωγής: Κτίριο Paul Henri Spaak – Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ημικύκλιο,
60 rue Wiertz, B-1047 Βρυξέλλες

Ημερομηνία διεξαγωγής: 12 Ιουλίου 15.00 - 21.00 & 13 Ιουλίου 9.00 - 13.00

Ημερήσια διάταξη & σχετικά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας

Η σύνοδος ολομέλειας θα μεταδοθεί ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ

Πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας για τα ΜΜΕ

Ακολουθήστε μας: @EU_CoR, #CoRplenary

Επικοινωνία: PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-ORGANIC-AWARD-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
Burgenland, Vienna and Idanha-a-Nova (Portugal) honoured by EU Organic Awards 2023
25.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP90-REACTION-SOTEU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
State of the EU: involving the local and regional level will make Europe stronger, fairer and more democratic
13.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/A-SUBNATIONAL-AGENDA-FOR-THE-U.S.-EU-PARTNERSHIP-TAKES-SHAPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-COMMITTEE-OF-THE-REGIONS-TO-ELECT-NEW-PRESIDENT.ASPX

A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
A subnational agenda for the U.S.-EU partnership takes shape
14.08.2023