Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ενισχύστε τους δήμους και τις περιφέρειες για την προστασία της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων  

Ο Επίτροπος κ. Schmit και η ΕτΠ ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη στήριξη της ανάπτυξης δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να ενισχύσουν τους δήμους και τις περιφέρειές τους για την προστασία της απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων: αυτό ζητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) για την αντιμετώπιση των καταστροφικών κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19. Η συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων της ΕΕ ζητεί επίσης την ενίσχυση της βάσης δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ανάκαμψη και τη στήριξη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών κατά τη διαχείριση της οικολογικής και της ψηφιακής μετάβασης.

Το Περιφερειακό και Τοπικό Βαρόμετρο της ΕτΠ για το 2020 καταδεικνύει ότι η κρίση COVID-19 επηρεάζει ιδιαιτέρως το εισόδημα των αυτοαπασχολούμενων, των απασχολούμενων με συμβάσεις ορισμένους χρόνου και των μερικώς απασχολούμενων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται πολλοί νέοι, μετανάστες και άλλες ευπαθείς ομάδες. Ο αντίκτυπος στην απασχόληση κινδυνεύει να είναι ιδιαίτερα αρνητικός σε περιφέρειες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, όπου μέχρι και 40% των θέσεων εργασίας βρίσκονται ενδεχομένως σε κίνδυνο. Το Βαρόμετρο δείχνει επίσης ότι 43% των Ευρωπαίων θα επιθυμούσαν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές να διαθέτουν μεγαλύτερη επιρροή στην πολιτική απασχόλησης και τις κοινωνικές πολιτικές.

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Απόστολος Τζιτζικώστας δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι δήμοι και οι περιφέρειες ανά την Ευρώπη έδρασαν ταχύτατα και αποφασιστικά για να συνδράμουν όσους είχαν ανάγκη. Τώρα η Ευρώπη πρέπει να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, και ιδίως της αυξανόμενης ανεργίας των νέων, στο επίκεντρο των προσπαθειών της. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη που δεν θα αφήνει κανέναν άνθρωπο και κανέναν τόπο στο περιθώριο».

Για τη στήριξη τόσο της αντιστοίχισης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας όσο και των τοπικών οικονομιών με απτές δράσεις, ο Πρόεδρος κ. Τζιτζικώστας ανακοίνωσε πως η ΕτΠ θα συνεργαστεί με τη ΓΔ Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δρομολόγηση διαδικτυακών εκθέσεων «Τοπικών θέσεων εργασίας» με τους δήμους και τις περιφέρειες.

Απευθυνόμενος στη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 14 Οκτωβρίου, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων Nicolas Schmit δήλωσε: «Καλούμαστε να ανακάμψουμε από μια πρωτόγνωρη κρίση, και γι’ αυτό χρειαζόμαστε τις περιφέρειες. Τα μέτρα μας για τους νέους και την ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει να καρποφορήσουν έμπρακτα σε τοπικό επίπεδο. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν και παραμένει η πυξίδα που μας καθοδηγεί για την εξασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος στους πολίτες μας. Γι’ αυτό το λόγο ανακοίνωσα μαζί με τον Πρόεδρο της ΕτΠ πως θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών. Η συνεργασία αυτή παρέχει την ευκαιρία να δείξουμε στους πολίτες ότι έχουμε κινητοποιηθεί πλήρως και ότι τους ακούμε προσεκτικά».

Στη σύνοδο ολομέλειας αυτής της εβδομάδας εγκρίθηκε επίσης γνωμοδότηση με θέμα Μια ισχυρή Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις , ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για ένα Σχέδιο δράσης για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων . Η εισηγήτρια και πρόεδρος της επιτροπής SEDEC Anne Karjalainen (FI/PES), δημοτική σύμβουλος Κεράβα, δήλωσε: «Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την επείγουσα ανάγκη εξάλειψης του υφιστάμενου ψηφιακού χάσματος και αντιμετώπισης του σημαντικού του αντικτύπου στα κοινωνικά δικαιώματα, καθώς η έλλειψη πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικού αποκλεισμού. Η ψηφιακή συνοχή αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δίκαιων μεταβάσεων και ακρογωνιαίο λίθο της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής. Ταυτόχρονα, τα μέτρα ανάκαμψης πρέπει να συνεκτιμούν την κοινωνική διάσταση της οικολογικής και της ψηφιακής μετάβασης. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη αγορά εργασίας στην ουδέτερη από πλευράς ανθρακούχων εκπομπών οικονομίας του μέλλοντος, που θα βασίζεται σε αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, ισχυρή κοινωνική προστασία και ευκαιρίες απασχόλησης στον τόπο διαμονής κάθε ατόμου».

Παραπέμποντας στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, η γνωμοδότηση της ΕτΠ επισημαίνει πως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης ―το ταμείο της ΕΕ για τη στήριξη της οικολογικής μετάβασης στις πιο ευαίσθητες περιοχές― θα πρέπει να συμβαδίζει με τον κοινωνικό πυλώνα της ΕΕ. Ταυτόχρονα, ζητεί εκ νέου τον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, καθώς και τη διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σε αυτόν τον συντονισμό, μέσω επιμερισμένης διαχείρισης βάσει της αρχής της επικουρικότητας·

Η ΕτΠ υπογραμμίζει επίσης τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο τρέχον πλαίσιο της ολοένα αυξανόμενης ψηφιοποίησης των εργασιακών μοτίβων. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητεί την επικαιροποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων που διέπουν τις συνθήκες και τον χρόνο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των νομοθετικών διατάξεων για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην αποσύνδεση.

Επικοινωνία:

Lauri Ouvinen

Τηλ. +32 473536887

lauri.ouvinen@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BETTER-PREPARE-FUTURE-CRISES-EXTREME-EVENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
Europe needs to better prepare local communities to deal with future crises and extreme events
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/155-PLENARY-ANNOUNCEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
On cities' and regions' agenda: Ukraine's reconstruction, crises management, EU budget
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SKILLS-AT-HEART-OF-LOCAL-AND-REGIONAL-ADMINISTRATIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EMPLOYMENT-SOCIAL-RIGHTS.ASPX

Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
Skills at heart of local and regional administrations' annual conference on EU enlargement
11.05.2023