Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η #EURegionsWeek θέτει τη συνοχή στην καρδιά του Μέλλοντος της Ευρώπης  
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων εγκαινιάζει τη 16η έκδοσή της στις Βρυξέλλες

Με κεντρικό σύνθημα «Το μέλλον της Ευρώπης είναι οι νέοι, οι περιφέρειες και οι πόλεις - Το μέλλον της Ευρώπης είναι η ενότητα και η συνοχή», εκατοντάδες τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες και κορυφαίοι ηγέτες της ΕΕ συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 8 Οκτωβρίου για να εγκαινιάσουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων . Η ετήσια διάσκεψη που συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί τη μεγαλύτερη εκδήλωση σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη στον κόσμο.

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ, που θεσπίστηκε το 1988, μετατράπηκε τα τελευταία 30 χρόνια στο κύριο επενδυτικό εργαλείο, στηρίζοντας τις πόλεις και τις περιφέρειες στη δημιουργία απασχόλησης και οικονομικής ανάπτυξης, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, Κύριος στόχος της είναι να αντιμετωπίσει τις διαφορές μεταξύ και εντός των περιφερειών της ΕΕ και να συνεισφέρει στην αρμονική της ανάπτυξη και στην ευημερία των Ευρωπαίων.

Μιλώντας κατά την έναρξη, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Karl-Heinz Lambertz , ανέφερε ότι « η επένδυση στη συνοχή αφορά πολύ περισσότερα από χρήματα: αποτελεί αντανάκλαση των βασικών ευρωπαϊκών αξιών μας. Μέσω της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών, των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, δείχνει ότι μπορούμε να υπερβούμε τα μείζονα προβλήματα του 210υ αιώνα συνεργαζόμενοι με πνεύμα αλληλεγγύης. Η περικοπή της αντιβαίνει στους ενωσιακούς στόχους περί εδαφικής, οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, χρειαζόμαστε ισχυρή πολιτική συνοχής προκειμένου η ΕΕ να κερδίσει τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών που υπηρετεί. Ένωση χωρίς συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει ».

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker δήλωσε: « Σήμερα μιλάμε για το μέλλον των περιφερειών και των πόλεών μας - αλλά στην πραγματικότητα, μάλλον μιλάμε για το μέλλον της Ένωσής μας, καθώς τα δύο συνδέονται στενότατα. Την επόμενη δεκαετία, η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τις περιφέρειες και τις πόλεις στην επίτευξη της μετάβασης σε μία πιο καινοτόμο και οικολογική οικονομία, για απασχόληση, ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο. Η Πολιτική Συνοχής, ένα από τα πιο απτά παραδείγματα αλληλεγγύης της ΕΕ, θα επιτελέσει καθοριστικό ρόλο προς τούτο, το ίδιο και ο Ορίζων Ευρώπη, το Erasmus+, το InvestEU και όλα τα άλλα προγράμματα και πρωτοβουλίες της πρότασής μας για τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Για να φτάσει εγκαίρως αυτή η στήριξη στις περιφέρειες και τις πόλεις, είναι ουσιαστικής σημασίας να υπάρξει συμφωνία επί του επόμενου μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές ».

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu δήλωσε: « Είμαι περήφανη για την πρόταση για μία νέα, πιο σύγχρονη, ευέλικτη, απλουστευμένη πολιτική συνοχής που παρουσιάσαμε το Μάιο. Ωστόσο, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα. Για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι επενδύσεις το 2021, πρέπει να αρχίσουμε άμεσα το σχεδιασμό των επόμενων προγραμμάτων. Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων. Είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον της πολιτικής συνοχής, για αυτό θα παρουσιάσω τις προτάσεις μου για τη στήριξη των κρατών μελών και των περιφερειών στην κατάρτιση των προγραμμάτων τους ».

Ο Pavel Telička , Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ανέφερε: « Η πολιτική συνοχής αποτελεί την ισχυρότερη έκφραση αλληλεγγύης στην ΕΕ. Οι επενδύσεις μέσω της πολιτικής συνοχής υλοποιούν τους μακροπρόθεσμους στόχους της Ένωσης. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της μετά το 2020, ενισχύοντας την ευελιξία, την προστιθέμενη αξία και τη συνοχή και συνέπειά της με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Με μεγαλύτερη έμφαση στις δαπάνες μας, συνεχή αντικειμενική αξιολόγηση με βάση δείκτες και, εάν χρειαστεί, διορθώσεις, θα τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες, ιδίως σε τομείς προοπτικής για τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων παρέχει εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθεί το μέλλον της Πολιτικής συνοχής με όσους έχουν πρακτική εμπειρογνωμοσύνη επ' αυτής».

Για να υποστηρίξει την ανάγκη ισχυρής πολιτικής συνοχής για όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ μετά το 2020, η ΕτΠ, μαζί με κορυφαίες ενώσεις περιφερειών και δήμων της ΕΕ, εγκαινίασε πέρσι την #CohesionAlliance : ένα κίνημα βάσης ανοιχτό σε όσους πιστεύουν ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα του μέλλοντος της ΕΕ. Από την θέσπισή της, στα εγκαίνια της περσινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Πόλεων, η διακήρυξη της Συμμαχίας υπογράφηκε από περισσότερους από 8000 υποστηρικτές, μεταξύ των οποίων 114 περιφέρειες, 110 πόλεις και επαρχίες, 45 ενώσεις περιφερειακών και τοπικών αρχών, 30 μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 35 τομεακές οργανώσεις της ΕΕ και 141 άλλοι θεσμικοί εταίροι, όπως πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Η συλλογή υπογραφών για την #CohesionAlliance παραμένει ανοιχτή, η δε Συμμαχία θα παρακολουθεί στενά τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Ιστορικό:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες από τοπικές, περιφερειακές και ευρωπαϊκές αρχές, ερευνητές και εμπειρογνώμονες οι οποίοι συζητούν και ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με τις διάφορες πτυχές της πολιτικής συνοχής σε πάνω από 170 εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες και συναντήσεις κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών. Η φετινή έκδοση δίδει ειδική έμφαση στην ανάγκη για μια ισχυρή Πολιτική συνοχής μετά το 2020 που θα υπερβαίνει διαρθρωτικούς φραγμούς, θα τονώνει το ανθρώπινο κεφάλαιο και θα βελτιώνει την ποιότητα ζωής, τη διαχείριση των τοπικών επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κλιματική αλλαγή, καθώς και αποτελεσματικές περιφερειακές και τοπικές στρατηγικές για τους νέους, την ένταξη των μεταναστών και την κοινωνική ένταξη.

Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφίες και τη μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης δωρεάν.

Επικοινωνία:

Carmen Schmidle

Τηλ. +32 (0) 494 735787

carmen.schmidle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-CALLS-FOR-A-EUROPEAN-PARTNERSHIP-PACT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
President Cordeiro calls for a European Partnership Pact to make Cohesion Policy simpler and more flexible in the future
29.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COTER-MEETING-26-SEPT-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
Europe needs a stronger and reformed Cohesion Policy to be fit for the future, regions and cities say
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-DEMAND-STRONGER-SUPPORT-AND-BETTER-RULES-TO-REINFORCE-COHESION-AND-CROSS-BORDER-COOPERATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
Regions demand stronger support and better rules to reinforce cohesion and cross-border cooperation with neighbouring countries
26.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUREGIONSWEEK-COHESION-AT-HEART-EUROPE-FUTURE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023