Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
#EURegionsWeek 2020: Are you still looking for partners for a Regional Partnership?  

​​Some regions and cities have expressed their interest in joining a Regional Partnership or finding partners to complete their Regional Partnership. Have a look at the list of regions and cities looking for partners​ and get in touch with them. The call for applications to become an event partner (Regional Partnerships, Partners) of the 18th European Week of Regions and Cities 2020 is open until 27 March. Further information can be found in the "Partners" section of the event website.