Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η προώθηση του καθαρισμού των θαλασσών από την ΕΕ ωφελεί τις επιχειρήσεις  
Οι τοπικοί και περιφερειακοί πολιτικοί στηρίζουν προτάσεις για επικαιροποίηση και απλούστευση των προσπαθειών για την αύξηση του όγκου των αποβλήτων πλοίων που προσκομίζονται στους λιμένες.

Οι περιφέρειες και οι πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστήριξαν σχέδια για τη μείωση του πλαστικού και των καυσίμων που απορρίπτονται στη θάλασσα, τονίζοντας ότι σαφείς κανόνες, συνεπής εφαρμογή και μικρά τέλη θα συμβάλουν ώστε οι λιμένες και τα πλοία να διατηρούν τη θάλασσα καθαρή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στήριξε επίσης τα σχέδια της ΕΕ για οικονομικούς λόγους, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές θα βοηθήσουν τον τουρισμό και την ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας.

ΟΙ συστάσεις της συνέλευσης των τοπικών και περιφερειακών πολιτικών της ΕΕ αποτελούν συμβολή στη συζήτηση για την ουσιαστική επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις αλλαγές στη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL), να βελτιωθεί η αστυνόμευσή τους και να εξετάζονται από κοινού οι κανόνες για τα πλοία και τους λιμένες. Η αναθεώρηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει την νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και λιγότερο δαπανηρή.

Ο εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα « Καθαροί λιμένες και θάλασσες: λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση των αποβλήτων από πλοία » Σπύρος Σπυρίδων (EL/EPP) δήλωσε: «Καθαρότερες θάλασσες σημαίνουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, ιδίως στον τομέα του τουρισμού, που αποτελεί πυλώνα της οικονομίας της Ελλάδας και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για πολλές άλλες χώρες της ΕΕ. Τα πλοία πρέπει να υποχρεούνται να παραδίδουν τα απόβλητα στους θαλάσσιους λιμένες, και πρέπει όλοι οι θαλάσσιοι λιμένες να είναι ικανοί να διαχειριστούν τα απόβλητα με λογικό κόστος. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν κίνητρα για παράδοση στο λιμάνι, χωρίς τα ίδια τα πλοία να επιβαρύνονται υπερβολικά είτε οικονομικά, είτε με επιπλέον διαδικασίες ή άλλες χρονοβόρες διατάξεις. Σε γενικές γραμμές, οι προτάσεις της Επιτροπής επιτυγχάνουν αυτούς τους στόχους. Οι προτάσεις απλοποιούν και αποσαφηνίζουν επίσης τους κανόνες, προκειμένου να απαλειφθούν πολλές από τις αμφισημίες για τους φορτωτές, τις λιμενικές αρχές και τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων».

Ο κ. Σπυρίδων, μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ και εκπρόσωπος της περιφέρειας της Αττικής, συνέχισε: «Φρονούμε ότι υπάρχει εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των πλαστικών αποβλήτων και θέλουμε να συμπεριληφθούν στην οδηγία τα συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, πράγμα που δεν συνέβαινε προηγουμένως. Οι άλλες προκλήσεις αφορούν την ευελιξία, τα τέλη και την αστυνόμευση. Υπάρχουν πολλές τοπικές και περιφερειακές πτυχές στη διαχείριση λιμένων και τα τέλη αποβλήτων δεν πρέπει να ορίζονται κεντρικά. Η Επιτροπή έχει σαφώς επίγνωση της ανάγκης για ευελιξία, πράγμα ιδιαίτερα θετικό. Ωστόσο, χρειαζόμαστε επίσης ισχυρή αστυνόμευση, ώστε να αποφευχθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και η άγρα λιμένων από τα ίδια τα πλοία. Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλαίσιο κυρώσεων, και οι φορτωτές και οι λιμένες πρέπει να προειδοποιούνται με σαφήνεια σχετικά με αυτές».

Προσέθεσε ότι, παρότι η ΕτΠ επικρίνει την αδυναμία των προτάσεων να εξετάσουν τρόπους μείωσης των αποβλήτων και ορισμένα τεχνικά ζητήματα, η ΕτΠ επιθυμεί η ΕΕ να πιέσει για την επέκταση του πεδίου επιρροής της νομοθεσίας, ώστε λιμένες σε θαλάσσιες λεκάνες και περιφέρειες που γειτονεύουν με την ΕΕ να έχουν λόγους να αναλάβουν οικειοθελώς τις ίδιες υποχρεώσεις.

Η έκθεση εγκρίθηκε με ορισμένες τροπολογίες .

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SURVEY-SDG.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
CoR-OECD-SDSN survey: The role of cities and regions for the SDGs in an uncertain geopolitical context
20.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PUSH-TO-CLEAN-UP-THE-SEAS-IS-GOOD-FOR-BUSINESS.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023