Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
«Νέος τρόπος εργασίας» της ΕΕ με ευρεία και μακροπρόθεσμη συμμετοχή των πολιτών ‎ τι μέλλει γενέσθαι;  

Επ' ευκαιρία της Ευρωπαϊκής διάσκεψης κορυφής των δήμων και των περιφερειών που διοργανώθηκε στο Βουκουρέστι στις 14-15 Μαρτίου, ο Karl-Heinz Lambertz, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) και ο Luca Jahier, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), επανέλαβαν την έκκλησή τους προς τα άλλα όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν για τη θέσπιση ενός « μόνιμου μηχανισμού δομημένων διαβουλεύσεων της ΕΕ » με τους πολίτες, τους δήμους, τις περιφέρειες και την κοινωνία πολιτών κατά την επόμενη θητεία (2019-2024).

Τα τελευταία χρόνια, οι διάφοροι οργανισμοί σε ενωσιακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν επιδιώξει τη συμμετοχή των πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας, της διαφάνειας και της αποδοχής της χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Σήμερα, οι Πρόεδροι των δύο συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ, ο Luca Jahier από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και ο Karl-Heinz Lambertz από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, επανέλαβαν την έκκλησή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη θέσπιση κοινού μόνιμου μηχανισμού «Διαβούλευσης των Ευρωπαίων Πολιτών».

« Περισσότερο από ποτέ, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται αναγέννηση των θεμελιωδών «πιστεύω» και αξιών της. Αυτό περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο τα όργανα της ΕΕ αντιμετωπίζουν τους προβληματισμούς των πολιτών και επιδιώκουν την πιο άμεση συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων. Οι οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών μπορούν να επιτελέσουν καθοριστικό ρόλο προς τούτο και είναι έτοιμες να ξεκινήσουν νέο διάλογο με τους πολίτες », τόνισε ο Luca Jahier .

« Η δημοκρατία ξεκινά από τους δήμους και τις περιφέρειές μας. Οι ηγέτες τους εκλέγονται στο εγγύτερο στους πολίτες επίπεδο και επικοινωνούν καθημερινά με τους πολίτες. Καλώ τους τοπικούς ηγέτες σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να καταβάλουν πιο συντονισμένη προσπάθεια να συμμετέχουν μια φορά το χρόνο σε έναν πραγματικά ευρωπαϊκό διάλογο. Αυτός ο διάλογος πρέπει να εστιάζει στα σημαντικότερα θέματα και να τροφοδοτεί το επίπεδο της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησης για δράση. Αν θέλουμε η Ευρώπη να καταστεί δημοκρατικότερη, δεν αρκεί να ακούμε », ανέφερε ο Karl-Heinz Lambertz .

Οι δύο Πρόεδροι μίλησαν στις 15 Μαρτίου στην Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών στο Βουκουρέστι, εκδήλωση που συνδιοργανώθηκε από την ΕτΠ και τη ρουμανική Προεδρία της ΕΕ και στην οποία συμμετείχαν πάνω από 700 δήμαρχοι και αιρετοί εκπρόσωποι περιφερειακών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων. Από το 2015, η ΕτΠ έχει διοργανώσει πάνω από 200 διαλόγους πολιτών με τη συμμετοχή 40 000 πολιτών σε 27 κράτη μέλη. Η ΕΟΚΕ έχει συμμετάσχει με την κοινωνία πολιτών σε 27 εθνικές διαβουλεύσεις, στις οποίες έλαβαν μέρος πάνω από 1 000 εκπρόσωποι οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών.

Ιστορικό

Στις 13-14 Δεκεμβρίου του 2018, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συζήτησε σχετικά με τα αποτελέσματα των 1 700 διαβουλεύσεων και διαλόγων πολιτών που πραγματοποίησαν οι εθνικές κυβερνήσεις με θέμα «το μέλλον της Ευρώπης». Ο Πρόεδρος Jahier και ο Πρόεδρος Lambertz ήταν οι πρώτοι που ανταποκρίθηκαν, προτείνοντας τη θέσπιση «μόνιμου μηχανισμού δομημένων διαβουλεύσεων και διαλόγων πολιτών». Αυτός ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει περιφερειακά κοινοβούλια και συνελεύσεις, τοπικές αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών με στόχο να επηρεάζει σε τακτική βάση τον κύκλο πολιτικής της ΕΕ. Το έργο συζητείται επί του παρόντος μεταξύ των οργάνων της ΕΕ με στόχο την εγκαινίασή του στα τέλη του επομένου έτους.

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Μόνιμος ενωσιακός μηχανισμός δομημένης διαβούλευσης και διαλόγου με τους πολίτες
8η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Κορυφής των Δήμων και των Περιφερειών

                   

Επικοινωνία:
Nathalie Vandelle
Τηλ.:+32 (0)2 282 24 99
nathalie.vandelle@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PATRICK-MOLINOZ-ELECTED-CHAIR-OF-CIVEX.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEW-WAY-OF-WORKING.ASPX

Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
Patrick Molinoz, vice-president of Bourgogne-Franche-Comté, elected to chair of CIVEX
21.06.2023