Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ οφείλει να διαθέσει πολύ περισσότερους πόρους για την ένταξη των μεταναστών  
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ απευθύνουν προειδοποίηση κατά της ανισορροπίας στα σχέδια χρηματοδότησης της ΕΕ για τον έλεγχο των συνόρων και τη διαχείριση της μετανάστευσης.

Οι περιφερειακοί και οι τοπικοί ηγέτες κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης κατά σχεδόν 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Προειδοποιώντας τους φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ κατά της «υπερβολικής έμφασης στον έλεγχο των συνόρων», ζήτησαν επίσης να διατεθεί περίπου το ένα τρίτο του προϋπολογισμού του ταμείου για τη διαχείριση της νόμιμης μετανάστευσης και να καταστούν υποχρεωτικές ορισμένες δαπάνες για την ένταξη.

Το αίτημα που διατύπωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) στο πλαίσιο συστάσεων που εγκρίθηκαν στις 9 Οκτωβρίου προέκυψε ένα μήνα αφότου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-Claude Juncker, δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ) θα πρέπει να ανέλθει σε 10,4 δισ. ευρώ για διάστημα επτά ετών, δηλ. να αυξηθεί κατά 51%. Σύμφωνα με τη σύσταση της ΕτΠ, η οποία εγκρίθηκε με τη μορφή τροπολογίας , το ταμείο θα πρέπει να διαθέτει προϋπολογισμό ύψους σχεδόν 16,2 δισ. ευρώ, αύξηση η οποία είναι αντίστοιχη με την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την αύξηση των πόρων που διατίθενται για τον έλεγχο των συνόρων κατά 240% μέσω διαφόρων ταμείων.

Ο γενικός εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης κ. Peter Bossman (SI/PES), δήμαρχος Πίραν, δήλωσε τα εξής: «Όλοι θέλουμε αποτελεσματική και συντονισμένη διαχείριση της μετανάστευσης, αλλά οι συγκεκριμένες ιδέες πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά προτού να είμαστε σε θέση να πούμε ότι οι πόροι της ΕΕ θα δαπανηθούν κατά τρόπο συνετό και ενδεδειγμένο. Η διαχείριση της μετανάστευσης απαιτεί μια πειστική απόκριση σε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης ―παράτυπη μετανάστευση, άσυλο, νόμιμη μετανάστευση, ένταξη― αλλά και στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης. Η απόφαση για τη διαγραφή της «ένταξης» από την ονομασία του ταμείου είναι αποκαλυπτική και ανησυχητική και φοβόμαστε μήπως η γενική προσέγγιση επικεντρωθεί στη δημιουργία στεγανών και όχι στην επιδίωξη μιας ισορροπημένης προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση. Η Ευρώπη οφείλει να διερευνήσει σοβαρά τον τρόπο ένταξης των νεοαφιχθέντων που βρίσκονται ήδη στις κοινότητές μας».

Ο κ. Bossman συνέχισε ως εξής: «Επιπλέον, ο αποτελεσματικός συντονισμός απαιτεί συνεργασία με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές οι οποίες είναι υπεύθυνες, παραδείγματος χάρη, για τα περισσότερα βραχυπρόθεσμα μέτρα ένταξης. Δυστυχώς, οι τρέχουσες προτάσεις αγνοούν τις επανειλημμένες εκκλήσεις μας προκειμένου να αναλάβουν οι δήμοι και οι περιφέρειες κάποιο ρόλο στη διαχείριση του ταμείου. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές συνέβαλαν σημαντικά στις προσπάθειες της Ευρώπης για την υποδοχή, τη στέγαση, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση των προσφύγων και των μεταναστών που έφτασαν το 2015. Η μεταρρύθμιση μιας πολυσύνθετης πολιτικής εν μέσω κρίσης είναι δύσκολη, αλλά τώρα ―που ο αριθμός των αφίξεων είναι σημαντικά χαμηλότερος― ελπίζουμε ότι οι φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ θα κατορθώσουν να προβούν σε μια δεόντως ισορροπημένη μεταρρύθμιση στο πλαίσιο της οποίας θα αναγνωρίζεται η αξία της συνεργασίας με τους πολιτικούς ιθύνοντες σε τοπικό επίπεδο».

Μεταξύ άλλων συστάσεων, η ΕτΠ απηύθυνε έκκληση για να αποκτήσουν οι περιφέρειες και οι δήμοι άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ κατά τη διάρκεια κρίσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταχύτατη χορήγηση των πόρων στις αρχές που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις. Στην προσπάθειά της για την προώθηση μιας συνολικής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, η ΕτΠ υπογράμμισε ότι τα κράτη μέλη που αποκλίνουν από τις κατευθυντήριες γραμμές για τις δαπάνες θα πρέπει να υποχρεούνται «να εξηγούν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλίσουν ότι η επιλογή αυτή δεν θα θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη» των στόχων του ΤΑΜ.

Επί του παρόντος, οι πόροι του ΤΑΜ διατίθενται, παραδείγματος χάρη, για τη βελτίωση των υπηρεσιών στέγασης και υποδοχής των αιτούντων άσυλο, την παροχή βοήθειας σε ευάλωτα άτομα, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και για ενημερωτικές εκστρατείες σε τρίτες χώρες.

Η γνωμοδότηση με θέμα το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης εμπίπτει σε μια δέσμη εγγράφων που αποτελούν την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών στις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Στις 9 Οκτωβρίου, η ΕτΠ ενέκρινε επίσης συστάσεις σχετικά τόσο με τη συνολική πρόταση προϋπολογισμού όσο και με συγκεκριμένα τμήματα του προτεινόμενου προϋπολογισμού: «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα · Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) · Πρόγραμμα «Δικαιώματα και αξίες» · και Το μέλλον του Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE) .

Επίσης στις 9 Οκτωβρίου, ο Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Karl-Heinz Lambertz εκφώνησε βαρυσήμαντη ομιλία κατά την οποία σκιαγράφησε την άποψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σχετικά με την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τάχθηκε υπέρ μιας «εκστρατείας για την ανάδειξη των σχεδίων προώθησης της ένταξης που υλοποιούνται στις πόλεις και τις περιφέρειές μας».

Ορισμένα παραδείγματα του έργου που επιτελούν οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές προβλήθηκαν στο πλαίσιο συζήτησης με θέμα τη μετανάστευση που πραγματοποιήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ στις 10 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, η κ. Maria Angeles Elorza Zubiria (ES/ALDE)παρουσίασε λεπτομερώς μια νέα πρωτοβουλία ένταξης που ανέλαβε η κυβέρνηση της Χώρας των Βάσκων, ο κ. Basilio Horta (PT/PES) περιέγραψε το σχέδιο του Δήμου Σίντρα για την υποδοχή και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και ο Φλαμανδός κ. Luc Van den Brande (BE/EPP) τόνισε την αξία της σύναψης εταιρικών σχέσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και αφρικανικών αυτοδιοικητικών αρχών, ως συμβολής στη διαχείριση της μετανάστευσης.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Τηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ZELENSKYY-PLENARY-MAY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
President Zelenskyy to EU's cities and regions: "Thank you for your support!"
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-UNICEF-JOIN-FORCES-SUPPORT-INCLUSION-CHILDREN-UKRAINE-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
European Committee of the Regions and UNICEF join forces to support the inclusion of children from Ukraine
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FOSTERING-DIVERSITY-AND-INCLUSION-ON-THE-GROUND.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
Local and regional leaders welcome Commissioner Dalli's support for their work in fostering diversity and inclusion on the ground
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LARGER-AND-MORE-RESILIENT-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
A larger and more resilient EU in spotlight at CIVEX meeting
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTEGRATION-OF-MIGRANTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-NEEDS-TO-GIVE-MUCH-MORE-MONEY-TO-THE-INTEGRATION-OF-IMMIGRANTS.ASPX

Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
Integration of migrants can significantly improve social cohesion at the local level, but legal routes to Europe are vital to avoid further tragedies
30.03.2023