Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στη βιοποικιλότητα και την κλιματική αλλαγή, καθώς ο ΟΗΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου  
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών καλεί την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της υπό το φως της «βαθύτατα ανησυχητικής» έκθεσης του ΟΗΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να θέσει τη βιοποικιλότητα στην κορυφή της ημερήσιας διάταξής της, μαζί με προσπάθειες δραστικής περικοπής των ανθρακούχων εκπομπών, δήλωσε στις 7 Μαΐου ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών αντιδρώντας σε έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που προειδοποιεί ότι το «σύστημα υποστήριξης της ζωής μας» - ο φυσικός κόσμος - βρίσκεται σε ολοένα μεγαλύτερο κίνδυνο, με ένα εκατομμύριο είδη να απειλούνται με εξαφάνιση. Ο Πρόεδρος Karl-Heinz Lambertz περιέγραψε την έκθεση ως «επείγουσα έκκληση προς όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης» να συνεργαστούν.

Η έκθεση της IPBES (Διακυβερνητική πλατφόρμα επιστημονικής πολιτικής για τη βιολογική ποικιλομορφία και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων), τα κύρια ευρήματα της οποίας δημοσιεύθηκαν από τον ΟΗΕ στις 6 Μαΐου, ανακλά τα συμπεράσματα επιστημόνων από όλον τον κόσμο, όπως προκύπτουν από 15.000 πανεπιστημιακές μελέτες. Η έκθεση είναι ευθεία και ισχυρή στις προειδοποιήσεις της. Αναφέρει ότι η βιοποικιλότητα φθίνει με πρωτόγνωρο στην ανθρώπινη ιστορία ρυθμό, είδη εξαφανίζονται με ολοένα ταχύτερο ρυθμό, ενώ η ανθρωπότητα «διαβρώνει τα ίδια τα θεμέλια των οικονομιών, των συνθηκών διαβίωσης, της επισιτιστικής ασφάλειας, της υγείας και της ποιότητας ζωής παγκοσμίως».

Ο Πρόεδρος Lambertz (BE/PES) δήλωσε: «Η φύση μας δίνει ζωή - και εμείς την καταστρέφουμε. Τα τελευταία πενήντα χρόνια αντεπεξήλθαμε επιτυχώς στην πρόκληση της σίτισης ενός ραγδαία αναπτυσσόμενου παγκόσμιου πληθυσμού, με τεράστιο όμως κόστος στο φυσικό κόσμο. Πρέπει να βρούμε επειγόντως έναν τρόπο να σιτίσουμε τον κόσμο και να εξασφαλίσουμε βιώσιμη ανάπτυξη, αποκαθιστώντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα. Αυτή η κρίση απαιτεί κοινή απάντηση από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δήμων και των περιφερειών. Μαζί με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να τεθεί στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης της ΕΕ. Δεν είναι αργά για να εξασφαλίσουμε έναν κόσμο με βιοποικιλότητα και χωρίς ανθρακούχες εκπομπές, ωστόσο απαιτούνται συντονισμένες προσπάθειες και επενδύσεις που θα φέρουν καρπούς σε τοπικό επίπεδο».

Ο Roby Biwer (LU/PES), Α΄ αντιπρόεδρος της επιτροπής ENVE της ΕτΠ και εισηγητής για τη βιοποικιλότητα , δήλωσε: «Η βιοποικιλότητα πρέπει να θεωρείται το θεμέλιο της υγείας και της ευεξίας μας. Υποστηρίζει τη λειτουργία των οικοσυστημάτων από τα οποία εξαρτόμαστε και, επειδή αποτελεί το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, πρέπει να την προστατέψουμε, μαθαίνοντας να ζούμε σε αρμονία με τα οικοσυστήματά μας».

Ο κ. Biwer υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι αντιλαμβάνονται τη βαθιά σύνδεση μεταξύ των δράσεων για τη βιοποικιλότητα και για το κλίμα, παραπέμποντας σε έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύθηκε στις 6 Μαΐου και στην οποία διαπιστώνεται ότι «τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων συμφωνούν πλήρως ότι η φροντίδα της φύσης είναι θεμελιώδους σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η ΕτΠ συμμετέχει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου και του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020. Οι συστάσεις που υιοθέτησε η ΕτΠ τον Οκτώβριο του 2018 τονίζουν - όπως και η έκθεση της IPBES - την ανάγκη οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης να καταστούν βιώσιμες οντότητες που συντηρούν τη φύση, αποκαθιστούν τη βιοποικιλότητα, διατηρούν και ενισχύουν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες ενώ, συγχρόνως, ανταποκρίνονται στις βασικές ανάγκες των πληθυσμών τους. Η ΕτΠ ζήτησε την ανάπτυξη μιας φιλόδοξης, χρονικά δεσμευτικής, βασισμένης στην επιστήμη Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 προκειμένου να σωθεί η πολυμορφία και η αφθονία ζωής στη Γη. Τόνισε επίσης την ανάγκη ρητής αναγνώρισης στις πολιτικές της ΕΕ και του ΟΗΕ του ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές επιτελούν ζωτικότατο ρόλο στην προώθηση της βιοποικιλότητας και εξασφάλισης στους δήμους και τις περιφέρειες της στήριξης που χρειάζονται.

Οι συγκεκριμένες δράσεις που συνιστά η ΕτΠ συμπεριλαμβάνουν: περισσότερες διασυνοριακές οικολογικές υποδομές και οικολογικούς διαδρόμους ώστε τα ζώα να μπορούν να περνούν από ένα μέρος σε άλλο, ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών και των περιφερειακών αρχών να καταπολεμούν χωροκατακτητικά είδη, ενισχυμένο ρόλο για τις δημοτικές και τις περιφερειακές αρχές στον τερματισμό της παράνομης εμπορίας άγριας πανίδας, περισσότερη έρευνα σε τρόπους ενίσχυσης της βιοποικιλότητας στις αστικές περιοχές, και μεγαλύτερη χρηματοδότηση των έργων βιοποικιλότητας.

Επικοινωνία:

Andrew Gardner

Tηλ. +32 473 843 981

andrew.gardner@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-MUST-PRIORITISE-BIODIVERSITY-AND-CLIMATE-CHANGE-AS-UN-SOUNDS-ALARM.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022