Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες της ΕΕ θέτουν τις περιβαλλοντικές, ενεργειακές και κλιματικές προτεραιότητες για το 2019  
Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές είναι αποφασισμένες να ασκήσουν πίεση στα κράτη μέλη προκειμένου να ενισχυθεί η κλιματική φιλοδοξία, να τεθούν στόχοι για τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και να συμπεριληφθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

Η επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) υιοθέτησε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2019. Η μετάβαση της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια, η ενεργειακή φτώχεια, η κλιματική αλλαγή και η υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού βρίσκονται στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης, μαζί με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), το διατομεακό σχέδιο στρατηγικής με ορίζοντα το 2030 για την επίτευξη καλύτερου και πιο βιώσιμου μέλλοντος παγκοσμίως, καθοδηγούν το πρόγραμμα εργασίας της επιτροπής ENVE.

Υπό την καθοδήγηση του Michele Emiliano (IT/PES) , Περιφερειάρχη Πούλιας, τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την στρατηγική κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2018. Ο κ. Emiliano δήλωσε: «Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη προσπάθεια της ΕΕ να ανακτήσει τα ηνία της πολιτικής σε μια συγκυρία κατά την οποία αναδύονται σοβαρές εντάσεις εντός των κοινωνιών μας. Η αντιστροφή της υπερθέρμανσης του πλανήτη δεν είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνο στο τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, αλλά απαιτεί στιβαρή διεθνή συνεργασία. Οφείλουμε να συνενώσουμε τους δήμους, τις περιφέρειες, τα εθνικά κοινοβούλια και την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να εντοπιστούν οι δραστηριότητες που πρέπει να εξαλειφθούν και αυτές που χρειάζονται περαιτέρω επενδύσεις. Η γνωμοδότηση πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα των εδαφικών περιοχών μας και τον ρόλο που μπορούν και οφείλουν να επιτελέσουν οι δήμοι και οι περιφέρειες στην υλοποίηση της στρατηγικής». Η γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με τη στρατηγική κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης ενδιαφερομένων φορέων την Τρίτη 29 Ιανουαρίου, υπό την προεδρία του Περιφερειάρχη Πούλιας και εισηγητή της γνωμοδότησης Michele Emiliano. Το σχέδιο γνωμοδότησης θα εγκριθεί από την επιτροπή ENVE στις 4 Απριλίου και από την ολομέλεια της ΕτΠ στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τη γνωμοδότηση με θέμα «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διατομεακή συνεργασία για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας» με εισηγήτρια την Kata Tüttő (HU/PES) . Η εκπρόσωπος του 12ου δημοτικού διαμερίσματος της Βουδαπέστης δήλωσε: «Έφτασε η ώρα να καθορίσουμε κοινούς στόχους για την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας στην Ευρώπη. Πρέπει να εξετάσουμε επειγόντως τις ανησυχητικές κοινωνικές και υγειονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής φτώχειας και να αναζητήσουμε μόνιμες και βιώσιμες λύσεις». Η εισηγήτρια τόνισε τη σημασία του έργου που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ιδίως δεδομένου ότι συμπεριέλαβε την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στις προτεραιότητές του. Περίπου 57 εκατομμύρια άτομα δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση στην Ευρώπη, ενώ 52 εκατομμύρια αναγκάζονται να καθυστερήσουν την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας, υπενθύμισε η εισηγήτρια κ. Tüttő. Η διαβούλευση ενδιαφερομένων φορέων της γνωμοδότησης θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2019. Η τελική έγκριση έχει προγραμματιστεί για τη σύνοδο ολομέλειας στις 26-27 Ιουνίου 2019.

Τα μέλη συζήτησαν τα αποτελέσματα της COP24 και την έκθεση της IPCC για την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 βαθμούς .

Ο Cor Lamers (NL/EPP) , Δήμαρχος Schiedam και πρόεδρος της επιτροπής ENVE, δήλωσε: « Καταφέραμε αναμφίβολα να αναδείξουμε τη σημασία των αυτοδιοικητικών αρχών στο Κατοβίτσε. Το αίτημα προς τις εθνικές κυβερνήσεις για τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των διαλόγων της Ταλανόα και τη συμπερίληψη των υποεθνικών αρχών στον καθορισμό και την υλοποίηση των κλιματικών στρατηγικών αποτελεί σαφή απόδειξη. Τους επόμενους μήνες, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε ιδιαίτερα ενεργοί για τη διεύρυνση των πολιτικών μας μηνυμάτων και την ενίσχυση της συνεργασίας μας με όλους τους αρμόδιους φορείς. Επαναλαμβάνουμε την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των εθνικών κλιματικών φιλοδοξιών και πιστεύουμε ότι μόνο η κοινή δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης μπορεί να μας οδηγήσει στην επιτυχία».

Ο Andrew Cooper (UK/EA) , μέλος του συμβουλίου του Kirklees στο Ηνωμένο Βασίλειο και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ για την κλιματική διακυβέρνηση μετά το 2020 , δήλωσε: «Πρέπει να υπερασπιστούμε τα αποτελέσματα της COP24 και την ρητή έκκληση στις εθνικές κυβερνήσεις να συμπεριλαμβάνουν τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές στον καθορισμό των εθνικών σχεδίων δράσης τους». Η Jytte Guteland (SE/S&D) , Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπογράμμισε την επιτυχημένη συνεργασία με την ΕτΠ κατά τη διάρκεια της COP24 και τόνισε ότι απαιτούνται περισσότερες κοινές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού.

Φέτος, η εναρκτήρια εκδήλωση της Πράσινης Εβδομάδας 2019 θα διεξαχθεί στη Βαρσοβία στις 13 Μαΐου και θα φιλοξενηθεί από το μέλος της ΕτΠ Adam Struzik (PL/EPP) , Περιφερειάρχη Μαζοβίας. Η Πράσινη Εβδομάδα θα διαρκέσει από τις 13 έως τις 17 Μαΐου και θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Ο Roby Biwer (LU/PES) , μέλος του δημοτικού συμβουλίου Bettembourg, παρουσίασε την έκβαση της συμμετοχής του, τον περασμένο Νοέμβριο, στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιολογική Ποικιλότητα - CBD COP14 στο Sharm-El-Sheik της Αιγύπτου. Ο κ. Biwer δήλωσε: «Η παρουσία μας ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και επικροτήθηκε. Η γνωμοδότηση της ΕτΠ με θέμα τη Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 έτυχε ιδιαίτερα θερμής υποδοχής και διανεμήθηκε στους συμμετέχοντες προς συζήτηση. Η πρότασή μας για την ενσωμάτωση της συμβολής της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στην ανθρώπινη υγεία στους νέους στόχους της δεκαετίας 2020-2030 μετά το Aichi επιδοκιμάστηκε σθεναρά. Η γνωμοδότηση του κ. Biwer με θέμα « Η συμβολή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ στην 14η Διάσκεψη των μερών (COP14) της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και στη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020 » υιοθετήθηκε από την ΕτΠ στην 131η σύνοδο ολομέλειάς της, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 8-10 Οκτωβρίου 2018. Ο εισηγητής κ. Biwer θα παρουσιάσει τις συστάσεις της γνωμοδότησης στη διακομματική ομάδα «Κλιματική αλλαγή, βιολογική ποικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 30 Ιανουαρίου 2019 .

Η επιτροπή ENVE όρισε εισηγητές για τρεις νέες γνωμοδοτήσεις:

Η Sirpa Hertell (FI/EPP) , μέλος του δημοτικού Συμβουλίου του Espoo, θα είναι εισηγήτρια μη νομοθετικής γνωμοδότησης με θέμα «Βιώσιμη Ευρώπη έως το 2030, συνέχεια που δόθηκε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή».

Ο Witold Stępień (PL/EPP) , περιφερειάρχης Łódźkie από το 2010 έως το 2018 και σήμερα μέλος της περιφερειακής συνέλευσης του Łódźkie, θα είναι εισηγητής της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας της ΕτΠ με θέμα «Υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού μέσω καινοτόμου και βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο».

Ο αντιπρόεδρος του κομητειακού συμβουλίου Tolna Megye József Ribányi (HU/EPP) ορίστηκε εισηγητής γνωμοδότησης πρωτοβουλίας της ΕτΠ με θέμα «Υλοποίηση της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια: τα Ολοκληρωμένα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΟΕΣΕΚ) ως μέσο εγκάρσιας προσέγγισης του κλίματος, της ενεργητικής και της παθητικής ενέργειας».

Η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής ENVE θα πραγματοποιηθεί στις 4 Απριλίου στις Βρυξέλλες.

Στην επερχόμενη σύνοδο ολομέλειας που θα διεξαχθεί στις 6-7 Φεβρουαρίου 2019 , τα μέλη της ΕτΠ θα συζητήσουν και θα ψηφίσουν επί της γνωμοδότησης του Cor Lamers (NL/EPP) « Προς ένα 8ο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ για το περιβάλλον ».

Γενικό πλαίσιο

Οι φωτογραφίες της 22ης συνεδρίασης της επιτροπής ENVE είναι διαθέσιμες εδώ . Πατήστε εδώ για να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα και την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης .

«Καθαρός πλανήτης για όλους: Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» Πλήρης στρατηγική (ΕΝ) που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 28/11/2018 Δελτίο Τύπου της Επιτροπής

Έκθεση σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας στην Ευρώπη | 9 Ιανουαρίου 2019 - Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε τα στιγμιότυπα της COP24 της ΕτΠ και την τελική ανακοίνωση Τύπου της COP24 .

Επικοινωνία: David Crous | david.crous@cor.europa.eu | +32 (0) 470 88 10 37

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CURRENT-CRISES-SUSTAINABLE-DEVELOPMENT-GOALS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
Current crises must lead to a change of pace in achieving Sustainable Development Goals
08.02.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COP15-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
COP15: European Committee of the Regions formally recognised as key partner to implement the Kunming-Montreal global biodiversity framework
19.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU'S-ZERO-POLLUTION-AMBITION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
The 'One Health' approach must be at the forefront of the EU's Zero Pollution Ambition
14.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-EIT-CLIMATE-KIC.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

Action Plan with EIT Climate KIC
Action Plan with EIT Climate KIC
09.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLIMATE-COMMITMENTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-CITIES-AND-REGIONS-SET-2019-FOR-ENVIRONMENT-ENERGY-AND-CLIMATE.ASPX

The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
The European Committee of the Regions and the European Economic and Social Committee step up their climate commitments
08.12.2022