Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής συναντούν τους τοπικούς ηγέτες για να συζητήσουν για το μέλλον της Ευρώπης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών θα υποδεχθεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Antonio Tajani, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας, κ. Jyrki Katainen. Την πρώτη ημέρα της συνόδου ολομέλειάς της (11 Μαΐου), η ΕτΠ αναμένεται να γίνει το πρώτο όργανο της ΕΕ που θα υιοθετήσει επίσημη θέση για την Πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020. Οι συζητήσεις για το μέλλον των επενδύσεων της ΕΕ στις περιφέρειες και τις πόλεις θα συνεχιστούν τη δεύτερη ημέρα (12 Μαΐου), με τη συμμετοχή του Επιτρόπου Προϋπολογισμού της ΕΕ κ. Oettinger.

Προβληματισμός για το μέλλον της Ευρώπης και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης

Η ΕΕ βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι, καθώς βιώνει πρωτόγνωρες προκλήσεις και αυξανόμενα επίπεδα απώλειας της εμπιστοσύνης του κοινού. Όντας τα δύο όργανα της ΕΕ με άμεσους δεσμούς με τους πολίτες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν καθοριστικό ρόλο στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών και την συμβολή στην οικοδόμηση συναίνεσης για το μέλλον της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του τρέχοντος προβληματισμού για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης, η ΕτΠ - η πολιτική συνέλευση των τοπικών και περιφερειακών αρχών της ΕΕ - εγκαινίασε πρωτοβουλία με τίτλο «Προβληματισμός για την Ευρώπη», η οποία περιλαμβάνει διαλόγους πολιτών υπό την ηγεσία των μελών και ανοιχτές συζητήσεις με το κοινό, καθώς και πολιτικές συζητήσεις σε περιφερειακά κοινοβούλια και τοπικά συμβούλια. Στόχος είναι να δοθεί στους πολίτες βήμα για να εκφράσουν τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους σχετικά με την Ευρώπη. Έτσι, η ΕτΠ θα ανταποκριθεί στο αίτημα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Tusk να αποστείλει τις συστάσεις της σχετικά με την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στην Ευρώπη μέσω της φωνής των πόλεων και των περιφερειών.

Ο Πρόεδρος και ο Πρώτος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησαν επίσης από την ΕτΠ να παρουσιάσει τις θέσεις της σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της Ευρώπης. Προς τούτο η ΕτΠ θα εγκρίνει, στις 12 Μαΐου, Ψήφισμα για τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο θα επισημαίνει συγκεκριμένα τον καθοριστικό ρόλο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στη σύνδεση των πολιτών με την Ευρώπη και την οικοδόμηση της αλληλεγγύης.

Συνέντευξη Τύπου: Πρόεδρος της ΕτΠ κ. Markkula και Πρόεδρος του ΕΚ κ. Tajani, 11 Μαΐου, 16.00

Τοπικές επενδύσεις: τι μέλλει γενέσθαι για τον Προϋπολογισμό και την Πολιτική συνοχής της ΕΕ;

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελούν το κύριο επενδυτικό εργαλείο της ΕΕ, με αξία πάνω από το τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ έως το 2020. Ωστόσο, ο ρόλος τους μετά το 2020 ενδέχεται να απειλείται από το Μπρέξιτ και την ανάδυση άλλων ενωσιακών προτεραιοτήτων, όπως η άμυνα, η ασφάλεια και η μετανάστευση. Στις 11 Μαΐου, σε γνωμοδότηση με εισηγητή τον κ. Michael Schneider (EPP/DE), οι ευρωπαϊκοί δήμοι και περιφέρειες θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής και την ενίσχυση της συμβολής της στους στόχους της ΕΕ. Την επομένη, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρωπίνων Πόρων κ. Günther Oettinger θα απευθυνθεί στα μέλη της ΕτΠ, λίγο πριν η ΕτΠ υιοθετήσει το ψήφισμά της για το Σχέδιο ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2018.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται επίσης συζήτηση με την Πρόεδρο του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Gudrun Mosler-Törnström, με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου.

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:

Βελτίωση της διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: ένας κώδικας δεοντολογίας για τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών

Δημοσιονομικοί κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ

Νησιωτική επιχειρηματικότητα: συμβάλλοντας στην εδαφική συνοχή

Ένα νέο στάδιο για την ευρωπαϊκή πολιτική γαλάζιας ανάπτυξης

Η κοινωνική καινοτομία ως ένα νέο εργαλείο για τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας

Η τοπική και περιφερειακή διάσταση της βιοοικονομίας και ο ρόλος των περιφερειών και των δήμων

Στρατηγική διεύρυνσης της ΕΕ 2016-2017

Η υγεία στις πόλεις ως κοινό αγαθό

Η επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης

Πρακτικές πληροφορίες:

Τόπος διεξαγωγής: κτίριο József Antall του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (αίθουσα JAN 4Q2), 60 rue Wiertz, 1047 Βρυξέλλες

Χρόνος διεξαγωγής: 11 Μαΐου (15.00 - 21.00) και 12 Μαΐου (9.00 - 13.00)

• Μπορείτε να συμβουλευτείτε την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας.

• Η σύνοδος ολομέλειας θα μεταδοθεί ζωντανά στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ.

Πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας για τα ΜΜΕ

Ακολουθήστε μας: @EU_CoR · #CoRplenary

Επικοινωνία:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FUNDING-ZERO-UNEMPLOYMENT-PROJECTS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
Investing more on local projects is key to tackle long-term unemployment
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/KIRUNA-DECLARATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
Kiruna declaration calls for more support to remote areas to achieve just transition
28.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-PARLIAMENT-PRESIDENT-AND-COMMISSION-VICE-PRESIDENT-JOIN-LOCAL-LEADERS-TO-REFLECT-ON-THE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023