Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες ζητούν οικολογική ανάκαμψη και υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες ενόψει της COP26  

Τα μέλη της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συνεδρίασαν διαδικτυακά για να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί οικολογική και χωρίς αποκλεισμούς ανάκαμψη από την κρίση COVID-19, σε συνδυασμό με υψηλότερες κλιματικές φιλοδοξίες, πριν από τη διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα που θα διεξαχθεί στη Γλασκώβη τον προσεχή Νοέμβριο. Κατά τη συνεδρίαση παρουσιάστηκαν τέσσερα σχέδια γνωμοδότησης σχετικά με τις ασφαλείς και βιώσιμες χημικές ουσίες για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, τη στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26 .

Ανοίγοντας τη συζήτηση, ο Juan ESPADAS (ES/PES) , δήμαρχος Σεβίλλης και πρόεδρος της επιτροπής ENVE και της ομάδας εργασίας « Πράσινη Συμφωνία και τοπική δράση », δήλωσε: « Ενόψει της COP26, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει όχι μόνο να αποτελέσει σαφές παράδειγμα όσον αφορά τον καθορισμό κλιματικών στόχων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050, αλλά και να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για τη δέουσα συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών. Η Δήλωση του Εδιμβούργου για τη βιοποικιλότητα δείχνει ότι η πορεία αυτή είναι εφικτή και ελπίζω ότι θα επιτύχουμε ανάλογη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στη Γλασκώβη. Χωρίς τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές δεν υφίσταται κλιματική μετάβαση και, ως εκ τούτου, ο ρόλος τους πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη ».

Κατά τη συνεδρίαση διεξήχθη επίσης συζήτηση σχετικά με τον τρόπο διασφάλισης οικολογικής ανάκαμψης από την κρίση COVID-19, με δηλώσεις της Amaia BARREDO , εκπροσώπου της κυβέρνησης της Χώρας των Βάσκων, η οποία προεδρεύει επί του παρόντος του Regions4 , του Δικτύου των Περιφερειακών Κυβερνήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Έλαβαν επίσης το λόγο ο Arno BONTE , αντιδήμαρχος Ρότερνταμ και μέλος των Τοπικών Αρχών για την Αειφορία ( ICLEI ), και η Eulalia RUBIO , εκπρόσωπος του Ινστιτούτου Jacques Delors .

Τα μέλη συζήτησαν σχετικά με την παγκόσμια δράση για το κλίμα με τη Μαρία ΣΠΥΡΑΚΗ (EL/EPP) , μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και συμπρόεδρο της διακομματικής ομάδας «Κλιματική αλλαγή, βιοποικιλότητα και βιώσιμη ανάπτυξη», τον James GRABERT , διευθυντή Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής και ασκούντα καθήκοντα διευθυντή Επικοινωνίας και Συμμετοχής στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ( UNFCCC ), την Kirsten DUNLOP , διευθύνουσα σύμβουλο της Climate-KIC , και τον Δημήτριο ΖΕΥΓΩΛΗ , αναπληρωτή προϊστάμενο της Μονάδας Διεθνών Σχέσεων και της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, ΓΔ CLIMA , Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα μέλη υπερψήφισαν τη συμφωνία ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της ΕτΠ και της ΓΔ ENER, η οποία προβλέπει κοινά μέτρα για τη διασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του Κύματος ανακαινίσεων .


Τα μέλη της επιτροπής ENVE εξέτασαν τα ακόλουθα τέσσερα σχέδια γνωμοδότησης:

Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030 ενόψει της COP26 Vincent CHAUVET (FR/RE) , εισηγητής της γνωμοδότησης και δήμαρχος Autun, δήλωσε: « Πρωταρχικός μου στόχος είναι να επιτύχω ισορροπία μεταξύ του φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα με ορίζοντα το 2030 και των επιτευγμάτων που μπορούν να υλοποιήσουν σήμερα οι διάφορες πόλεις και περιφέρειες . Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί αυτοσκοπό· προσπαθώ να προσδιορίσω τι πρέπει να γίνει για την έλευση κύματος αλλαγών ανά την Ευρώπη, να επιτύχω την εξαγωγή αυτού του μυστικού συστατικού και να ζητήσω την ανάθεση επίσημου ρόλου στους δήμους και τις περιφέρειες και τη συμβολή τους στην COP26 ».

« Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος » είναι ο τίτλος γνωμοδότησης που καταρτίστηκε με εισηγητή τον Gunārs ANSIŅŠ (LV/RE) . Ο αντιδήμαρχος Liepāja δήλωσε: « Η στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάκαμψη των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, ιδίως στον απόηχο της κρίσης COVID-19. Είναι σημαντικό να τεθεί η αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση ως στόχος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Παρομοίως, η ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος μπορεί να βοηθήσει τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές να επιτύχουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση με τη χρήση των διαθέσιμων πόρων και τη μετάβαση σε αποδοτικότερες ενεργειακές τεχνολογίες ».

Ο Adam STRUZIK (PL/EPP) είναι ο εισηγητής του σχεδίου γνωμοδότησης με θέμα « Ασφαλείς και βιώσιμες χημικές ουσίες για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες στις πόλεις και τις περιφέρειες της Ευρώπης ». Ο περιφερειάρχης Μαζοβίας δήλωσε: «Η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό στοιχείο μιας οικονομικής πολιτικής βασισμένης σε οικολογικές λύσεις. Τα αποτελέσματα της υλοποίησής της αναμένονται τόσο από τις περιφέρειες όσο και από την κοινωνία. Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, θέλουμε να επισημάνουμε τον ρόλο των περιφερειών στη διαδικασία υλοποίησης της στρατηγικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην υγεία των κατοίκων και στο περιβάλλον. Η στρατηγική αποτελεί ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της καινοτομίας».

Η Emma NOHREN (SE/Πράσινοι) , εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος δήλωσε: « Αποτυγχάνοντας απέναντι στους ωκεανούς σκοτώνουμε τον πλανήτη μας. Έχουμε ήδη χάσει πολύτιμο χρόνο χωρίς να έχουμε επιτύχει τον στόχο της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλασσών της ΕΕ. Είναι πλέον ώρα για δράση. Η αποδέσμευση του τεράστιου δυναμικού των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ θα ανοίξει τους κρουνούς για την ανάληψη πραγματικής δράσης με μέλημα την αποκατάσταση των θαλασσών μας ».

Περισσότερες πληροφορίες:

Η πρωτοβουλία « Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση » αποτελεί νέα πρωτοβουλία της ΕτΠ που έχει ως στόχο να τεθούν οι δήμοι και οι περιφέρειες στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και να εξασφαλιστεί ότι τόσο η στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ όσο και τα σχέδια ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 θα μετουσιωθούν σε απευθείας χρηματοδότηση των δήμων και των περιφερειών και σε απτά έργα για κάθε περιοχή. Η πρωτοβουλία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» εγκαινιάστηκε στις 15 Ιουνίου 2020 με τη δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας. Προκειμένου να εμπνεύσει και να επιταχύνει την ανάληψη δράσης, η πρωτοβουλία «Πράσινη Συμφωνία και Τοπική Δράση» περιλαμβάνει έναν διαδικτυακό χάρτη με 200 βέλτιστες πρακτικές.

Επικοινωνία:

David Crous

+ 32 (0) 470 88 10 37

david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-LEADERS-URGE-EUROPEAN-COMMISSION-TO-CREATE-VULNERABILITY-SCOREBOARD.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
Resilience: Local leaders urge the European Commission to create a vulnerability scoreboard to be better prepared to cope with crises
31.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ACTION-PLAN-WITH-ICLEI.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Action Plan with ICLEI
Action Plan with ICLEI
29.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREENING-OF-PEST-MANAGEMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
Local and regional authorities demand a fund for the greening of pest management
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BOOSTING-GREEN-INVESTMENTS-INCREASING-FUNDS-KEY-PRIORITY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
Boosting green investments and increasing direct funds for cities and regions remains a key priority for local leaders in 2023
08.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-14-FEB-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-MEETING.ASPX

Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
Tackling pollution and the energy crisis amongst EU local leaders 2023 key priorities
15.02.2023