Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας 2023» θέτει στο προσκήνιο τις ανθεκτικές κοινότητες  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) εγκαινιάζει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) του 2023. Με γενικό θέμα «Επιχειρηματικότητα και ανθεκτικές κοινότητες», οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν στρατηγικές για τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να στηρίξουν τις ΜΜΕ κατά την επόμενη διετία. Η προθεσμία λήγει στις 29 Μαρτίου 2022.

Ο Michael Murphy (IE/EPP), Δήμαρχος Κλόνμελ και πρόεδρος της επιτροπής «Οικονομική Πολιτική» (ECON) της ΕτΠ, κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το βραβείο ΕΕΠ 2023 κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης των ΜΜΕ για το 2021 , της σημαντικότερης εκδήλωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ευρώπη, η οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τη σλοβενική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.  

« Αντιμέτωπες με τον άνισο ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι περιφερειακές και τοπικές οντότητες που αποτελούνται από κοινωνίες με επιχειρηματικό πνεύμα καταφέρνουν να υπερβούν καλύτερα τις κρίσεις και να επιστρέψουν ταχύτερα σε τροχιά ανάπτυξης. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε να αφιερώσει το βραβείο ΕΕΠ 2023 στην επιχειρηματικότητα και τις ανθεκτικές κοινότητες. Πρέπει από κοινού να ανοικοδομήσουμε καλύτερα, θέτοντας τις ΜΜΕ στην καρδιά της ευρωπαϊκής ανάκαμψης », δήλωσε ο κ. Murphy.

Στο πλαίσιο της Συνέλευσης των ΜΜΕ για το 2021, η επιτροπή ECON διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Ο ρόλος των ΜΜΕ στις τοποκεντρικές βιομηχανικές πολιτικές». Στην εκδήλωση επισημάνθηκε πως για να είναι αποτελεσματικές, οι πολιτικές της ΕΕ για τη βιομηχανία και την καινοτομία δεν πρέπει να είναι απλώς φιλικές προς τις ΜΜΕ, αλλά και ευαίσθητες στις τοπικές ιδιαιτερότητες, αναγνωρίζοντας το ρόλο των εδαφικών οργανισμών και φορέων στη διευκόλυνση μιας ανάκαμψης με κινητήρα την καινοτομία, τη συνεργασία και τη δικτύωση των ΜΜΕ.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, ο Eddy Van Hijum (NL/EPP), Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της επαρχίας Οφεράισελ και εισηγητής της γνωμοδότησης της ΕτΠ με θέμα τη Στρατηγική για τις ΜΜΕ , δήλωσε: « Για πολλές ΜΜΕ, η πανδημία δεν έχει τελειώσει, καθώς βιώνουμε ένα νέο κύμα κορονοϊού. Αυτό σημαίνει πως και εμείς, ως τοπικές και περιφερειακές αρχές, έχουμε καθήκον να συνδράμουμε τις ΜΜΕ που διαμορφώνουν τις περιφέρειές μας και μπορούν να συμβάλουν στη διάπλαση του μέλλοντός μας. Διαπιστώνω με χαρά πως το επικείμενο βραβείο ΕΕΠ αναγνωρίζει το γεγονός αυτό και παρακινεί τις περιφέρειες να δώσουν έμφαση στην πολιτική ανάκαμψής τους».

Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής υποψηφιότητας για το βραβείο ΕΕΠ 2023 είναι διαθέσιμες εδώ και στην ειδική ιστοσελίδα .

Γενικές πληροφορίες:

Το βραβείο «Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια» (ΕΕΠ) αποτελεί εγχείρημα που αναδεικνύει και βραβεύει μέχρι 3 περιοχές της ΕΕ με εξέχουσες και καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές, ανεξαρτήτως του μεγέθους, της οικονομικής ευρωστίας και των ικανοτήτων τους. Στις περιοχές με το πιο αξιόπιστο, μακρόπνοο και ελπιδοφόρο σχέδιο απονέμεται το σήμα της «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας» (ΕΕΠ) για το επόμενο έτος.

Το σήμα της ΕΕΠ θεσπίστηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποστηρίζεται από ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ, όπως οι SME United , Eurochambres , Social Economy Europe και EURADA .

Η κριτική επιτροπή της ΕΕΠ ―που απαρτίζεται από μέλη της ΕτΠ, εκπροσώπους των οργάνων της ΕΕ, κοινωνικούς εταίρους και αυτοδιοικητικές ενώσεις― θα παρακολουθεί την υλοποίηση των βραβευθεισών στρατηγικών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και του 2023 προκειμένου να εξασφαλίσει στους νικητές μια αντικειμενική «εξωτερική» ματιά σχετικά με τις πολιτικές τους και τη συντελούμενη πρόοδο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

Νικητές των τελευταίων βραβείων ΕΕΠ, που αποτελούσαν συγχώνευση των εκδόσεων του 2021 και του 2022 λόγω της κατάστασης της πανδημίας, ήταν οι εξής: ο δήμος Καστέλο Μπράνκο (Πορτογαλία), ο δήμος Γκάμπροβο (Βουλγαρία), η περιφέρεια Ελσίνκι-Ουουσίμαα (Φινλανδία), η περιφέρεια της Μαδρίτης (Ισπανία), η περιφέρεια Νότου (Γαλλία) και το βοεβοδάτο της Σιλεσίας (Πολωνία).

Οι νικητές του βραβείου για το 2023 θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕτΠ τον Ιούνιο του 2022.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο «Ευρωπαϊκής Επιχειρηματικής Περιφέρειας», συμπεριλαμβανομένου του καταλόγου των προηγούμενων νικητών από το 2011, είναι διαθέσιμες εδώ .

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:

Piotr Zajaczkowski
Τηλ: +32 (0)2/282.24.01
eer-cdr@cor.europa.eu

Για δημοσιογραφικές ερωτήσεις:

Matteo Miglietta

Τηλ. +32 (0)2 282 2440

Κινητό: +32 (0)470 895382

matteo.miglietta@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HG-21-NET-ZERO-INDUSTRY-REGIONAL-ACTION-IS-NEEDED-TO-ESTABLISH-SUSTAINABLE-VALUE-CHAINS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
Net-zero industry: regional action is needed to establish sustainable value chains
19.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SME-PROOF-EU.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
Regions and cities call for simplified, SME-proof EU regulatory framework
03.04.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONAL-COMPETITIVENESS-INDEX-2022.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
Regional Competitiveness Index 2022: Europe needs strong investment on cohesion to tackle territorial competitive gaps
28.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ASBESTOS-FREE-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
Local leaders urge stricter rules and more funds to deliver an asbestos-free Europe
16.03.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CLEAR-RULES-DATA-SHARING-FAIR-SHORT-TERM-RENTAL.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EER-2022-LAUNCH.ASPX

Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
Tourism: clear rules and data sharing are the only way to ensure a fair short-term rental market in Europe
15.03.2023