Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Συμμετάσχετε στην έρευνά μας για την εφαρμογή συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών! Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Οκτωβρίου 2019 τα μεσάνυχτα.  

Οι εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες καλύπτουν πάνω από 70 αγορές σε όλον τον κόσμο και παρέχουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ. Σχεδόν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται από τις εξαγωγές τη ΕΕ, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 6 εκατομμύρια δημιουργήθηκαν απευθείας από εξαγωγικές ΜΜΕ. Η ευημερία της Ευρώπης εξαρτάται, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις περισσότερες άλλες περιοχές του κόσμου, από την πρόσβαση στις αγορές του εξωτερικού και αυτή η τάση θα αυξηθεί περαιτέρω. Το 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα δημιουργείται εκτός της ΕΕ έως το 2020.

Παρά τις πρόσφατες αξιοσημείωτες βελτιώσεις στην άντληση οφελών από τις εμπορικές συμφωνίες για τις ευρωπαϊκές μας επιχειρήσεις, όπως η ετήσια δημοσίευση της Έκθεσης για την εφαρμογή των συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ και η θέσπιση της «Εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά», η αλληλεπίδραση μεταξύ των αρμοδίων φορέων πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω. Υπερβολικά πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αγνοούν την ύπαρξη των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ ή δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες για το πώς μπορούν να τις χρησιμοποιούν στην πράξη.

Τα εμπορικά επιμελητήρια και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες βελτίωσης της εφαρμογής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς βρίσκονται εγγύτερα στις τοπικές επιχειρήσεις και είναι σε θέση να παρέχουν ενημέρωση σχετική με τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες. Για να διαπιστώσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σε κάθε περιφέρεια, η ΕτΠ και η Eurochambres σας προσκαλούν να συμμετάσχετε στην παρούσα έρευνα.

Η έρευνα θα επικεντρωθεί στις σημαντικότερες συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (αυτές που ισχύουν και όσες έχουν συναφθεί αλλά δεν έχουν τεθεί ακόμη σε ισχύ) και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε εργαστήριο υπό την αιγίδα των ΕτΠ και Eurochambres τον Νοέμβριο του 2019.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα τροφοδοτήσουν επίσης γνωμοδότηση της ΕτΠ, που θα εξετάσει τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εμπορική πολιτική της ΕΕ και το πώς οι δημόσιες αρχές και οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν και να ωφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες.

Ξεκινήστε την έρευνα!

  • H έρευνα είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ: για να επιλέξετε τη γλώσσα της προτίμησής σας κάντε κλικ στον αναπτυσσόμενο κατάλογο επιλογής στο δεξί άκρο της οθόνης.
  • Η έρευνα θα είναι ανοιχτή έως τις 28 Οκτωβρίου 2019 τα μεσάνυχτα.
  • Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν απόρρητες.
  • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: econ-survey-cor@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COR-CEMR-JOINT-CONSULTATION-RRPS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
Regions and cities still have little say in post-COVID 19 recovery plans, a new consultation warns
30.05.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-AND-CITIES-CALL-FOR-A-STRONGER-EUROPEAN-FINANCIAL-SUPPORT-FOR-TERRITORIES-WORST-AFFECTED-BY-BREXIT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
Οι δήμοι και οι περιφέρειες ζητούν ισχυρότερη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική στήριξη για τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από το Brexit
19.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CRITICAL-RAW-MATERIALS-ROLE-FUTURE-OF-EUROPE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας και η σημασία τους για το μέλλον της Ευρώπης
Πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας και η σημασία τους για το μέλλον της Ευρώπης
10.03.2021

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REGIONS-MUST-BE-AT-THE-HEART-OF-EUROPEAN-ECONOMIC-POLICY-.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-SURVEY-IMPLEMENTATION-FREE-TRADE-AGREEMENTS.ASPX

Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
Οι περιφέρειες πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά της ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής
29.09.2020