Αυτόματη μετάφραση
 
Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
CoR ECONomic Bulletin No. 3: Updates on the COVID-19 crisis  

Covid-19 impact and response measures

The Covid-19 pandemic has substantial repercussions on the European economies. The ECON Commission of the European Committee of the Regions prepares regular economic bulletins on recent research, articles and discussions on the socio-economic impact of the pandemic in Europe and on the different economic response measures planned and implemented at EU, national, regional and local level.

Tips and contributions toecon@cor.europa.eu.

Κοινοποίηση :