Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μοιραστείτε την εμπειρία σας: Πώς επηρεάζει τις περιφέρειες και τους δήμους η COVID-19;  

Μια σύντομη έρευνα του ΟΟΣΑ και της ΕτΠ

Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία, τις οικονομίες και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Πώς επηρεάζει την περιφέρειά σας, την πόλη σας, το χωριό σας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποεθνικές διοικητικές οντότητες.

Η εμπειρία σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του αντικτύπου της κρίσης στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, ιδίως σε θέματα διακυβέρνησης, οικονομικών και στρατηγικής για την ανάκαμψη.

Συμπληρώνοντας αυτή τη δεκάλεπτη έρευνα, θα υποστηρίξετε το έργο της ΕτΠ και του ΟΟΣΑ και θα συμβάλετε στην καλύτερη κατανόηση αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης και στην εξεύρεση λύσεων για τις υποεθνικές κυβερνήσεις.


  • H προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.
  • Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  • Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: audrey.parizel@cor.europa.eu στην ΕτΠ και/ή isabelle.chatry@oecd.org στον ΟΟΣΑ.

Υπάρχει επίσης ένα κοινό αγγλόφωνο διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου.

Κοινοποίηση :