Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Μοιραστείτε την εμπειρία σας: Πώς επηρεάζει τις περιφέρειες και τους δήμους η COVID-19;  

Μια σύντομη έρευνα του ΟΟΣΑ και της ΕτΠ

Η κρίση της νόσου COVID-19 έχει καταστροφικές συνέπειες για την υγεία, τις οικονομίες και το κοινωνικό μας περιβάλλον. Πώς επηρεάζει την περιφέρειά σας, την πόλη σας, το χωριό σας; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υποεθνικές διοικητικές οντότητες.

Η εμπειρία σας είναι ουσιαστικής σημασίας για την καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση του αντικτύπου της κρίσης στις περιφερειακές και τοπικές κοινότητες σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΟΟΣΑ, ιδίως σε θέματα διακυβέρνησης, οικονομικών και στρατηγικής για την ανάκαμψη.

Συμπληρώνοντας αυτή τη δεκάλεπτη έρευνα, θα υποστηρίξετε το έργο της ΕτΠ και του ΟΟΣΑ και θα συμβάλετε στην καλύτερη κατανόηση αυτής της άνευ προηγουμένου κρίσης και στην εξεύρεση λύσεων για τις υποεθνικές κυβερνήσεις.


  • H προθεσμία συμμετοχής στην έρευνα λήγει στις 30 Ιουνίου 2020.
  • Θα χρειαστείτε περίπου 10 λεπτά για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.
  • Διατίθεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
  • Όλες οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές.
  • Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: audrey.parizel@cor.europa.eu στην ΕτΠ και/ή isabelle.chatry@oecd.org στον ΟΟΣΑ.

Υπάρχει επίσης ένα κοινό αγγλόφωνο διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με τον αντίκτυπο του COVID-19 στις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου.

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
EU regional and local leaders assess the local dimension of sustainable development, economic recovery and Single Market
07.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CITIES-AND-REGIONS-DEMAND-NEW-RESOURCES-EU-BUDGET.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
Cities and regions demand new revenue sources for the EU budget
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/SMALL-URBAN-AREAS-GREEN-DIGITAL-TRANSITIONS.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
Europe cannot leave its small urban areas behind in green and digital transitions
01.12.2022

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JRC-COR-JOINS-FORCES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ECON-COR-OECD-SURVEY-COVID-19.ASPX

CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
CoR joins forces with JRC, European Commission and Parliament to assess Sustainable Development Goals on the ground
29.11.2022