Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Έκθεση προκρίνει τη χάραξη στρατηγικής για την επισιτιστική ασφάλεια στη Μεσόγειο  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ένωση για τη Μεσόγειο θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο χάραξης μακροπεριφερειακής στρατηγικής για την επισιτιστική ασφάλεια στη Μεσόγειο, να προωθήσουν την αγροοικολογική μετάβαση σε πρακτικές που προστατεύουν το έδαφος και την αγροβιοποικιλότητα και να επιδιώξουν τη θέσπιση σήματος με τίτλο «μεσογειακά προϊόντα» ή «μεσογειακή διατροφή», σύμφωνα με έκθεση που συζητήθηκε από τα μέλη της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης (ARLEM) στις 29 Οκτωβρίου.

Οι συστάσεις, οι οποίες βρίσκονται επί του παρόντος στο προπαρασκευαστικό τους στάδιο, παροτρύνουν επίσης τους δήμους και τις περιφέρειες να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για τη διαμόρφωση γεωργικών προσεγγίσεων περισσότερο ανθεκτικών στις δραματικές αλλαγές των κλιματικών συνθηκών στην περιοχή της Μεσογείου.

Η γνωμοδότηση, η οποία βρίσκεται υπό κατάρτιση από την Agnès Rampal (FR/EPP), αντιδήμαρχο Νίκαιας, συζητήθηκε από την επιτροπή « Βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη » της ARLEM , ενός πολιτικού φόρουμ που απαρτίζεται από πολιτικούς προερχόμενους από την ΕΕ και τις παράκτιες χώρες της Μεσογείου. Θα συζητηθεί, κατόπιν, στη σύνοδο ολομέλειας της ARLEM τον Φεβρουάριο του 2021, μαζί με μια δεύτερη γνωμοδότηση, σχετικά με την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου.

Η κ. Rampal δήλωσε: «Η κλιματική αλλαγή έχει ολέθριες επιπτώσεις στη Μεσόγειο και επιδεινώνει μια κατάσταση τρομερής ευπάθειας. Η γνωμοδότησή μου αποτελεί κάλεσμα για την ανάληψη δράσης. Στην περιοχή της Μεσογείου υπάρχει ένας άρρηκτος δεσμός μεταξύ γεωργίας, διατροφής και επισιτιστικής ασφάλειας, τον οποίο οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Επί του παρόντος, παρατηρείται έλλειμμα διακυβέρνησης και απουσία κοινού οράματος επειδή οι πολιτικές διαχείρισης της γεωργίας δεν αποτελούν προτεραιότητα στο πολιτικό θεματολόγιο. Έχουμε ανάγκη πολύ ανθεκτικότερων γεωργικών πρακτικών, προβολής της μεσογειακής διατροφής, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, και ειδικής στήριξης με μέλημα την επισιτιστική αυτάρκεια».

Κατά την παρουσίαση της έκθεσής της σχετικά με την ψηφιοποίηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην περιοχή της Μεσογείου, η Lizzy Delaricha , δήμαρχος Γκανέι Τίκβα στο Ισραήλ, δήλωσε: «Η ψηφιοποίηση είναι η επόμενη γέφυρα που οφείλουν να διασχίσουν οι ΜΜΕ» και πρόσθεσε ότι η έλλειψη ψηφιοποίησης «δυσχεραίνει τον ανταγωνισμό τους με άλλες εταιρείες».

Η ψηφιοποίηση αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την ηγεσία της Προέδρου Ursula von der Leyen, η οποία έχει τονίσει ότι η ψηφιοποίηση ―όπως και η δράση για το κλίμα― βρίσκεται στον πυρήνα των προσπαθειών της ΕΕ για την ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού.

Συμπρόεδροι της συνεδρίασης ήταν ο Lahcen Amrouch , δήμαρχος Αργκάνα στο Μαρόκο, και η Arianna Maria Censi (PES), αντιδήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου του Μιλάνου.

Η κ. Censi επεσήμανε τις «προκλήσεις» που αντιμετωπίζουν σήμερα οι δήμοι και οι περιφέρειες της Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. Τόνισε ότι χρειάζεται «να διαμορφωθούν και να υποστηριχθούν οικονομικά μοντέλα ανάπτυξης που θα θέτουν τις τοπικές κοινότητες στο επίκεντρό τους, να εφαρμοστούν από κοινού πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της κρίσης COVID-19, να προαχθεί η πολυμέρεια και να δοθεί νέα πνοή στο περιεχόμενο του Χάρτη του Μιλάνου ―της πολιτιστικής κληρονομιάς της Διεθνούς Έκθεσης του Μιλάνου 2015 για την πρόσβαση στην τρόφιμα— με στόχο την εξάλειψη της πείνας έως το 2030».

Ο Xavier Cadoret , εκπρόσωπος του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, δήλωσε ότι «οι δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού δεν πρέπει να υπονομεύουν τη δημοκρατία» και ότι τα μέτρα που λαμβάνονται από τους εθνικούς ηγέτες πρέπει να διαθέτουν «δημοκρατική νομιμότητα» και «προσωρινό» χαρακτήρα. Περιέγραψε επίσης την κρίση ως «ευκαιρία για την αναγνώριση του ιδιαίτερου και ζωτικού ρόλου των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λεκάνη της Μεσογείου».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της πανδημίας στις χώρες εταίρους της Νότιας Γειτονίας ξεπερνά επί του παρόντος τις 13.000, οι άμεσες ξένες επενδύσεις συρρικνώθηκαν φέτος κατά 45% και τα εμβάσματα σημείωσαν ελεύθερη πτώση. Τείνοντας χείρα βοηθείας, η Επιτροπή επιτάχυνε τις πληρωμές για τη δημοσιονομική στήριξη των εταίρων της νότιας Μεσογείου και ανακατεύθυνε 2,3 δισ. ευρώ από τα προγράμματά της στην εν λόγω περιοχή για την παροχή στήριξης έκτακτης ανάγκης, την ενίσχυση της ιατρικής και της κοινωνικής αντιμετώπισης και τη βελτίωση των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης. Η βοήθεια αυτή περιλαμβάνει επίσης μέτρα για την αρωγή των προσφύγων.

Μέλη της ARLEM συμμετείχαν επίσης σε συζήτηση με θέμα Σχέδιο στρατηγικής της Ένωσης για τη Μεσόγειο για βιώσιμη αστική ανάπτυξη . Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών αποφάσισε το 2008 να ασκήσει πιέσεις για την ίδρυση της ARLEM, ως απάντηση στη δημιουργία της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) μερικούς μήνες νωρίτερα, με στόχο να διασφαλιστεί μια τοπική και περιφερειακή προοπτική στις εργασίες της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο, στην οποία συμμετέχουν 42 χώρες από την ΕΕ και τη λεκάνη της Μεσογείου, αναδύθηκε μέσα από μια διπλωματική διαδικασία που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια στη Βαρκελώνη .

Ιστορικό:

Πρόκειται για την πρώτη συνεδρίαση της ARLEM έπειτα από την έναρξη της νέας θητείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών από την οποία προέρχονται τα μέλη που εκπροσωπούν την Ευρώπη. Η αλλαγή της εντολής της ΕτΠ επηρέασε επίσης τη σύνθεση της ARLEM. Λόγω της πανδημίας, η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου.

Στη συνεδρίαση της ARLEM συμμετείχαν ως εξωτερικοί ομιλητές: ο Isidro González , αναπληρωτής γενικός γραμματέας της ΕγΜ αρμόδιος για το νερό και το περιβάλλον, ο οποίος επεσήμανε ότι μόνο η Αρκτική έχει επηρεαστεί δυσμενέστερα από την κλιματική αλλαγή από ό,τι η Μεσόγειος, ο Jean-Paul Pelissier , εκπρόσωπος του Διεθνούς Κέντρου Ανωτέρων Μεσογειακών Αγρονομικών Σπουδών (CIHEAM) του Μονπελιέ, καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ των ομιλητών κατά τη συζήτηση με θέμα τη στρατηγική της Ένωσης για τη Μεσόγειο για βιώσιμη αστική ανάπτυξη περιλαμβάνονταν πολιτικοί και αξιωματούχοι από τη Λέβεν και την Ιορδανία, καθώς και διάφορα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και της ARLEM.

Η επόμενη συνεδρίαση της ARLEM θα είναι η σύνοδος ολομέλειάς της τον Φεβρουάριο του 2021. Κατά την εκδήλωση αυτή θα ανακοινωθεί επίσης ο τρίτος νικητής του βραβείου ARLEM για την τοπική επιχειρηματικότητα των νέων στη Μεσόγειο .

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/GREEN-DEAL-FUNDING-ALERT-AUGUST-2023.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Green Deal Funding Alert - August 2023
Green Deal Funding Alert - August 2023
31.08.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CP83-PRESIDENT-VASCO-ALVES-CORDEIRO-MEETS-UN-SECRETARY-GENERAL-ANTONIO-GUTERRES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
President Vasco Alves Cordeiro meets UN Secretary-General António Guterres to discuss regions' and cities' contribution to the Sustainable Development Goals
18.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/REDUCE-POLLUTION-SAVE-LIVES-ENVIRONMENT.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
Ambitious targets to reduce pollution will save lives and environment but regions and cities need support to deliver
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/FLEXIBILITY-AND-BETTER-COORDINATION-AROUND-GREEN-DEAL-INITIATIVES.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
Cities and regions need flexibility and better coordination around Green Deal initiatives
06.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/ENVE-29-JUNE-RECOMMENDATIONS-FOR-COP28.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/DEVELOP-FOOD-SECURITY-STRATEGY-MEDITERRANEAN.ASPX

Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
Cities and regions outline their ambitions in view of COP28 and take stock of the Swedish Presidency’s climate work
30.06.2023