Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο κ. Cor Lamers αναλαμβάνει νέο αξίωμα σε όργανο της ΕΕ  

Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εξέλεξαν τον δήμαρχο Σχένταμ κ. Cor Lamers (NL/EPP) νέο πρόεδρο της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE). Ο κ. Cor Lamers είναι μέλος της Συνέλευσης των πόλεων και των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2007.

Τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου, ο δήμαρχος της ολλανδικής πόλης του Σχένταμ κ. Cor Lamers ορίστηκε πρόεδρος της επιτροπής «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» της ΕτΠ.

Ο κ. Lamers δήλωσε τα εξής: «Θέλω επί προεδρίας μου να μην υπάρχουν αποκλεισμοί και να δοθεί στα μέλη της επιτροπής ENVE ο χώρος και η ευκαιρία να συμμετέχουν σε ζητήματα του ενδιαφέροντος και της ειδημοσύνης τους. Ο στόχος πολιτικής που έχω θέσει είναι να συνεχιστούν οι προσπάθειες τόσο ανάπτυξης πιο βιώσιμων πόλεων και περιφερειών όσο και εξισορρόπησης μεταξύ της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης των κοινοτήτων μας. Η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία και η υποστήριξη των οικολογικά καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη για το σκοπό αυτό.»

Η θητεία του κ. Lamers έχει διάρκεια δυόμισι ετών. Ο δήμαρχος του Σχένταμ καλείται να παρακολουθήσει την εξέλιξη βασικών φακέλων όπως η εφαρμογή της συμφωνίας για την κλιματική αλλαγή που εγκρίθηκε στο Παρίσι. Μαζί με τον κ. Karl-Heinz Lambertz, τον Πρόεδρο της ΕτΠ, ο κ. Lamers θα ηγηθεί μιας αντιπροσωπείας 20 τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων στη COP23, των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, που θα πραγματοποιηθεί στη Βόννη τον ερχόμενο Νοέμβριο.

Στη COP23 ο κ. Lamers θα υπεραμυνθεί του βασικού ρόλου των πόλεων και των περιφερειών στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη και θα προτρέψει τη διεθνή κοινότητα να επιταχύνει τις χρηματοοικονομικές ροές. Οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες έχουν τη δύναμη να επισπεύσουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού με τη βοήθεια τοπικών έργων για το κλίμα υπό την προϋπόθεση ότι θα αναπτυχθούν πρόσθετοι και απλουστευμένοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επιτροπή ENVE προασπίζει τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ σε ένα ευρύ φάσμα τομέων πολιτικής, όπως η κλιματική αλλαγή, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η περιβαλλοντική πολιτική.

Τον κ. Lamers θα πλαισιώσουν ο κ. Roby Biwer (LU/PES), δημοτικός σύμβουλος Μπετεμπούρ, από το Λουξεμβούργο, ως Α΄ αντιπρόεδρος και ο κ. Flego Valter (HR/ALDE), νομάρχης Ιστρίας, από την Κροατία, ως Β΄ αντιπρόεδρος.

Η ΕτΠ είναι η φωνή των δήμων και των περιφερειών της ΕΕ. Συστάθηκε το 1994 βάσει της Συνθήκης του Μάαστριχτ και έχει ως αποστολή τη συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Σημείωση υπόψη της συντακτικής ομάδας:

Τι είδους Ευρώπη θέλετε; Μπορείτε να λάβετε μέρος στην έρευνα για το μέλλον της Ευρώπης εδώ

Οι σχετικές φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί εδώ(18/19/2017)

Οι μαγνητοσκοπημένες δηλώσεις του κ. Lamers (02/2016)

Επικοινωνία:
David Crous
κινητό τηλ.: +32 (0)470 88 10 37
david.crous@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Σχετικές πληροφορίες