Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης: Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ένωσης θα πρέπει να βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων με τους πολίτες  

Τα μέλη της επιτροπής «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX) της ΕτΠ πραγματοποίησαν στις 26 Φεβρουαρίου συζήτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατία στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. Τα δημοκρατικά θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν έναν από τις επτά άξονες πολιτικής της διάσκεψης. Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές αποτελούν τους θεματοφύλακες των δημοκρατικών θεμελίων της ΕΕ σε καθημερινή βάση, αλλά αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη διασφάλιση του σεβασμού τους. Τρεις εξωτερικοί ομιλητές τόνισαν ότι οι ευρωπαϊκές αξίες βρίσκονται μεν στον πυρήνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, αλλά δεν είναι βέβαιο κατά πόσον υφίσταται κοινή κατανόηση και αποδοχή των αξιών αυτών. Τα μέλη της ΕτΠ αντάλλαξαν επίσης απόψεις επί του εγγράφου εργασίας της κ. Borrell Porta (ES/EA) με θέμα «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες», που θα αποτελέσει μία από τις βασικές συνεισφορές της ΕτΠ στη διάσκεψη. Οι τελικές συστάσεις θα παρουσιαστούν κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕτΠ τον Μάιο.

Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης θα αποτελέσει διετή διεργασία ανοιχτών, συμμετοχικών και διαφανών διαλόγων με τη συμμετοχή των πολιτών, της κοινωνίας των πολιτών, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα εγκαινιαστεί στις 9 Μαΐου, κατά την Ημέρα της Ευρώπης 2020. Η επιτροπή CIVEX συντονίζει τις συνεισφορές της ΕτΠ στη διάσκεψη. Η ΕτΠ θα διοργανώσει στο πλαίσιο των επιτροπών της θεματικές συζητήσεις σχετικά με ζητήματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης καθ' όλη τη διάρκεια της Διάσκεψης. Η συζήτηση της 26ης Φεβρουαρίου αφορούσε τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατία.

Προλογίζοντας τη θεματική συζήτηση σχετικά με τις ευρωπαϊκές αξίες, την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατία, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος της επιτροπής CIVEX Mark Speich (DE/EPP), Υφυπουργός Ομοσπονδιακών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, δήλωσε ότι, προκειμένου η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης να αποτελέσει ευκαιρία επανασύνδεσης της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με τους πολίτες, θα πρέπει να σχεδιαστεί ως πραγματικός διάλογος με τους πολίτες με θέμα τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της Ένωσής μας. «Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των τοπικών και των περιφερειακών αρχών είναι σημαντικός, δεδομένου ότι μέσω των δικών τους αποφάσεων και πολιτικών οι αξίες και οι αρχές επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε ο κ. Speich. «Η διάσκεψη πρέπει να αποτελέσει κάτι περισσότερο από διαδικασία ανατροφοδότησης και να ασκήσει επίδραση σε πολιτικό επίπεδο. Η ΕτΠ θα συμμετάσχει ενεργά σε αυτή τη διεργασία».

Παρεμβαίνοντας στη συζήτηση, ο Graham Smith , ανώτερος σύμβουλος και μέλος του γραφείου της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας , δήλωσε ότι το σημαντικότερο ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, η οποία ασχολείται με την αντιμετώπιση περιπτώσεων κακοδιοίκησης σε επίπεδο ΕΕ, είναι «η διαφάνεια, η οποία αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο της δημοκρατικής διαδικασίας». Προειδοποίησε ότι η έλλειψη διαφάνειας ευνοεί «τη διάδοση μιας νοοτροπίας επίρριψης όλων των ευθυνών στις Βρυξέλλες». Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η ΕΕ δεν χρειάζεται «ευρεία αλλαγή, αλλά καλύτερη αξιοποίηση όσων ήδη έχουμε», με βελτίωση της ικανότητας των θεσμικών οργάνων να εξυπηρετούν τους πολίτες.

Ο ευρωβουλευτής Pascal Durand (FR/Renew Europe) , συντονιστής της ομάδας Renew Europe στην επιτροπή AFCO του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δήλωσε ότι η Διάσκεψη δεν ξεκίνησε καλά διότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ είναι διχασμένα όσον αφορά το κατά πόσον το ζητούμενο είναι η βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας, η τροποποίηση των υφιστάμενων μεθόδων εργασίας ή η αναζήτηση νέων τρόπων για τη συμπλήρωση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Ανέφερε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να ξεπεράσουν τη «διακυβερνητική λογική» και πρόσθεσε ότι για το σκοπό αυτό «απαιτούνται έξωθεν πιέσεις από τις ΜΚΟ, την κοινωνία των πολιτών και ενδιάμεσους φορείς όπως οι συνδικαλιστικές οργανώσεις».

Τέλος, ο Alberto Alemanno , καθηγητής δικαίου της ΕΕ, κάτοχος της έδρας Jean Monnet στο HEC Paris και ιδρυτής της ομάδας συμφερόντων « The Good Lobby » ―μιας μη κερδοσκοπικής νεοφυούς οργάνωσης πολιτών που επιδιώκει ισότιμη πρόσβαση στην εξουσία για μια πιο πλουραλιστική, συμμετοχική και δημοκρατική κοινωνία―- δήλωσε ότι η ΕΕ παρέχει στους πολίτες περισσότερες ευκαιρίες διαμόρφωσης της πολιτικής από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στον κόσμο, όμως «το φάσμα των επιλογών είναι ελάχιστα γνωστό και ελάχιστα χρησιμοποιούμενο». Συνέχισε επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο για τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, είναι να «ενώσει τις κουκκίδες» και υποστήριξε ότι «το κλειδί έγκειται σε έναν μόνιμο μηχανισμό που θα καθιστά δυνατή τη συμβολή των πολιτών», χρησιμοποιώντας ήδη υφιστάμενα δίκτυα όπως αυτά που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Εξέφρασε την ανησυχία του όσον αφορά το ενδεχόμενο η ΕΕ να θέσει στο περιθώριο την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών ως τίμημα για τη συμμετοχή των πολιτών, αναφέροντας ότι «ούτε καν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν προτείνει κάποιο ρόλο» για τις ΜΚΟ στις συνελεύσεις.

Άλλο ένα ορόσημο της σημερινής συνεδρίασης της επιτροπής CIVEX υπήρξε η παρουσίαση από την Mireia Borrell Porta (ES/EA), μέλος της ΕτΠ και Υφυπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης της Κυβέρνησης της Καταλονίας, του εγγράφου εργασίας της με θέμα «Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές σε μόνιμο διάλογο με τους πολίτες», που θα αποτελέσει καίρια συνεισφορά της ΕτΠ στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης.

Η κ. Borrel Porta ανέφερε τα εξής σχετικά με τη γνωμοδότησή της: «Η γνωμοδότηση θα προτείνει έναν διαρθρωμένο τρόπο συμμετοχής των πολιτών στη χάραξη των πολιτικών από το τοπικό έως το ενωσιακό επίπεδο, ενώ θα εξηγήσει πώς η διαρθρωμένη συμμετοχή των πολιτών μπορεί να συνεισφέρει στις εργασίες της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, όσον αφορά τόσο τη διαδικασία όσο και τα συμπεράσματά της».

Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε μετά από συζήτηση με την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Φεβρουαρίου, η ΕτΠ ζήτησε μια πραγματικά ανοιχτή, συμμετοχική και δημοκρατική διαβούλευση που θα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες σε κάθε πόλη και περιφέρεια.

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HL42---TIMISOARA-CONFERENCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
Legacy of the Conference of the Future of Europe rests on 'implementation'
22.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CIVEX-TIMISOARA.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
Ukraine and local democracy: a call for EU support and resilience
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/JOIN-THE-EUCOUNCILLORS-NETWORK.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Join the #EUCouncillors network
Join the #EUCouncillors network
19.09.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/PRESIDENT-CORDEIRO-PRESIDENT-VON-DER-LEYEN.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
President Cordeiro discusses with President von der Leyen EU's top priorities to strengthen cooperation and voice the needs of regions and cities
05.07.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/LOCAL-REGIONAL-AND-EUROPEAN-LAWMAKERS-FORM-A-UNITED-FRONT-IN-COMBATING-DISINFORMATION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/CONFERENCE-FUTURE-EUROPE-CIVEX-DEBATE.ASPX

Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
Local, regional and European lawmakers form a united front in combating disinformation on the ground and call for increased funding to defend democracy
05.07.2023