Πατήστε εδώ για την αυτόματη μετάφραση του κάτωθι κειμένου.
Ο Επίτροπος Oettinger να υπερασπιστεί την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών  
Στην ημερήσια διάταξη της ολομέλειας της ΕτΠ περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα σημεία: οι τοπικοί και οι περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα αμφισβητήσουν τις προτεινόμενες περικοπές του προϋπολογισμού, θα εγκρίνουν ψήφισμα για το Brexit και θα συζητήσουν θέματα πολιτιστικής πολιτικής με τον επίτροπο Navracsics

Στις 16-17 Μαΐου, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) θα εκφράσουν τις ανησυχίες τους σχετικά με τις σημαντικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την περιφερειακή ανάπτυξη μετά το 2020, και θα λάβει θέση σχετικά με την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ μετά από ένα χρόνο διαβουλεύσεων, ερευνών και μελετών με τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές. Τα μέλη της ΕτΠ θα εξετάσουν επίσης τρόπους με τους οποίους οι πολιτιστικές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Δείτε ολόκληρη τη σύνοδο σε απευθείας μετάδοση σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ

Οι επιπτώσεις του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για τις περιφέρειες και τους δήμους (16 Μαΐου)

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Προϋπολογισμού & Ανθρωπίνων Πόρων, Günther Oettinger,θα συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 που δημοσιεύθηκαν στις 2 Μαΐου και τις πιθανές επιπτώσεις αυτών για τις περιφέρειες και τους δήμους. Στις προτάσεις περιλαμβάνονται περικοπές για την πολιτική συνοχής της ΕΕ οι οποίες θα έχει συνέπειες για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ στις περιφέρειες και τις πόλεις, ζήτημα που έχει ήδη τεθεί από την ΕτΠ. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις προτεινόμενες περικοπές στη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης - μέσω της πολιτικής για τη συνοχή -, αλλά είναι επίσης πιθανό να εστιαστεί και στη μείωση της χρηματοδότησης για τους αγρότες, και στη σύνδεση με το κράτος δικαίου και τις εθνικές οικονομικές πολιτικές.

Στις 16.30 θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου με τον Επίτροπο, κ. Oettinger και τον Πρόεδρος της ΕτΠ, κ. Lambertz στην αίθουσα ακροάσεων στο κτίριο «Charlemagne» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.

Ψήφισμα για το Brexit (17 Μαΐου)

Η ΕτΠ θα υιοθετήσει ψήφισμα σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εξετάζονται η επίδραση που θα έχει στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα μέτρα που απαιτούνται για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του Brexit και η μελλοντική σχέση μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Στο ψήφισμα θα τονιστεί η σημασία που έχει για τις τοπικές και τις περιφερειακές αρχές η αποφυγή της δημιουργίας δυσπροσπέλαστων συνόρων στην Ιρλανδία και, για παράδειγμα, θα εξεταστούν ο ρόλος των κρατικών ενισχύσεων, η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική. Θα εξεταστούν επίσης η συνεργασία μέσω μηχανισμών όπως οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές και οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), καθώς και η συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της έρευνας, της καινοτομίας και την ασφάλεια, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης.

Το ψήφισμα αναπτύσσει προγενέστερη θέση που υιοθετήθηκε από την ΕτΠ το Μάρτιο του 2017, μετά από ομιλία και συζήτηση με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της ΕΕ, Επίτροπο Michel Barnier. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 μηνών, η ΕτΠ πραγματοποίησε σειρά ερευνών των μελών της, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών και τοπικών εμπορικών επιμελητηρίων, και ανάθεσε την κατάρτιση μελέτης με θέμα τις επιπτώσεις του Brexit για τις περιφερειακές οικονομίες. Στις 22-23 Μαΐου, οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων της ΕτΠ θα μεταβούν στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, για να πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τη μικτή επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου της Ιρλανδίας, και στη Βόρεια Ιρλανδία, προκειμένου να συναντήσουν την ένωση τοπικών αρχών.

Πολιτισμός και ευρωπαϊκή ταυτότητα (17 Μαΐου)

Ο τρόπος με τον οποίο οι πολιτιστικές πολιτικές μπορούν να ενισχύσουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα θα είναι το επίκεντρο της συζήτησης με τη συμμετοχή του κ. Tibor Navracsics,, Επίτροπου αρμόδιου για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και τον αθλητισμό, του κ. Luca Jahier, ο νεοεκλεγέντος Προέδρου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, και της κ. Petra Kammerevert (DE/S&D), Προέδρου της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Την ίδια ημέρα, η ΕτΠ θα παρουσιάσει τις θέσεις της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, με τη συζήτηση γνωμοδότησης που εκπονήθηκε από την κ. Tanya Hristova (BG/EPP), δήμαρχο Gabrovo και επικεφαλής της βουλγαρικής αντιπροσωπείας στην ΕτΠ. Η ΕτΠ θα εξετάσει επίσης το θέμα «πολιτιστική κληρονομιά ως στρατηγικός πόρος για πιο συνεκτικές και βιώσιμες περιφέρειες στην ΕΕ», με βάση συστάσεις της κ. Babette Winter (DE/PES), υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Πολιτισμού του ομόσπονδου κρατιδίου της Θουριγγίας. Το 2018 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Αγωγοί αερίου που εισέρχονται στην εσωτερική αγορά της ΕΕ (16 Μαΐου)

Τα μέλη της ΕτΠ θα ψηφίσουν τη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Mauro D’Attis (IT/EPP), δημοτικός σύμβουλος Roccafiorita (Μεσσίνα) και προσφάτως εκλεγμένο μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου, απαντώντας στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επέκταση των κοινών κανόνων της ΕΕ για την εισαγωγή φυσικού αερίου μέσω αγωγών. Ο στόχος είναι όλοι οι αγωγοί φυσικού αερίου που φτάνουν στην ΕΕ από τρίτες χώρες να συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων διαφάνειας, δικαίων τιμών και κατάλληλου διαχωρισμού της αλυσίδας εφοδιασμού, από την παραγωγή έως τη διανομή. Ο εισηγητής της ΕτΠ κ. D’Attis θα υποστηρίξει την επιτακτική ανάγκη για την ΕΕ να διασφαλίσει τις εισαγωγές της, αποφεύγοντας καταστάσεις υπερβολικής εξάρτησης, καταχρηστική εκμετάλλευση εκ μέρους των προμηθευτών και κινδύνους για τις τοπικές κοινότητες.

Άλλες γνωμοδοτήσεις που προβλέπεται να εγκριθούν είναι οι εξής:

• Σχέδια για ένα ειδικό ταμείο της ΕΕ για την περίοδο μετά το 2020, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Εισηγητής: Alberto Nuñez Feijoo (ES/EPP), περιφερειάρχης Γαλικίας

Ενδιάμεση αξιολόγηση της δασικής στρατηγικής της ΕΕ. Εισηγητής: Ossi Martikainen δημοτικός σύμβουλος Lapinlahti (FI/ALDE)

• "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης". Εισηγητής: ο κ. Mark Weinmeister, Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κρατίδιο της Έσσης, (DE/EPP)

Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: Εισηγητής: Mikel Irujo Amezaga (ES/EA), κυβέρνηση της Navarra.

Επανεξέταση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ: Εισηγητης: Adam Banaszak (PL / ECR), αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κουγιαβίας-Πομερανίας.

Χρήσιμες πληροφορίες:

Πού :Κτίριο Charlemagne - ημικύκλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πότε: 16 Μαϊου, 15.00 - 21.00 - 17 Μαϊου, 9.00 - 13.00:

• Συμβουλευτείτε την ημερήσια διάταξη και τα σχετικά έγγραφα της συνόδου ολομέλειας.

• Παρακολουθείστε ζωντανά τη σύνοδο ολομέλειας στον επίσημο δικτυακό τόπο της ΕτΠ.

Πρόγραμμα της συνόδου ολομέλειας για τα ΜΜΕ

Επικοινωνία:

PresseCdr@cor.europa.eu

Κοινοποίηση :
 
Related news

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EU-LONG-TERM-BUDGET-MUST-BE-IMPROVED-TO-TACKLE-CURRENT-AND-FUTURE-CHALLENGES-AND-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
EU long-term budget must be improved to tackle current and future challenges and promote cohesion
25.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/EUROPEAN-POLICIES-FIGHT-SOCIAL-TERRITORIAL-DISPARITIES-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
All European policies must fight social and territorial disparities and promote cohesion
24.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/HIGH-LEVEL-GROUP-ON-THE-FUTURE-OF-COHESION-POLICY.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
President Cordeiro brings the voice of EU regions and cities in the High-Level Group on the Future of Cohesion Policy
23.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/INTERVIEW-PRESIDENT-CORDEIRO-COHESION-ALLIANCE.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
Interview with the CoR President Vasco Alves Cordeiro
03.05.2023

1.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/BUDGET-MUST-PROMOTE-COHESION.ASPX

2.HTTPS://COR.EUROPA.EU/EL/NEWS/PAGES/COMMISSIONER-OETTINGER-TO-DEFEND-EU-BUDGET-PROPOSAL.ASPX

European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
European Union’s policies and budget must promote cohesion, not harm it
24.04.2023